Matthew 3

1ϩⲣⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥ ⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡϫⲁⲓⲉ ⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ 2ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲁⲥϩⲱⲛ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ 3ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧⲛⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙⲡⲉⲧⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲡϫⲁⲓⲉ ϫⲉ ⲥⲃⲧⲉⲧⲉϩⲓⲏ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲧⲛ ⲛⲛⲉϥⲙⲁ ⲛⲙⲟⲟϣⲉ 4ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉⲣⲉⲧⲉϥϩⲃⲥⲱ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϩⲉⲛⲃⲱ ⲛϭⲁⲙⲟⲩⲗ ⲉⲣⲉⲟⲩⲙⲟϫϩ ⲛϣⲁⲁⲣ ϭⲟⲟⲗⲉ ⲉⲧⲉϥϯⲡⲉ ⲧⲉϥϩⲣⲉ ⲇⲉ ⲛⲉϩⲉⲛϣϫⲉ ⲛⲉ ⲙⲛⲟⲩⲉⲃⲓⲉ ϩⲟⲟⲩⲧ 5ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛϭⲓⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲙⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲙⲛⲧⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲙⲡⲉⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲛⲏⲥ 6ⲉⲩϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ϩⲙⲡⲉⲓⲟⲣⲇⲁⲛ[ⲛ]ⲏⲥ ⲡⲉⲓⲉⲣⲟ ⲉⲩⲉⲝⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲛⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ 7ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉϩⲁϩ ϩⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛⲛⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉϫⲙⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲉϫⲡⲟ ⲛⲛⲉϩⲃⲟⲩⲓ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲥⲁⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ ⲛⲧⲟⲣⲅⲏ ⲉⲧⲛⲏⲩ 8ⲁⲣⲓⲣⲉ ϭⲉ ⲛⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉϥⲙⲡϣⲁ ⲛⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ 9ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉϫⲟⲟⲥ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲉⲥϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲓⲱⲛⲉ 10ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲕⲉⲗⲉⲃⲓⲛ ⲕⲏ ϩⲁⲧⲛⲟⲩⲛⲉ ⲛⲛϣⲏⲛ ϣⲏⲛ ϭⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲛϥⲛⲁⲉⲓⲣⲉ ⲁⲛ ⲛⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲥⲉⲛⲁⲕⲟⲟⲣⲉϥ ⲛⲥⲉⲛⲟϫϥ ⲉⲧⲥⲁⲧⲉ 11ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⲉⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲛⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲇⲉ ϥϫⲟⲟⲣ ⲉⲣⲟⲓ ⲡⲁⲓ ⲛϯⲙⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲛϥⲓ ϩⲁⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛⲟⲩⲥⲁⲧⲉ 12ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥϩⲁ ϩⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉϥⲛⲁⲧⲃⲃⲟ ⲙⲡⲉϥϫⲛⲟⲟⲩ ⲛϥⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲩⲟ ⲉⲧⲁⲡⲟⲑⲏⲕⲏ ⲡⲧⲱϩ ⲇⲉ ⲛϥⲣⲟⲕϩϥ ϩⲛⲟⲩⲥⲁⲧⲉ ⲉⲙⲉⲥⲱϣⲙ 13ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ϣⲁⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉⲧⲣⲉϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ 14ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲱⲗⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲣⲭⲣⲓⲁ ⲛⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲕ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟⲕ ⲉⲧⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟⲓ 15ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϭⲱ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲉⲣⲟⲛ ⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛⲓⲙ ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲕⲁⲁϥ 16ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ϭⲉ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲛϭⲓⲙⲡⲏⲩⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ 17ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲟⲩⲥⲙⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲟⲩⲱϣ ϣⲱⲡⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ

Copyright information for CopSahidicMSS