Matthew 4

ⲧⲟⲧⲉ ⲓⲥ ⲁⲩϫⲓⲧϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲣⲉⲩⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲁϥⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲛϩⲙⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲙⲛϩⲙⲉ ⲛⲟⲩϣⲏ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲁϥϩⲕⲟ ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϫⲓⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲛⲉⲓⲱⲛⲉ ⲣⲟⲉⲓⲕ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥⲥⲏϩ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲱⲛϩ ⲁⲛ ⲉⲟⲉⲓⲕ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲁϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϫⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛϭⲓⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁϥⲧⲁϩⲟ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲉϫⲙⲡⲧⲏⲛϩ ⲙⲡⲣⲡⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲟϫⲕ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϫⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϥⲛⲁϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲕ ⲛⲥⲉϥⲓ ⲙⲙⲟⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲅϫⲱⲣⲡ ⲉⲩⲱⲛⲉ ⲛⲧⲉⲕⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲟⲛ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ϥⲥⲏϩ ⲟⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲕⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥϫⲓⲧϥ ⲛϭⲓⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲟⲩⲧⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲟⲥⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲁϥⲧⲟⲩⲟϥ ⲉⲙⲙⲛⲧⲣⲣⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲛⲡⲉⲩⲉⲟⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϯⲛⲁⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲕ ⲉⲕϣⲁⲛⲡⲁϩⲧⲕ ⲛⲅⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁⲓ 10 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲕⲉⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟϥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲡⲉⲧⲕⲉϣⲙϣⲉ ⲛⲁϥ 11 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲕⲁⲁϥ ⲛϭⲓⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲩⲉⲓ ⲁⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓ ⲛⲁϥ 12 ⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁⲩⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁϥⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ 13 ⲁϥⲕⲱ ⲛⲥⲱϥ ⲛⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ⲁϥⲉⲓ ⲁϥⲟⲩⲱϩ ϩⲛⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲧⲁⲓ ⲉⲧϩⲁⲧⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ϩⲛⲛⲧⲟϣ ⲛⲍⲁⲃⲟⲩⲗⲱⲛ ⲙⲛⲛⲉⲫⲑⲁⲗⲉⲓⲙ 14 ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧⲛⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 15 ϫⲉ ⲡⲕⲁϩ ⲛⲍⲁⲃⲟⲩⲗⲱⲛ ⲡⲕⲁϩ ⲛⲉⲫⲑⲁⲗⲉⲓⲙ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲡⲉⲕⲣⲟ ⲙⲡⲉⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ 16 ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲙⲡⲕⲁⲕⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲙⲛⲑⲁⲓⲃⲉⲥ ⲙⲡⲙⲟⲩ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲁϥϣⲁ ⲛⲁⲩ 17 ϫⲓⲛⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲁϥⲱ ⲉϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲉⲓ ⲁⲥϩⲱⲛ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ 18 ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ϩⲁⲧⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲥⲟⲛ ⲥⲛⲁⲩ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲛⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉⲩϩⲓϣⲛⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ϫⲉ ⲛⲉϩⲉⲛⲟⲩⲱϩⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ 19 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲓⲧⲛ ⲟⲩⲉϩⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲥⲱⲓ ⲧⲁⲣⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲟⲩⲱϩⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ 20 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲕⲱ ⲛⲛⲉⲩϣⲛⲏⲩ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ 21 ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲑⲏ ⲛⲕⲉⲕⲟⲩⲓ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲕⲉⲥⲟⲛ ⲥⲛⲁⲩ ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡϫⲟⲓ ⲙⲛⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉⲩⲉⲓⲱⲧ ⲉⲩⲥⲟϥⲧⲉ ⲛⲛⲉⲩϣⲛⲏⲩ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ 22 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲕⲱ ⲛⲛⲉⲩϣⲛⲏⲩ ⲙⲛⲡⲉⲩⲉⲓⲱⲧ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ 23 ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲛⲉⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲉϥⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲉϣⲱⲛⲉ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲗⲟϫⲗϫ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲙⲡⲗⲁⲟⲥ 24 ⲡⲉϥⲥⲟⲉⲓⲧ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲥⲩⲣⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲙⲟⲕϩ ϩⲛϩⲉⲛϣⲱⲛⲉ ⲉⲩϣⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ϩⲛϩⲉⲛⲧⲕⲁⲥ ⲙⲛⲛⲉⲧⲟ ⲛⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ⲙⲛⲛⲉⲧϩⲓⲧⲉ ⲙⲛⲛⲉⲧⲥⲏϭ ⲁϥⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ 25 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ ⲛϭⲓϩⲉⲛⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲙⲛⲧⲇⲉⲕⲁⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲙⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲙⲛⲡⲉⲕⲣⲟ ⲙⲡⲉⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲛⲏⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS