Matthew 27

ⲛⲧⲉⲣⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲩϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲛϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲙⲟⲣϥ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲧϥ ⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲙⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲡϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲁⲩⲧϭⲁⲓⲟϥ ⲁϥⲣϩⲧⲏϥ ⲁϥⲕⲧⲟ ⲙⲡⲙⲁⲁⲃ ⲛϩⲁⲧ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓⲣⲛⲟⲃⲉ ⲁⲓϯ ⲛⲟⲩⲥⲛⲟϥ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲛⲧⲁⲛϩⲱⲃ ⲛⲧⲟⲕ ⲉⲧⲣⲱϣⲉ ⲁϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲛⲛϩⲁⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲣⲡⲉ ⲁϥⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲁϥⲟϭⲧϥ ⲛⲁⲣⲭⲓ[ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲓ] ⲛⲛϩⲁⲧ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲕ ⲉⲝⲉⲥⲧⲉⲓ ⲉⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲡⲕⲟⲣⲃⲁⲛⲟⲥ ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ ⲟⲩⲁⲥⲟⲩ ⲛⲥⲛⲟϥ ⲧⲉ ⲁⲩϫⲓ ⲇⲉ ⲛⲟⲩϣⲟϫⲛⲉ ⲁⲩϣⲱⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲧⲥⲱϣⲉ ⲙⲡⲕⲉⲣⲁⲙⲉⲩⲥ ⲉⲧⲱⲙⲥ ⲛⲛϣⲙⲙⲟ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲥⲱϣⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲥⲱϣⲉ ⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥ ϣⲁⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧⲛⲓⲉⲣⲏⲙⲓⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩϫⲓ ⲙⲡⲙⲁⲁⲃ ⲛϩⲁⲧ ⲉⲧⲧⲓⲙⲏ ⲙⲡⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲩ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩϯϣⲁⲁⲣ ⲉⲣⲟϥ ϩⲓⲧⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲓⲏⲗ 10 ⲁⲩϯ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲥⲱϣⲉ ⲙⲡⲕⲉⲣⲁⲙⲉⲩⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛⲧⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲛ ⲛϭⲓⲡϫⲟⲉⲓⲥ 11 ⲓⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ⲛϭⲓⲡϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 12 ϩⲙⲡⲧⲣⲉⲩⲕⲁⲧⲟⲓⲅⲟⲣⲉⲓ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲗⲁ[ⲁ]ⲩ 13 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲅⲥⲱⲧⲙ ⲁⲛ ϫⲉ ⲥⲉⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲛⲟⲩⲏⲣ 14 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛϣⲁϫⲉ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛϥⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲛϭⲓⲡϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲉⲙⲁⲧⲉ 15 ⲕⲁⲧⲁϣⲁ ⲇⲉ ⲛⲉϣⲁⲣⲉⲡϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲕⲁⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉϥⲙⲏⲣ ⲡⲉⲧⲉⲛⲉⲩⲟⲩⲁϣϥ 16 ⲛⲉⲩⲛⲧⲁⲩ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲁ ⲉϥⲙⲏⲣ ⲉϥⲟ ⲛⲥⲟⲉⲓⲧ ⲛϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ 17 ⲉⲩⲥⲟⲟⲩϩ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲁⲕⲁⲛⲓⲙ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ ϫⲛⲓⲥ ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲭⲥ 18 ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲫⲑⲟⲛⲟⲥ ⲛⲧⲁⲩⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ 19 ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲇⲉ ϩⲓⲡⲃⲏⲙⲁ ⲁⲥϫⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲁϩⲱⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲓⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲁⲓϣⲡϩⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲛϩⲓⲥⲉ ⲙⲡⲟⲟⲩ ϩⲛⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ 20 ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲡⲉⲓⲑⲉ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲁⲓⲧⲉⲓ ⲛⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ ⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲟϥ 21 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲁⲕⲁⲛⲓⲙ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲓⲥⲛⲁⲩ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ 22 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛϭⲓⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁⲣⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲓⲥ ⲡⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ 23 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲁⲁϥ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲛⲉⲩϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ 24 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲛϥⲛⲁϯϩⲏⲩ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲣⲉⲟⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ϥϫⲓ ⲛⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲁϥⲉⲓⲱ ⲛⲛⲉϥϭⲓϫ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲣⲱϣⲉ 25 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ ϩⲓϫⲱⲛ ⲙⲛⲛⲉⲛϣⲏⲣⲉ 26 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲕⲱ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ ⲓⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲫⲣⲁⲅⲉⲗⲗⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲁϥⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ 27 ⲧⲟⲧⲉ ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲙⲡϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϫⲓ ⲛⲓⲥ ⲉⲡⲉⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲛⲧⲉⲥⲡⲉⲓⲣⲁ ⲧⲏⲣⲥ 28 ⲁⲩⲕⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲕⲁϩⲏⲩ ⲁⲩϯ ϩⲓⲱⲱϥ ⲛⲟⲩⲭⲗⲁⲙⲩⲥ ⲛⲕⲟⲕⲕⲟⲥ 29 ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲱⲛⲧ ⲛⲟⲩⲕⲗⲟⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛϣⲟⲛⲧⲉ ⲁⲩⲧⲁⲗⲟ ⲙⲙⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲉϥⲁⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲕⲁϣ ϩⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲛⲟⲩⲛⲁⲙ ⲁⲩⲡⲁϩⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲡⲉϥⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲥⲱⲃⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲭⲁⲓⲣⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 30 ⲁⲩⲛⲉϫⲡⲁϭⲥⲉ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲁⲩϫⲓ ⲙⲡⲕⲁϣ ⲁⲩⲣⲱϩⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲉϥⲁⲡⲉ 31 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲃⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲕⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲕⲁϩⲏⲩ ⲛⲧⲉⲭⲗⲁⲙⲩⲥ ⲁⲩϯ ϩⲓⲱⲱϥ ⲛⲛⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ ⲁⲩϫⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ 32 ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲕⲩⲣⲏⲛⲛⲁⲓⲟⲥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲁⲩⲕⲱⲱⲃⲉ ⲙⲡⲁⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϥⲓ ⲙⲡⲉϥⲥ⳧ⲟⲥ 33 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩⲙⲁ ⲛϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲅⲟⲗⲅⲟⲑⲁ ⲉⲧⲉⲡⲙⲁ ⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛⲓⲟⲛ ⲡⲉ 34 ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲏⲣⲡ ⲉⲥⲟⲟϥ ⲉϥⲧⲏϩ ϩⲓⲥⲓϣⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲧⲟⲡϥ ⲇⲉ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲥⲟⲟϥ 35 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲡⲱϣ ⲛⲛⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ ⲉϩⲣⲁⲩ ⲁⲩⲛⲉϫⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ 36 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ ⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 37 ⲁⲩⲕⲱ ⲇⲉ ⲛⲧⲉϥⲁⲓⲧⲓⲁ ⲉⲥⲥⲏϩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲉϥⲁⲡⲉ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 38 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲛⲕⲉⲥⲟⲟⲛⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲟⲩⲁ ϩⲓⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁ ϩⲓϩⲃⲟⲩⲣ ⲙⲙⲟϥ 39 ⲛⲉⲧⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲛⲉⲩϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩⲕⲓⲙ ⲛⲛⲉⲩⲁⲡⲏⲩⲉ 40 ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲣⲡⲉ ⲉⲧⲕⲱⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟⲕ ⲉϣϫⲉⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲓⲡⲉⲥ⳧ⲟⲥ 41 ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲩⲥⲱⲃⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 42 ϫⲉ ⲁϥⲧⲟⲩϫⲉϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲓⲉ ⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲟⲩϫⲟϥ ⲡⲣⲣⲟ ⲙⲡⲓⲏⲗ ⲡⲉ ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲓⲡⲉⲥ⳧ⲟⲥ ⲛⲧⲉⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ 43 ⲉϣϫⲉⲁϥⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ [ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ] ⲙⲁⲣⲉϥⲛⲁϩⲙⲉϥ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉϣϫⲉϥⲟⲩⲁϣϥ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 44 ⲛⲕⲉⲥⲟⲟⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲁⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲛⲉⲩϫⲱ ϩⲱⲟⲩ ⲙⲡⲁⲓ ⲉⲩⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲙⲙⲟϥ 45 ϫⲓⲛⲉⲡⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϫⲡⲥⲟ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲕⲁⲕⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ ϣⲁⲡⲛⲁⲩ ⲛϫⲡⲯⲓⲧⲉ 46 ϩⲙⲡⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϫⲡⲯⲓⲧⲉ ⲁϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲓⲥ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲗⲱⲉⲓ ⲉⲗⲱⲉⲓ ⲗⲁⲙⲁⲥ ⲁⲃⲁⲕⲧⲁⲛⲉⲓ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲁⲕⲕⲁⲁⲧ ⲛⲥⲱⲕ 47 ϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲁⲓ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉϩⲏⲗⲓⲁⲥ 48 ⲁⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲡⲱⲧ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥϫⲓ ⲛⲟⲩⲥⲡⲟⲅⲅⲟⲥ ⲁϥⲙⲁϩⲥ ⲛϩⲙϫ ⲁϥⲙⲟⲣⲉⲥ ⲉⲩⲕⲁϣ ⲁϥⲧⲥⲟ ⲙⲙⲟϥ 49 ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϭⲱ ⲛⲧⲛⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲏⲗⲓⲁⲥ ⲛⲏⲩ ⲉⲛⲟⲩϩⲙ ⲙⲙⲟϥ 50 ⲓⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲁϥⲕⲱ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ 51 ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲡⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲙⲡⲣⲡⲉ ⲁϥⲡⲱϩ ϫⲓⲛⲧⲡⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁϥⲣⲥⲛⲁⲩ ⲡⲕⲁϩ ⲁϥⲛⲟⲉⲓⲛ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲧⲣⲁ ⲁⲩⲡⲱϩ 52 ⲛⲉⲙϩⲁⲁⲩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓϩⲁϩ ⲛⲥⲱⲙⲁ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲧⲁⲩⲛⲕⲟⲧⲕ 53 ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲙϩⲁⲁⲩ ⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲣⲉⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲟⲩⲟⲛϩⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲁϩ 54 ⲡϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲛⲛⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥ ⲉⲧϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲓⲥ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲕⲙⲧⲟ ⲙⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲣϩⲟⲧⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲙⲉ ⲛⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ 55 ⲉⲛⲉⲩⲙⲙⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲩϭⲱϣⲧ ⲙⲡⲟⲩⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲁⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓ ⲛⲁϥ 56 ⲛⲁⲓ ⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲉ ⲙⲁⲣⲓϩⲁⲙ ⲧⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ ⲙⲛⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲁⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲙⲛⲧⲙⲁⲁⲩ ⲛⲓⲱⲥⲏ ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲁⲁⲩ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ 57 ⲣⲟⲩϩⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲣⲙⲙⲁⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲁⲣⲓⲙⲁⲑⲁⲓⲁ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡⲁⲓ ⲉⲁϥⲙⲁⲑⲏⲧⲉⲩⲉ ⲛⲓⲥ 58 ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⲉⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁϥⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛⲓⲥ ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲧⲁⲁϥ ⲛⲁϥ 59 ⲁϥϫⲓ ⲇⲉ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛϭⲓⲓⲱⲥⲏⲫ ⲁϥⲕⲱⲱⲥ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲟⲩⲥⲓⲛⲇⲱⲛ ⲉⲥⲣⲁϩⲉ 60 ⲁϥⲕⲱ ⲙⲙⲟϥ ϩⲙⲡⲉϥⲙϩⲁⲁⲩ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲕⲉϩⲕⲱϩϥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲡⲉⲧⲣⲁ ⲁϥⲥⲕⲟⲣⲕⲣ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲱⲛⲉ ⲉⲣⲙⲡⲣⲟ ⲙⲡⲉⲙϩⲁⲁⲩ ⲁϥⲃⲱⲕ 61 ⲉⲛⲉⲥⲙⲙⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ ⲙⲛⲧⲕⲉⲙⲁⲣⲓⲁ ⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲧⲁⲫⲟⲥ 62 ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ ⲡⲉ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ 63 ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲛⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲓⲡⲗⲁⲛⲟⲥ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲓⲛⲉϥⲟⲛϩ ϫⲉ ϯⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲙⲛⲛⲥⲁϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ 64 ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ϭⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲱⲣϫ ⲙⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ϣⲁⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲥⲉⲉⲓ ⲛϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲥⲉϥⲓⲧϥ ⲛϫⲓⲟⲩⲉ ⲛⲥⲉϫⲟⲟⲥ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛⲧⲉⲑⲁⲏ ⲙⲡⲗⲁⲛⲏ ⲑⲟ ⲉⲧϣⲟⲣⲡ 65 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ ϫⲓ ⲛⲧⲕⲟⲩⲥⲧⲱⲇⲓⲁ ⲛⲧⲉⲧⲛⲃⲱⲕ ⲛⲧⲉⲧⲛⲟⲣϫϥ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲥ 66 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲁⲩⲱⲣϫ ⲙⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲉⲁⲩⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙⲡⲱⲛⲉ ⲙⲛⲧⲕⲟⲩⲥⲧⲱⲇⲓⲁ

Copyright information for CopSahidicMSS