Matthew 5

ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲁϥⲁⲗⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲧⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲉⲣⲱϥ ⲁϥϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛϩⲏⲕⲉ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲣϩⲃⲃⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲥⲡⲥⲱⲡⲟⲩ ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲣⲙⲣⲁϣ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧϩⲕⲁⲉⲓⲧ ⲉⲧⲟⲃⲉ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲛⲁⲥⲉⲓ ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲛⲁⲏⲧ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲛⲁ ⲛⲁⲩ ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲙⲡⲉⲩϩⲏⲧ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲣⲉϥⲣⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 10 ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲧⲁⲩⲡⲱⲧ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ 11 ⲛⲁⲓⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲩϣⲁⲛⲛⲉϭⲛⲉϭⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲥⲉⲡⲱⲧ ⲛⲥⲱⲧⲛ ⲛⲥⲉϫⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲩϫⲓϭⲟⲗ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ 12 ⲣⲁϣⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲉⲗⲏⲗ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲃⲉⲕⲉ ⲛⲁϣⲱϥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲧⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲩⲡⲱⲧ ⲛⲥⲁⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧϩⲁⲧⲉⲧⲛϩⲏ 13 ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲡⲉ ⲡⲉϩⲙⲟⲩ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉϩⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲃⲁⲁⲃⲉ ⲉⲩⲛⲁⲙⲟⲗϩϥ ⲛⲟⲩ ⲙⲉϥⲣϣⲁⲩ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲥⲁⲛⲟϫϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲉϩⲟⲙϥ ϩⲓⲧⲛⲛⲉⲣⲱⲙⲉ 14 ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉϩⲱⲡ ⲉⲥⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲓϫⲛⲟⲩⲧⲟⲟⲩ 15 ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲉⲩϫⲉⲣⲉⲟⲩϩⲏⲃⲥ ⲛⲥⲉⲕⲁⲁϥ ϩⲁⲟⲩϣⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲛϣⲁⲩⲕⲁⲁϥ ϩⲓϫⲛⲧⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ⲛϥⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲙⲡⲏⲓ 16 ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲁⲣⲉϥⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲛⲟⲩⲟⲉⲛ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲣⲱⲙⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲧⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲛⲥⲉϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ 17 ⲙⲡⲣⲱϣ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲓⲉⲓ ⲉⲕⲁⲧⲁⲗⲩ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲏ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲧⲁⲓⲉⲓ ⲁⲛ ⲉⲕⲁⲧⲁⲗⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϫⲟⲕⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ 18 ϩⲁⲙⲏⲛ ⲅⲁⲣ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ϣⲁⲛⲧⲉⲧⲡⲉ ⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲙⲛⲡⲕⲁϩ ⲟⲩⲓⲱⲧⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲏ ⲟⲩϣⲱⲗϩ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲛⲉⲩⲥⲉⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϣⲁⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ 19 ⲡⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲗ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲉⲓ ⲛⲛⲉⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧⲥⲟⲃⲕ ⲛϥϯⲥⲃⲱ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲛϥϯⲥⲃⲱ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲡⲁⲓ ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲛⲟϭ ϩⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 20 ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲉⲥϣⲁⲛⲧⲙⲣϩⲟⲩⲟ ⲛϭⲓⲧⲉⲧⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲧⲁⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛⲛⲉⲧⲛⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ 21 ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲛⲛⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲕϩⲱⲧⲃ ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲱⲧⲃ ⲇⲉ ϥⲟ ⲛⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ⲉⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ 22 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϭⲥ ⲉⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉⲓⲕⲏ ϥⲟ ⲛⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ⲉⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ ϫⲉ ⲕϣⲟⲩⲉⲓⲧ ϥⲟ ⲛⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ⲉⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲥⲟϭ ϥⲟ ⲛⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ⲉⲧⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ ⲛⲥⲁⲧⲉ 23 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲉⲓ ⲉⲕⲛⲁⲧⲁⲗⲟ ⲙⲡⲉⲕⲇⲱⲣⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲅⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲉⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲕ 24 ⲕⲱ ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲕⲇⲱⲣⲟⲛ ϩⲓⲑⲏ ⲙⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲅⲃⲱⲕ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲅϩⲱⲧⲡ ⲙⲛⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲅⲉⲓ ⲛⲅⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲙⲡⲉⲕⲇⲱⲣⲟⲛ 25 ϣⲱⲡⲉ ⲉⲕⲟⲩⲱⲱⲙⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲙⲛⲡⲉⲧϫⲓϩⲁⲡ ⲛⲙⲙⲁⲕ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲉⲛϩⲟⲥⲟⲛ ⲕϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲁϥ ϩⲓⲧⲉϩⲓⲏ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉⲡⲉⲧϫⲓϩⲁⲡ ⲛⲙⲙⲁⲕ ⲧⲁⲁⲕ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲛⲧⲉⲡⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲧⲁⲁⲕ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ ⲛⲥⲉⲛⲟϫⲕ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ 26 ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲕⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϣⲁⲛⲧⲉⲕϯ ⲙⲡϩⲁⲉ ⲛⲕⲟⲛⲇⲣⲁⲛⲧⲏⲥ 27 ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲕⲣⲛⲟⲉⲓⲕ 28 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁϭⲱϣⲧ ⲛⲥⲁⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲉⲡⲉⲓⲑⲩⲙⲉⲓ ⲉⲣⲟⲥ ⲁϥⲟⲩⲱ ⲉϥⲣⲛⲟⲉⲓⲕ ⲉⲣⲟⲥ ϩⲙⲡⲉϥϩⲏⲧ 29 ⲉϣϫⲉⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲛⲁⲙ ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲡⲟⲣⲕϥ ⲛⲅⲛⲟϫϥ ⲛⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲕ ⲥⲉⲣⲛⲟϥⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲕ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲟⲩⲁ ⲛⲛⲉⲕⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛⲥⲉⲧⲙⲛⲟⲩϫⲉ ⲙⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲧⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ ⲛⲥⲁⲧⲉ 30 ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉⲧⲉⲕϭⲓϫ ⲛⲟⲩⲛⲁⲙ ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲥⲟⲗⲡⲥ ⲛⲅⲛⲟϫⲥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲕ ⲥⲉⲣⲛⲟϥⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲕ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲟⲩⲁ ⲛⲛⲉⲕⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛⲥⲉⲧⲙⲛⲟⲩϫⲉ ⲙⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲧⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ 31 ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲁⲣⲉϥϯ ⲛⲁⲥ ⲛⲟⲩϫⲱⲱⲙⲉ ⲛⲧⲟⲩⲉⲓⲟ 32 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲁϫⲛϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ϥⲛⲁⲧⲣⲉⲩⲣⲛⲟⲉⲓⲕ ⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲛⲟⲩⲉⲓ ⲉⲁⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲛⲟϫⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϥⲟ ⲛⲛⲟⲉⲓⲕ 33 ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲟⲛ ϫⲉ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ϩⲛⲛⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲕⲱⲣⲕ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲉⲕⲉϯ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲕⲁⲛⲁⲩϣ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ 34 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲱⲣⲕ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲙⲡⲣⲱⲣⲕ ⲛⲧⲡⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ 35 ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣⲱⲣⲕ ⲙⲡⲕⲁϩ ϫⲉ ⲡϩⲩⲡⲟⲡⲟⲇⲓⲟⲛ ⲛⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲡⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣⲱⲣⲕ ⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ϫⲉ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟϭ ⲛⲣⲣⲟ ⲧⲉ 36 ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣⲱⲣⲕ ⲛⲧⲉⲕⲁⲡⲉ ϫⲉ ⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲧⲣⲉⲟⲩⲃⲱ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲃⲁϣ ⲏ ⲛϥⲕⲙⲟⲙ 37 ⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲧⲛϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲥⲉ ⲛⲥⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲟⲛⲛⲙⲙⲟⲛ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲡⲉ 38 ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲃⲁⲗ ⲉⲡⲙⲁ ⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ⲟⲩⲟϩⲃⲉ ⲉⲡⲙⲁ ⲛⲟⲩⲟϩⲃⲉ 39 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲟⲩⲃⲉⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲛⲁⲣⲁϩⲧⲕ ⲉⲧⲉⲕⲟⲩⲟϭⲉ ⲛⲟⲩⲛⲁⲙ ⲕⲧⲟ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲕⲉⲧⲉ 40 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉϫⲓϩⲁⲡ ⲛⲙⲙⲁⲕ ⲉϥⲓ ⲛⲧⲉⲕϣⲧⲏⲛ ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲱϥ ⲙⲡⲉⲕⲕⲉϩⲟⲓⲧⲉ 41 ⲡⲉⲧⲛⲁⲕⲟⲟⲃⲉⲕ ⲛⲟⲩⲕⲟⲧ ⲃⲱⲕ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲛⲥⲛⲁⲩ 42 ⲡⲉⲧⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲙⲟⲕ ϯ ⲛⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉϫⲓ ⲛⲧⲟⲟⲧⲕ ⲙⲡⲣⲕⲧⲟϥ ⲛⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲕ 43 ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲕⲉⲙⲉⲣⲉⲡⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱⲕ ⲛⲅⲙⲉⲥⲧⲉⲛⲉⲕϫⲁϫⲉ 44 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛϫⲓⲛϫⲉⲉⲩⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲗⲏⲗ ⲉϫⲛⲛⲉⲧⲡⲏⲧ ⲛⲥⲁⲧⲏⲩⲧⲛ 45 ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣⲱⲡⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ϫⲉ ϥⲧⲣⲉⲡⲉϥⲣⲏ ϣⲁ ⲉϫⲛⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲙⲛⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ϥϩⲱⲟⲩ ⲉϫⲛⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛⲛⲣⲉϥϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ 46 ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲛⲃⲉⲕⲉ ⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲏⲧⲛϥ ⲛⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲉⲓⲣⲉ ⲁⲛ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ 47 ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲕⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲉⲓⲣⲉ ⲁⲛ ⲙⲡⲁⲓ 48 ϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲉⲩⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⲡⲉ

Copyright information for CopSahidicMSS