Matthew 26

1ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉⲓⲥ ⲟⲩⲱ ⲛⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 2ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲙⲛⲛⲥⲁϩⲟⲟⲩ ⲥⲛⲁⲩ ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲥⲉⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ 3ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲗⲏ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲕⲁⲓⲫⲁⲥ 4ⲁⲩϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲓⲥ ϩⲛⲟⲩⲕⲣⲟϥ ⲛⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲟϥ 5ⲛⲉⲩϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡϣⲁ ⲁⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲛⲉⲟⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ ϣⲱⲡⲉ ϩⲙⲡⲗⲁⲟⲥ 6ⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ϩⲙⲡⲏⲓ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲥⲟⲃϩ 7ⲁⲥϯⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩϩⲛⲁⲁⲩ ⲛⲥⲟϭⲛ ⲛⲧⲟⲟⲧⲥ ⲉⲛⲁϣⲉⲥⲟⲩⲛⲧϥ ⲁⲥⲡⲱϩⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲉϥⲁⲡⲉ ⲉϥⲛⲏϫ 8ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲁⲅⲁⲛⲁⲕⲧⲉⲓ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲁⲩⲧⲁⲕⲉⲡⲁⲓ 9ⲛⲉⲩⲛϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲩϯⲡⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁϩⲁϩ ⲛⲥⲉⲧⲁⲁⲩ ⲛⲛϩⲏⲕⲉ 10ⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁϩⲣⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛϯϩⲓⲥⲉ ⲛⲧⲉⲓⲥϩⲓⲙⲉ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲡⲉⲛⲧⲁⲥⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ 11ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲛϩⲏⲕⲉ ⲥⲉϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛϯϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲁⲛ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ 12ⲧⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲁⲥⲛⲟⲩϫⲉ ⲙⲡⲉⲓⲥⲟϭⲛ ⲉϫⲙⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ⲛⲧⲁⲥⲁⲁⲥ ⲉⲡⲕⲟⲟⲥⲧ 13ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲉⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲥⲉⲛⲁϫⲱ ϩⲱⲱϥ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲁⲓ ⲁⲁϥ ⲉⲩⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲁⲥ 14ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲛϭⲓⲟⲩⲁ ⲙⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ϣⲁⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 15ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲉϣⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲥⲙⲛⲧⲥ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲉⲙⲁⲁⲃ ⲛϩⲁⲧ 16ϫⲓⲛⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ 17ϩⲙⲡϣⲟⲣⲡ ⲇⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲛϭⲓⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲓⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲕⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲉⲛⲥⲃⲧⲉⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲛⲁⲕ ⲧⲱⲛ ⲉⲟⲩⲟⲙϥ 18ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲛⲁϩⲣⲛⲛⲓⲙ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉϫⲉⲡⲥⲁϩ ϫⲉ ⲁⲡⲁⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲓⲛⲁⲣⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ϩⲁⲧⲏⲕ ⲙⲛⲛⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 19ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛϭⲓⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛⲧⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲁⲩⲥⲟϥⲧⲉ ⲙⲡⲡⲁⲥⲭⲁ 20ⲣⲟⲩϩⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲉϥⲛⲏϫ ⲙⲛⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 21ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ 22ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲗⲩⲡⲉⲓ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲁⲩⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲁ ⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ 23ⲓⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲱⲡ ⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲛⲙⲙⲁⲓ ϩⲛⲧϫⲏ ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ 24ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲉⲛ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ⲟⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϯ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲛⲉⲙⲡⲟⲩϫⲡⲟϥ 25ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉⲛⲧⲁⲕϫⲟⲟⲥ 26ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲓ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲕ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲡⲟϣϥ ⲁϥϯ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϫⲓ ⲛⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱⲙ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ 27ⲁϥϫⲓ ⲟⲛ ⲛⲟⲩⲁⲡⲟⲧ ⲁϥϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲁϥϯ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧϥ ⲧⲏⲣⲧⲛ 28ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲁⲥⲛⲟϥ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲡⲁϩⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁϩⲁϩ ⲉⲡⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ 29ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲁⲥⲱ ϫⲓⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲅⲉⲛⲏⲙⲁ ⲛⲧⲉⲓⲃⲱ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ϣⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉϯⲛⲁⲥⲟⲟϥ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲛⲃⲣⲣⲉ ϩⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧ 30ⲁⲩⲥⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲛϫⲟⲉⲓⲧ 31ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲛϩⲏⲧ ϩⲛⲧⲉⲓⲟⲩϣⲏ ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϯⲛⲁⲣⲱϩⲧ ⲙⲡϣⲱⲥ ⲛⲥⲉϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲙⲡⲟϩⲉ 32ⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲣⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϯⲛⲁⲣϣⲟⲣⲡⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ 33ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲥⲉⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲛϩⲏⲧⲕ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛϯⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲁⲛ ⲉⲛⲉϩ 34ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲉⲓⲟⲩϣⲏ ⲙⲡⲁⲧⲉⲟⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲕⲛⲁⲁⲡⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟⲓ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲥⲟⲡ 35ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲁⲛ ⲉⲥϣⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲣⲁⲙⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁⲕ ⲛϯⲛⲁⲁⲡⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟⲕ ⲁⲛ ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲡⲁⲓ 36ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩϭⲱⲙ ⲛϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲅⲉⲑⲥⲏⲙⲁⲛⲉⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ϣⲁⲛϯⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲓⲙⲁ ⲛⲧⲁϣⲗⲏⲗ 37ⲁϥϫⲓ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲛⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛⲗⲩⲡⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲱⲕⲙ ⲛϩⲏⲧ 38ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲗⲩⲡⲉⲓ ϣⲁⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲙⲟⲩ ϭⲱ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣⲟⲉⲓⲥ ⲛⲙⲙⲁⲓ 39ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲑⲏ ⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲉϥϩⲟ ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛϣϭⲟⲙ ⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲓⲁⲡⲟⲧ ⲥⲁⲁⲧ ⲡⲗⲏⲛ ⲛⲑⲉ ⲁⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲟⲩⲁϣⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲟⲕ ⲉⲧⲕⲟⲩⲁϣⲥ 40ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ϣⲁⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲛⲕⲟⲧⲕ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲣⲟⲉⲓⲥ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲟⲩⲱⲧ 41ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲗϩⲗ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲛⲉⲧⲛⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲉⲛ ⲣⲟⲟⲩⲧ ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲇⲉ ⲟⲩⲁⲥⲑⲉⲛⲏⲥ ⲧⲉ 42ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲙⲡⲙⲉϩⲥⲡⲥⲛⲁⲩ ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲉϣϫⲉⲙⲛϭⲟⲙ ⲉⲧⲣⲉⲡⲁⲓ ⲥⲁⲁⲧ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲛⲧⲁⲥⲟⲟϥ ⲉⲓⲉ ⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣ ϣⲱⲡⲉ 43ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥⲉⲓ ⲁϥϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲛⲕⲟⲧⲕ ⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲉⲩϩⲟⲣϣ 44ⲁϥⲕⲱ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲙⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲥⲟⲡ ⲉϥϫⲱ ⲙⲡⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ 45ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲉⲓ ϣⲁⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲕⲟⲧⲕ ϭⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲙⲧⲟⲛ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲧⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲥⲉⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲛϭⲓϫ ⲛⲛⲉⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ 46ⲧⲟⲩⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲁⲣⲟⲛ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ 47ⲁⲓⲧⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲉⲓⲥⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲙⲛⲛⲉⲩⲥⲏϥⲉ ⲙⲛⲛⲉⲩϭⲉⲣⲟⲟⲃ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ 48ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁϥϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉϯⲛⲁϯⲡⲉⲓ ⲉⲣⲱϥ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ 49ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲓⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲭⲁⲓⲣⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲁϥϯⲡⲉⲓ ⲉⲣⲱϥ 50ⲓⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉϣⲃⲏⲣ ⲡⲉⲛⲧⲁⲕⲉⲓ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩϯ ⲙⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲓⲥ ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ 51ⲉⲓⲥⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲙⲛⲓⲥ ⲁϥⲥⲟⲟⲩⲧⲛ ⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲧⲱⲕⲙ ⲛⲧⲉϥⲥⲏϥⲉ ⲁϥⲣⲱϩⲧ ⲙⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁϥϥⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉϥⲙⲁⲁϫⲉ 52ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲛⲧⲉⲕⲥⲏϥⲉ ⲉⲡⲉⲥⲕⲟⲉⲓϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁⲩϫⲓⲥⲏϥⲉ ⲉⲩⲛⲁϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲥⲏϥⲉ 53ⲏ ⲛⲅϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲥⲉⲡⲥⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲛϥⲧⲁϩⲟ ⲛⲁⲓ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲗⲉⲅⲉⲱⲛ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ 54ⲛⲁϣ ϭⲉ ⲛϩⲉ ⲉⲩⲛⲁϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ϩⲁⲡⲥ ⲉⲧⲣⲉⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲓⲛⲁⲓ 55ϩⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϭⲟⲡⲧ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲱϫ ⲙⲛⲛⲉⲧⲛⲥⲏϥⲉ ⲙⲛⲛⲉⲧⲛϭⲉⲣⲟⲟⲃ ⲛⲉⲓϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲙⲏⲛⲉ ⲡⲉ ϩⲙⲡⲣⲡⲉ ⲉⲓϯⲥⲃⲱ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲧⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟⲓ 56ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲕⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲁⲩⲡⲱⲧ 57ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲓⲥ ⲁⲩϫⲓ ⲙⲙⲟϥ ϣⲁⲕⲁⲓⲫⲁⲥ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲡⲙⲁ ⲛⲧⲁⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲣⲟϥ 58ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩⲉ ϣⲁⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲗⲏ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲛⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲑⲁⲏ 59ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲙⲛⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣϥ [ⲛ]ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲓⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲟϥ 60ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩϩⲉ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲁϩⲁϩ ⲇⲉ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲇⲉ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲛϭⲓⲥⲛⲁⲩ 61ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲡⲁⲓ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛϣϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲓⲣⲡⲉ ⲉⲕⲟⲧϥ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ 62ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲅⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲁⲛ ⲁϩⲣⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲣⲟⲕ 63ⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲕⲱ ⲛⲣⲱϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϫⲉ ϯⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙⲙⲟⲕ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲕⲉϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 64ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉⲛⲧⲁⲕϫⲟⲟⲥ ⲡⲗⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲟⲩⲛⲁⲙ ⲛⲧϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲓϫⲛⲛⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲛⲧⲡⲉ 65ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁϥⲡⲱϩ ⲛⲛⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥϫⲓⲟⲩⲁ ⲛⲧⲛⲣⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ϫⲓⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡⲟⲩⲁ 66ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲥⲇⲟⲕⲉⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥⲟ ⲛⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ⲉⲡⲙⲟⲩ 67ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲛⲉϫⲡⲁϭⲥⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲙⲡⲉϥϩⲟ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯⲕⲗⲯ ⲉϫⲱϥ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲁⲩϯⲁⲁⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ 68ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲛⲁⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲡⲉⲭⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲣⲁϩⲧⲕ 69ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲡⲉ ϩⲓⲡⲥⲁ ⲙⲃⲟⲗ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲁⲩⲗⲏ ⲁⲥϯⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲟⲩϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲟⲛ ⲛⲉⲕⲙⲛⲓⲥ ⲡⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ 70ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲣⲛⲁ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲣϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ 71ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲑⲁⲉⲓⲧ ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲕⲉⲟⲩⲉⲓ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲛⲉⲧϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲙⲛⲓⲥ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ 72ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲁϥⲁⲣⲛⲁ ⲉϥⲣⲁⲛⲁϣ ϫⲉ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ 73ⲙⲛⲛⲥⲁⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲇⲉ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛϭⲓⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁⲙⲉ ⲛⲧⲕⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲱⲱⲕ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲕⲁⲥⲡⲉ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲃⲟⲗ 74ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛⲱⲣⲕ ⲁⲩⲱ ⲉⲕⲁⲉⲩⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ ϫⲉ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲡⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ 75ⲁϥⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲁⲓⲥ ϫⲟⲟϥ ϫⲉ ⲙⲡⲁⲧⲉⲟⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲕⲛⲁⲁⲡⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟⲓ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲥⲟⲡ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲣⲓⲙⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ

Copyright information for CopSahidicMSS