Matthew 5

1ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲁϥⲁⲗⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲧⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 2ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲉⲣⲱϥ ⲁϥϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 3ϫⲉ ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛϩⲏⲕⲉ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ 4ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲣϩⲃⲃⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲥⲡⲥⲱⲡⲟⲩ 5ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲣⲙⲣⲁϣ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ ⲙⲡⲕⲁϩ 6ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧϩⲕⲁⲉⲓⲧ ⲉⲧⲟⲃⲉ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲛⲁⲥⲉⲓ 7ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲛⲁⲏⲧ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲛⲁ ⲛⲁⲩ 8ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲙⲡⲉⲩϩⲏⲧ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 9ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲣⲉϥⲣⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 10ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲧⲁⲩⲡⲱⲧ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ 11ⲛⲁⲓⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲩϣⲁⲛⲛⲉϭⲛⲉϭⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲥⲉⲡⲱⲧ ⲛⲥⲱⲧⲛ ⲛⲥⲉϫⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲩϫⲓϭⲟⲗ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ 12ⲣⲁϣⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲉⲗⲏⲗ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲃⲉⲕⲉ ⲛⲁϣⲱϥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲧⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲩⲡⲱⲧ ⲛⲥⲁⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧϩⲁⲧⲉⲧⲛϩⲏ 13ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲡⲉ ⲡⲉϩⲙⲟⲩ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉϩⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲃⲁⲁⲃⲉ ⲉⲩⲛⲁⲙⲟⲗϩϥ ⲛⲟⲩ ⲙⲉϥⲣϣⲁⲩ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲥⲁⲛⲟϫϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲉϩⲟⲙϥ ϩⲓⲧⲛⲛⲉⲣⲱⲙⲉ 14ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉϩⲱⲡ ⲉⲥⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲓϫⲛⲟⲩⲧⲟⲟⲩ 15ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲉⲩϫⲉⲣⲉⲟⲩϩⲏⲃⲥ ⲛⲥⲉⲕⲁⲁϥ ϩⲁⲟⲩϣⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲛϣⲁⲩⲕⲁⲁϥ ϩⲓϫⲛⲧⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ⲛϥⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲙⲡⲏⲓ 16ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲁⲣⲉϥⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲛⲟⲩⲟⲉⲛ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲣⲱⲙⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲧⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲛⲥⲉϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ 17ⲙⲡⲣⲱϣ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲓⲉⲓ ⲉⲕⲁⲧⲁⲗⲩ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲏ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲧⲁⲓⲉⲓ ⲁⲛ ⲉⲕⲁⲧⲁⲗⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϫⲟⲕⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ 18ϩⲁⲙⲏⲛ ⲅⲁⲣ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ϣⲁⲛⲧⲉⲧⲡⲉ ⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲙⲛⲡⲕⲁϩ ⲟⲩⲓⲱⲧⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲏ ⲟⲩϣⲱⲗϩ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲛⲉⲩⲥⲉⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϣⲁⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ 19ⲡⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲗ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲉⲓ ⲛⲛⲉⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧⲥⲟⲃⲕ ⲛϥϯⲥⲃⲱ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲛϥϯⲥⲃⲱ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲡⲁⲓ ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲛⲟϭ ϩⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 20ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲉⲥϣⲁⲛⲧⲙⲣϩⲟⲩⲟ ⲛϭⲓⲧⲉⲧⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲧⲁⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛⲛⲉⲧⲛⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ 21ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲛⲛⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲕϩⲱⲧⲃ ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲱⲧⲃ ⲇⲉ ϥⲟ ⲛⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ⲉⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ 22ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϭⲥ ⲉⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉⲓⲕⲏ ϥⲟ ⲛⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ⲉⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ ϫⲉ ⲕϣⲟⲩⲉⲓⲧ ϥⲟ ⲛⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ⲉⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲥⲟϭ ϥⲟ ⲛⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ⲉⲧⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ ⲛⲥⲁⲧⲉ 23ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲉⲓ ⲉⲕⲛⲁⲧⲁⲗⲟ ⲙⲡⲉⲕⲇⲱⲣⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲅⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲉⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲕ 24ⲕⲱ ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲕⲇⲱⲣⲟⲛ ϩⲓⲑⲏ ⲙⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲅⲃⲱⲕ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲅϩⲱⲧⲡ ⲙⲛⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲅⲉⲓ ⲛⲅⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲙⲡⲉⲕⲇⲱⲣⲟⲛ 25ϣⲱⲡⲉ ⲉⲕⲟⲩⲱⲱⲙⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲙⲛⲡⲉⲧϫⲓϩⲁⲡ ⲛⲙⲙⲁⲕ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲉⲛϩⲟⲥⲟⲛ ⲕϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲁϥ ϩⲓⲧⲉϩⲓⲏ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉⲡⲉⲧϫⲓϩⲁⲡ ⲛⲙⲙⲁⲕ ⲧⲁⲁⲕ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲛⲧⲉⲡⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲧⲁⲁⲕ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ ⲛⲥⲉⲛⲟϫⲕ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ 26ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲕⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϣⲁⲛⲧⲉⲕϯ ⲙⲡϩⲁⲉ ⲛⲕⲟⲛⲇⲣⲁⲛⲧⲏⲥ 27ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲕⲣⲛⲟⲉⲓⲕ 28ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁϭⲱϣⲧ ⲛⲥⲁⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲉⲡⲉⲓⲑⲩⲙⲉⲓ ⲉⲣⲟⲥ ⲁϥⲟⲩⲱ ⲉϥⲣⲛⲟⲉⲓⲕ ⲉⲣⲟⲥ ϩⲙⲡⲉϥϩⲏⲧ 29ⲉϣϫⲉⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲛⲁⲙ ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲡⲟⲣⲕϥ ⲛⲅⲛⲟϫϥ ⲛⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲕ ⲥⲉⲣⲛⲟϥⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲕ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲟⲩⲁ ⲛⲛⲉⲕⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛⲥⲉⲧⲙⲛⲟⲩϫⲉ ⲙⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲧⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ ⲛⲥⲁⲧⲉ 30ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉⲧⲉⲕϭⲓϫ ⲛⲟⲩⲛⲁⲙ ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲥⲟⲗⲡⲥ ⲛⲅⲛⲟϫⲥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲕ ⲥⲉⲣⲛⲟϥⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲕ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲟⲩⲁ ⲛⲛⲉⲕⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛⲥⲉⲧⲙⲛⲟⲩϫⲉ ⲙⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲧⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ 31ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲁⲣⲉϥϯ ⲛⲁⲥ ⲛⲟⲩϫⲱⲱⲙⲉ ⲛⲧⲟⲩⲉⲓⲟ 32ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲁϫⲛϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ϥⲛⲁⲧⲣⲉⲩⲣⲛⲟⲉⲓⲕ ⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲛⲟⲩⲉⲓ ⲉⲁⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲛⲟϫⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϥⲟ ⲛⲛⲟⲉⲓⲕ 33ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲟⲛ ϫⲉ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ϩⲛⲛⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲕⲱⲣⲕ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲉⲕⲉϯ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲕⲁⲛⲁⲩϣ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ 34ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲱⲣⲕ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲙⲡⲣⲱⲣⲕ ⲛⲧⲡⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ 35ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣⲱⲣⲕ ⲙⲡⲕⲁϩ ϫⲉ ⲡϩⲩⲡⲟⲡⲟⲇⲓⲟⲛ ⲛⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲡⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣⲱⲣⲕ ⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ϫⲉ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟϭ ⲛⲣⲣⲟ ⲧⲉ 36ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣⲱⲣⲕ ⲛⲧⲉⲕⲁⲡⲉ ϫⲉ ⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲧⲣⲉⲟⲩⲃⲱ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲃⲁϣ ⲏ ⲛϥⲕⲙⲟⲙ 37ⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲧⲛϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲥⲉ ⲛⲥⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲟⲛⲛⲙⲙⲟⲛ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲡⲉ 38ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲃⲁⲗ ⲉⲡⲙⲁ ⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ⲟⲩⲟϩⲃⲉ ⲉⲡⲙⲁ ⲛⲟⲩⲟϩⲃⲉ 39ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲟⲩⲃⲉⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲛⲁⲣⲁϩⲧⲕ ⲉⲧⲉⲕⲟⲩⲟϭⲉ ⲛⲟⲩⲛⲁⲙ ⲕⲧⲟ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲕⲉⲧⲉ 40ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉϫⲓϩⲁⲡ ⲛⲙⲙⲁⲕ ⲉϥⲓ ⲛⲧⲉⲕϣⲧⲏⲛ ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲱϥ ⲙⲡⲉⲕⲕⲉϩⲟⲓⲧⲉ 41ⲡⲉⲧⲛⲁⲕⲟⲟⲃⲉⲕ ⲛⲟⲩⲕⲟⲧ ⲃⲱⲕ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲛⲥⲛⲁⲩ 42ⲡⲉⲧⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲙⲟⲕ ϯ ⲛⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉϫⲓ ⲛⲧⲟⲟⲧⲕ ⲙⲡⲣⲕⲧⲟϥ ⲛⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲕ 43ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲕⲉⲙⲉⲣⲉⲡⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱⲕ ⲛⲅⲙⲉⲥⲧⲉⲛⲉⲕϫⲁϫⲉ 44ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛϫⲓⲛϫⲉⲉⲩⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲗⲏⲗ ⲉϫⲛⲛⲉⲧⲡⲏⲧ ⲛⲥⲁⲧⲏⲩⲧⲛ 45ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣⲱⲡⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ϫⲉ ϥⲧⲣⲉⲡⲉϥⲣⲏ ϣⲁ ⲉϫⲛⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲙⲛⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ϥϩⲱⲟⲩ ⲉϫⲛⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛⲛⲣⲉϥϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ 46ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲛⲃⲉⲕⲉ ⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲏⲧⲛϥ ⲛⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲉⲓⲣⲉ ⲁⲛ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ 47ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲕⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲉⲓⲣⲉ ⲁⲛ ⲙⲡⲁⲓ 48ϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲉⲩⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⲡⲉ

Copyright information for CopSahidicMSS