Matthew 6

ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲉⲡⲉⲧⲛϯ ⲉⲧⲙⲁⲁϥ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲣⲱⲙⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲙⲛⲧⲏⲧⲛⲃⲉⲕⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁϩⲣⲙⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ϩⲟⲧⲁⲛ ϭⲉ ⲕϣⲁⲛⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲛⲁ ⲙⲡⲣⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲧⲉⲕϩⲏ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲛϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁⲩⲱ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲛϩⲓⲣ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϫⲓⲉⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱ ⲉⲩϫⲓ ⲙⲡⲉⲩⲃⲉⲕⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲕⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲛⲁ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲧⲉⲕϩⲃⲟⲩⲣ ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲕⲟⲩⲛⲁⲙ ⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲕⲙⲛⲧⲛⲁ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲟⲩⲡⲉⲑⲏⲡ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϭⲱϣⲧ ⲉⲣⲟⲕ ϩⲙⲡⲡⲉⲑⲏⲡ ϥⲛⲁⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛⲁⲕ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣⲗⲏⲗ ⲛⲛⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲉⲓϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲙⲉ ⲛⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲛⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲙⲛⲛⲕⲗϫⲉ ⲛⲛⲉⲡⲗⲁⲧⲓⲁ ⲉϣⲗⲏⲗ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱ ⲉⲩϫⲓ ⲙⲡⲉⲩⲃⲉⲕⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲕⲛⲁϣⲗⲏⲗ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲕⲧⲁⲙⲓⲟⲛ ⲛⲅϣⲧⲁⲙ ⲙⲡⲉⲕⲣⲟ ⲛⲅϣⲗⲏⲗ ⲉⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲙⲡⲡⲉⲑⲏⲡ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϭⲱϣⲧ ⲉⲣⲟⲕ ϩⲙⲡⲡⲉⲑⲏⲡ ϥⲛⲁⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛⲁⲕ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲗⲏⲗ ⲇⲉ ⲙⲡⲣⲣϩⲁϩ ⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲉⲓϩⲉⲑⲛⲓⲕⲟⲥ ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲉⲩⲙⲛⲧϩⲁϩ ⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲩⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲣⲉⲓⲛⲉ ϭⲉ ⲙⲙⲟⲩ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲙⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲣⲭⲣⲓⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲛⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲧⲁⲓ ϭⲉ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣⲗⲏⲗ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲟⲩⲟⲡ 10 ⲧⲉⲕⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲁⲣⲉⲥⲉⲓ ⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲉϥϩⲛⲧⲡⲉ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲟⲛ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ 11 ⲡⲉⲛⲟⲉⲓⲕ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲛ ⲙⲡⲟⲟⲩ 12 ⲕⲱ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲉⲣⲟⲛ ⲛⲑⲉ ϩⲱⲱⲛ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲛⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ 13 ⲛⲅⲧⲙϫⲓⲧⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲅⲛⲁϩⲙⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲕ ⲧⲉ ⲧϭⲟⲙ ⲙⲛⲡⲉⲟⲟⲩ ϣⲁⲛⲓⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ 14 ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲕⲱ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ϥⲛⲁⲕⲱ ϩⲱⲱϥ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲛⲟⲃⲉ 15 ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲕⲱ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲛϥⲛⲁⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲛⲟⲃⲉ 16 ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲣϣⲱⲡⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲉⲓϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲉⲩⲟⲕⲙ ⲥⲉⲧⲁⲕⲟ ⲅⲁⲣ ⲛⲛⲉⲩϩⲟ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲩⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱ ⲉⲩϫⲓ ⲙⲡⲉⲩⲃⲉⲕⲉ 17 ⲛⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲕⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲧⲱϩⲥ ⲛⲧⲉⲕⲁⲡⲉ ⲛⲅⲉⲓⲱ ⲙⲡⲉⲕϩⲟ 18 ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲛⲉⲕⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲕⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲙⲡⲡⲉⲑⲏⲡ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϭⲱϣⲧ ⲉⲣⲟⲕ ϩⲙⲡⲡⲉⲑⲏⲡ ϥⲛⲁⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛⲁⲕ 19 ⲙⲡⲣⲥⲱⲟⲩϩ ⲛⲏⲧⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϩⲛⲁϩⲟ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲡⲙⲁ ⲛϣⲁⲣⲉ ⲧϫⲟⲟⲗⲉⲥ ⲙⲛⲑⲟⲟⲗⲉ ⲧⲁⲕⲟ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲛϣⲁⲣⲉ ⲛⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ϣⲟϫⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲥⲉϫⲓⲟⲩⲉ 20 ⲥⲱⲟⲩϩ ⲇⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϩⲛⲁϩⲟ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲙⲉⲣⲉϫⲟⲟⲗⲉⲥ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲟⲟⲗⲉ ⲧⲁⲕⲟ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲙⲉⲣⲉⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ϭⲱⲧϩ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲥⲉϫⲓⲟⲩⲉ 21 ⲡⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲕⲁϩⲟ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓⲡⲉⲕⲕⲉϩⲏⲧ 22 ⲡϩⲏⲃⲥ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲡⲉ ⲡⲃⲁⲗ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲟⲩϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲟ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛ 23 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲟⲩⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲟ ⲛⲕⲁⲕⲉ ⲉϣϫⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϭⲉ ⲉⲧⲛϩⲏⲧⲕ ⲟⲩⲕⲁⲕⲉ ⲡⲉ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲟⲩⲏⲣ ⲡⲉ 24 ⲙⲛϭⲟⲙ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲉⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲥⲛⲁⲩ ⲏ ⲅⲁⲣ ϥⲛⲁⲙⲉⲥⲧⲉⲟⲩⲁ ⲛϥⲙⲉⲣⲉⲟⲩⲁ ⲏ ⲛϥϭⲟⲗϫϥ ⲛⲟⲩⲁ ⲛϥⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲉⲓ ⲙⲡⲕⲉⲟⲩⲁ ⲙⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲡⲙⲁⲙⲱⲛⲁⲥ 25 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲡⲣϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲉⲧⲉⲧⲛⲯⲩⲭⲏ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ ⲏ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲟϥ ⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛⲥⲱⲙⲁ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲁϥ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲏ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲟⲩⲟⲟⲧ ⲁⲛ ⲉⲧⲉϩⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲉⲑⲃⲥⲱ 26 ϭⲱϣⲧ ⲉⲛϩⲁⲗⲁⲧⲉ ⲛⲧⲡⲉ ϫⲉ ⲉⲥⲉϫⲟ ⲁⲛ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲥⲉⲱϩⲥ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲥⲉⲥⲱⲟⲩϩ ⲁⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲁⲡⲟⲑⲏⲕⲏ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲥⲁⲛϣ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϭⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲙⲏ ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲟⲃⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ 27 ⲛⲓⲙ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϥϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲉⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲟⲩⲉϩⲟⲩⲙⲁϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲉϥϣⲓⲏ 28 ⲁⲩⲱ ⲁϩⲣⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϩⲁⲑⲃⲥⲱ ϭⲱϣⲧ ⲉⲛⲉⲕⲣⲓⲛⲟⲛ ⲛⲧⲥⲱϣⲉ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲥⲉϩⲓⲥⲉ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲥⲉⲣⲉⲓⲟⲡⲉ ⲁⲛ 29 ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ϩⲙⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ ⲙⲡⲉϥϯ ϩⲓⲱⲱϥ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲁ ⲛⲛⲁⲓ 30 ⲉϣϫⲉⲡⲉⲭⲟⲣⲧⲟⲥ ⲛⲧⲥⲱϣⲉ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲣⲁⲥⲧⲉ ⲉⲩⲛⲁⲛⲟϫϥ ⲉⲧⲉⲧⲣⲓⲣ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯ ϩⲓⲱⲱϥ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲡⲟⲥⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲁⲧⲕⲟⲩⲓ ⲙⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 31 ⲙⲡⲣϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϭⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ ⲏ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲥⲟⲟϥ ⲏ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲁϥ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 32 ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲉⲧϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲟⲩ ϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲣⲭⲣⲓⲁ ⲛⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ 33 ϣⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲥⲁⲧⲉϥⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲛⲧⲉϥⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ 34 ⲙⲡⲣϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϭⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲣⲁⲥⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϩⲁⲣⲟϥ ϩⲱ ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉϥⲕⲁⲕⲓⲁ

Copyright information for CopSahidicMSS