Matthew 28

ⲣⲟⲩϩⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲛⲥⲟⲩⲁ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲁⲥⲉⲓ ⲛϭⲓⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ ⲙⲛⲧⲕⲉⲙⲁⲣⲓⲁ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲕⲙⲧⲟ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲁϥⲥⲕⲟⲣⲕⲣ ⲙⲡⲱⲛⲉ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲡⲉϥⲉⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲟ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲉϥⲣⲏϭⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲉϥϩⲃⲥⲱ ⲛⲉⲥⲟⲩⲟⲃϣ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲭⲓⲱⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲛⲧⲉϥϩⲟⲧⲉ ⲁⲩⲛⲟⲉⲓⲛ ⲛϭⲓⲛⲉⲧϩⲁⲣⲉϩ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲓⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛϥⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲁⲛ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲁⲙⲏⲓⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉϥⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲃⲱⲕ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϥⲛⲁⲣϣⲟⲣⲡ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲩⲃⲱⲕ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲙϩⲁⲁⲩ ⲁⲩⲡⲱⲧ ϩⲛⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲙⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲣⲁϣⲉ ⲉϫⲓⲡⲟⲩⲱ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲓⲥ ⲁϥⲧⲱⲙⲛⲧ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲭⲁⲓⲣⲁⲓⲧⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁϥ 10 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ ⲃⲱⲕ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲓⲡⲟⲩⲱ ⲛⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉⲩⲛⲁⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟⲓ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 11 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲩⲃⲏⲕ ⲉⲓⲥϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲧⲕⲟⲩⲥⲧⲱⲇⲓⲁ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁⲩϫⲓⲡⲟⲩⲱ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ 12 ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩϫⲓ ⲛⲟⲩϣⲟϫⲛⲉ ⲁⲩϯ ⲛϩⲛⲛⲟϭ ⲛϩⲟⲙⲛⲧ ⲛⲙⲙⲁⲧⲟⲓ 13 ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϫⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲁⲩϥⲓⲧϥ ⲛϫⲓⲟⲩⲉ ⲉⲛⲛⲕⲟⲧⲕ 14 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲩϣⲁⲛⲥⲉⲧⲙⲡⲁⲓ ⲛϭⲓⲡϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲛⲛⲁⲡⲉⲓⲑⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲛⲣⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲁⲧⲣⲟⲟⲩϣ 15 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϫⲓ ⲛⲛϩⲟⲙⲛⲧ ⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛⲧⲁⲩϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲩ ⲡⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲁϥϯⲥⲟⲉⲓⲧ ϩⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϣⲁⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲟⲩ 16 ⲡⲙⲛⲧⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ 17 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁϥ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲇⲓⲥⲇⲁⲍⲉ 18 ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩϯ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲓⲙ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ 19 ⲃⲱⲕ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϯⲥⲃⲱ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ 20 ⲉⲧⲉⲧⲛϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲩ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁⲓϩⲟⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲁⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲥⲩⲛⲧⲉⲗⲉⲓⲁ ⲙⲡⲁⲓⲱⲛ

Copyright information for CopSahidicMSS