Matthew 2

1ⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϫⲡⲟϥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲛⲧⲉϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲡⲣⲣⲟ ⲉⲓⲥϩⲉⲛⲙⲁⲅⲟⲥ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲙⲁⲛϣⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲗⲏⲙ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 2ϫⲉ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲉϥⲥⲓⲟⲩ ϩⲛⲛⲉⲙⲁⲛϣⲁ ⲁⲛⲉⲓ ⲉⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁϥ 3ⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲡⲣⲣⲟ ⲁϥϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲙⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲙⲙⲁϥ 4ⲁϥⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲁϥϣⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲩⲛⲁϫⲡⲟ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲧⲱⲛ 5ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲛⲧⲉϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲉϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ 6ϫⲉ ⲛⲧⲟ ϩⲱⲱⲧⲉ ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁ ⲛⲧⲉϫⲟⲗϩ ⲁⲛ ϩⲛⲛϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁ ϥⲛⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲉ ⲛϭⲓⲟⲩϩⲏⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲟⲛⲉ ⲙⲡⲁⲗⲁⲟⲥ ⲡⲓⲏⲗ 7ⲧⲟⲧⲉ ϩⲏⲣⲱⲧⲏⲥ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲙⲙⲁⲅⲟⲥ ⲛϫⲓⲟⲩⲉ ⲁϥϣⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲥⲁⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲥⲓⲟⲩ ⲛⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ 8ⲁϥϫⲟⲟⲥⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ϩⲛⲟⲩⲱⲣϫ ⲉⲧⲃⲉⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲁⲧⲁⲙⲙⲟⲓ ϩⲱ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲓⲉⲉⲓ ⲛⲧⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁϥ 9ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲣⲣⲟ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥⲡⲥⲓⲟⲩ ⲛⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ϩⲛⲛⲉⲙⲁⲛϣⲁ ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ ϣⲁⲛⲧⲉϥⲉⲓ ⲛϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲉϫⲙⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲛϩⲏⲧϥ 10ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲥⲓⲟⲩ ⲁⲩⲣⲁϣⲉ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲣⲁϣⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ 11ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲏⲓ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲙⲛⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲡⲁϩⲧⲟⲩ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁϥ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲛⲛⲉⲩⲁϩⲱⲱⲣ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲛϩⲉⲛⲇⲱⲣⲟⲛ ⲟⲩⲛⲟⲩⲃ ⲙⲛⲟⲩⲗⲓⲃⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛⲟⲩϣⲁⲗ 12ⲁⲩⲧⲟⲩⲛⲉⲓⲁⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩ ⲉⲧⲙⲕⲟⲧⲟⲩ ϣⲁϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲕⲉϩⲓⲏ ⲁⲩⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲩⲭⲟⲣⲁ 13ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉⲓⲥⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩ ⲉⲓⲱⲥⲏⲫ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅϫⲓ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲙⲛⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲛⲅⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲕⲏⲙⲉ ⲛⲅϣⲱⲡⲉ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϣⲁⲛϯϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲧⲁⲕⲟϥ 14ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥϫⲓ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲙⲛⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲕⲏⲙⲉ 15ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϣⲁⲛⲧⲉϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲙⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲉⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲕⲏⲙⲉ 16ⲧⲟⲧⲉ ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲩⲥⲱⲃⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲙⲙⲁⲅⲟⲥ ⲁϥϭⲱⲛⲧ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲁϥⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲛⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲙⲛⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲛⲛⲉⲥⲧⲟϣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲓⲛⲣⲙⲡⲉ ⲥⲛⲧⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲧⲁⲩϩⲉⲧϩⲱⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁⲅⲟⲥ 17ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧⲛⲓⲉⲣⲏⲙⲓⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 18ϫⲉ ⲟⲩⲥⲙⲏ ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲥ ϩⲛϩⲣⲁⲙⲙⲁ ⲟⲩⲣⲓⲙⲉ ⲙⲛⲟⲩⲧⲟⲉⲓⲧ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ϩⲣⲁⲭⲏⲗ ⲉⲥⲣⲓⲙⲉ ⲉⲛⲉⲥϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲥⲟⲩⲱϣ ⲉⲥⲗⲥⲱⲗⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲟⲩⲥ ⲁⲛ ⲛⲉ 19ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲉⲓⲥⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩ ⲉⲓⲱⲥⲏⲫ ϩⲛⲕⲏⲙⲉ 20ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅϫⲓ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲙⲛⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲛⲅⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲕⲁϩ ⲙⲡⲓⲏⲗ ⲁⲩⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓⲛⲉⲧϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ 21ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥϫⲓ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲙⲛⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲕⲁϩ ⲙⲡⲓⲏⲗ 22ⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁⲣⲭⲏⲗⲁⲟⲥ ⲡⲉⲧⲟ ⲛⲣⲣⲟ ⲉϫⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲉⲡⲙⲁ ⲛϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲁϥⲣϩⲟⲧⲉ ⲉⲃⲱⲕ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲧⲟⲩⲛⲉⲓⲁⲧϥ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩ ⲁϥⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲙⲙⲟⲟϣⲧⲉ ⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ 23ⲁϥⲉⲓ ⲁϥⲟⲩⲱϩ ϩⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS