Matthew 4

1ⲧⲟⲧⲉ ⲓⲥ ⲁⲩϫⲓⲧϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲣⲉⲩⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ 2ⲁϥⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲛϩⲙⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲙⲛϩⲙⲉ ⲛⲟⲩϣⲏ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲁϥϩⲕⲟ 3ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϫⲓⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲛⲉⲓⲱⲛⲉ ⲣⲟⲉⲓⲕ 4ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥⲥⲏϩ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲱⲛϩ ⲁⲛ ⲉⲟⲉⲓⲕ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲁϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 5ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϫⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛϭⲓⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁϥⲧⲁϩⲟ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲉϫⲙⲡⲧⲏⲛϩ ⲙⲡⲣⲡⲉ 6ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲟϫⲕ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϫⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϥⲛⲁϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲕ ⲛⲥⲉϥⲓ ⲙⲙⲟⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲅϫⲱⲣⲡ ⲉⲩⲱⲛⲉ ⲛⲧⲉⲕⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ 7ⲡⲉϫⲁϥ ⲟⲛ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ϥⲥⲏϩ ⲟⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲕⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩⲧⲉ 8ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥϫⲓⲧϥ ⲛϭⲓⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲟⲩⲧⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲟⲥⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲁϥⲧⲟⲩⲟϥ ⲉⲙⲙⲛⲧⲣⲣⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲛⲡⲉⲩⲉⲟⲟⲩ 9ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϯⲛⲁⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲕ ⲉⲕϣⲁⲛⲡⲁϩⲧⲕ ⲛⲅⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁⲓ 10ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲕⲉⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟϥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲡⲉⲧⲕⲉϣⲙϣⲉ ⲛⲁϥ 11ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲕⲁⲁϥ ⲛϭⲓⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲩⲉⲓ ⲁⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓ ⲛⲁϥ 12ⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁⲩⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁϥⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ 13ⲁϥⲕⲱ ⲛⲥⲱϥ ⲛⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ⲁϥⲉⲓ ⲁϥⲟⲩⲱϩ ϩⲛⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲧⲁⲓ ⲉⲧϩⲁⲧⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ϩⲛⲛⲧⲟϣ ⲛⲍⲁⲃⲟⲩⲗⲱⲛ ⲙⲛⲛⲉⲫⲑⲁⲗⲉⲓⲙ 14ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧⲛⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 15ϫⲉ ⲡⲕⲁϩ ⲛⲍⲁⲃⲟⲩⲗⲱⲛ ⲡⲕⲁϩ ⲛⲉⲫⲑⲁⲗⲉⲓⲙ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲡⲉⲕⲣⲟ ⲙⲡⲉⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ 16ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲙⲡⲕⲁⲕⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲙⲛⲑⲁⲓⲃⲉⲥ ⲙⲡⲙⲟⲩ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲁϥϣⲁ ⲛⲁⲩ 17ϫⲓⲛⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲁϥⲱ ⲉϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲉⲓ ⲁⲥϩⲱⲛ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ 18ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ϩⲁⲧⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲥⲟⲛ ⲥⲛⲁⲩ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲛⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉⲩϩⲓϣⲛⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ϫⲉ ⲛⲉϩⲉⲛⲟⲩⲱϩⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ 19ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲓⲧⲛ ⲟⲩⲉϩⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲥⲱⲓ ⲧⲁⲣⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲟⲩⲱϩⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ 20ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲕⲱ ⲛⲛⲉⲩϣⲛⲏⲩ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ 21ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲑⲏ ⲛⲕⲉⲕⲟⲩⲓ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲕⲉⲥⲟⲛ ⲥⲛⲁⲩ ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡϫⲟⲓ ⲙⲛⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉⲩⲉⲓⲱⲧ ⲉⲩⲥⲟϥⲧⲉ ⲛⲛⲉⲩϣⲛⲏⲩ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ 22ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲕⲱ ⲛⲛⲉⲩϣⲛⲏⲩ ⲙⲛⲡⲉⲩⲉⲓⲱⲧ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ 23ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲛⲉⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲉϥⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲉϣⲱⲛⲉ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲗⲟϫⲗϫ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲙⲡⲗⲁⲟⲥ 24ⲡⲉϥⲥⲟⲉⲓⲧ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲥⲩⲣⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲙⲟⲕϩ ϩⲛϩⲉⲛϣⲱⲛⲉ ⲉⲩϣⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ϩⲛϩⲉⲛⲧⲕⲁⲥ ⲙⲛⲛⲉⲧⲟ ⲛⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ⲙⲛⲛⲉⲧϩⲓⲧⲉ ⲙⲛⲛⲉⲧⲥⲏϭ ⲁϥⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ 25ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ ⲛϭⲓϩⲉⲛⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲙⲛⲧⲇⲉⲕⲁⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲙⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲙⲛⲡⲉⲕⲣⲟ ⲙⲡⲉⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲛⲏⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS