Matthew 6

1ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲉⲡⲉⲧⲛϯ ⲉⲧⲙⲁⲁϥ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲣⲱⲙⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲙⲛⲧⲏⲧⲛⲃⲉⲕⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁϩⲣⲙⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ 2ϩⲟⲧⲁⲛ ϭⲉ ⲕϣⲁⲛⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲛⲁ ⲙⲡⲣⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲧⲉⲕϩⲏ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲛϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁⲩⲱ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲛϩⲓⲣ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϫⲓⲉⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱ ⲉⲩϫⲓ ⲙⲡⲉⲩⲃⲉⲕⲉ 3ⲛⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲕⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲛⲁ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲧⲉⲕϩⲃⲟⲩⲣ ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲕⲟⲩⲛⲁⲙ ⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ 4ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲕⲙⲛⲧⲛⲁ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲟⲩⲡⲉⲑⲏⲡ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϭⲱϣⲧ ⲉⲣⲟⲕ ϩⲙⲡⲡⲉⲑⲏⲡ ϥⲛⲁⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛⲁⲕ 5ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣⲗⲏⲗ ⲛⲛⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲉⲓϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲙⲉ ⲛⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲛⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲙⲛⲛⲕⲗϫⲉ ⲛⲛⲉⲡⲗⲁⲧⲓⲁ ⲉϣⲗⲏⲗ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱ ⲉⲩϫⲓ ⲙⲡⲉⲩⲃⲉⲕⲉ 6ⲛⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲕⲛⲁϣⲗⲏⲗ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲕⲧⲁⲙⲓⲟⲛ ⲛⲅϣⲧⲁⲙ ⲙⲡⲉⲕⲣⲟ ⲛⲅϣⲗⲏⲗ ⲉⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲙⲡⲡⲉⲑⲏⲡ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϭⲱϣⲧ ⲉⲣⲟⲕ ϩⲙⲡⲡⲉⲑⲏⲡ ϥⲛⲁⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛⲁⲕ 7ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲗⲏⲗ ⲇⲉ ⲙⲡⲣⲣϩⲁϩ ⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲉⲓϩⲉⲑⲛⲓⲕⲟⲥ ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲉⲩⲙⲛⲧϩⲁϩ ⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲩⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲟⲩ 8ⲙⲡⲣⲉⲓⲛⲉ ϭⲉ ⲙⲙⲟⲩ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲙⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲣⲭⲣⲓⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲛⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ 9ⲧⲁⲓ ϭⲉ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣⲗⲏⲗ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲟⲩⲟⲡ 10ⲧⲉⲕⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲁⲣⲉⲥⲉⲓ ⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲉϥϩⲛⲧⲡⲉ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲟⲛ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ 11ⲡⲉⲛⲟⲉⲓⲕ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲛ ⲙⲡⲟⲟⲩ 12ⲕⲱ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲉⲣⲟⲛ ⲛⲑⲉ ϩⲱⲱⲛ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲛⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ 13ⲛⲅⲧⲙϫⲓⲧⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲅⲛⲁϩⲙⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲕ ⲧⲉ ⲧϭⲟⲙ ⲙⲛⲡⲉⲟⲟⲩ ϣⲁⲛⲓⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ 14ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲕⲱ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ϥⲛⲁⲕⲱ ϩⲱⲱϥ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲛⲟⲃⲉ 15ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲕⲱ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲛϥⲛⲁⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲛⲟⲃⲉ 16ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲣϣⲱⲡⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲉⲓϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲉⲩⲟⲕⲙ ⲥⲉⲧⲁⲕⲟ ⲅⲁⲣ ⲛⲛⲉⲩϩⲟ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲩⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱ ⲉⲩϫⲓ ⲙⲡⲉⲩⲃⲉⲕⲉ 17ⲛⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲕⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲧⲱϩⲥ ⲛⲧⲉⲕⲁⲡⲉ ⲛⲅⲉⲓⲱ ⲙⲡⲉⲕϩⲟ 18ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲛⲉⲕⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲕⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲙⲡⲡⲉⲑⲏⲡ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϭⲱϣⲧ ⲉⲣⲟⲕ ϩⲙⲡⲡⲉⲑⲏⲡ ϥⲛⲁⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛⲁⲕ 19ⲙⲡⲣⲥⲱⲟⲩϩ ⲛⲏⲧⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϩⲛⲁϩⲟ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲡⲙⲁ ⲛϣⲁⲣⲉ ⲧϫⲟⲟⲗⲉⲥ ⲙⲛⲑⲟⲟⲗⲉ ⲧⲁⲕⲟ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲛϣⲁⲣⲉ ⲛⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ϣⲟϫⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲥⲉϫⲓⲟⲩⲉ 20ⲥⲱⲟⲩϩ ⲇⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϩⲛⲁϩⲟ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲙⲉⲣⲉϫⲟⲟⲗⲉⲥ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲟⲟⲗⲉ ⲧⲁⲕⲟ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲙⲉⲣⲉⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ϭⲱⲧϩ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲥⲉϫⲓⲟⲩⲉ 21ⲡⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲕⲁϩⲟ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓⲡⲉⲕⲕⲉϩⲏⲧ 22ⲡϩⲏⲃⲥ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲡⲉ ⲡⲃⲁⲗ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲟⲩϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲟ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛ 23ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲟⲩⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲟ ⲛⲕⲁⲕⲉ ⲉϣϫⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϭⲉ ⲉⲧⲛϩⲏⲧⲕ ⲟⲩⲕⲁⲕⲉ ⲡⲉ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲟⲩⲏⲣ ⲡⲉ 24ⲙⲛϭⲟⲙ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲉⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲥⲛⲁⲩ ⲏ ⲅⲁⲣ ϥⲛⲁⲙⲉⲥⲧⲉⲟⲩⲁ ⲛϥⲙⲉⲣⲉⲟⲩⲁ ⲏ ⲛϥϭⲟⲗϫϥ ⲛⲟⲩⲁ ⲛϥⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲉⲓ ⲙⲡⲕⲉⲟⲩⲁ ⲙⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲡⲙⲁⲙⲱⲛⲁⲥ 25ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲡⲣϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲉⲧⲉⲧⲛⲯⲩⲭⲏ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ ⲏ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲟϥ ⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛⲥⲱⲙⲁ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲁϥ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲏ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲟⲩⲟⲟⲧ ⲁⲛ ⲉⲧⲉϩⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲉⲑⲃⲥⲱ 26ϭⲱϣⲧ ⲉⲛϩⲁⲗⲁⲧⲉ ⲛⲧⲡⲉ ϫⲉ ⲉⲥⲉϫⲟ ⲁⲛ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲥⲉⲱϩⲥ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲥⲉⲥⲱⲟⲩϩ ⲁⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲁⲡⲟⲑⲏⲕⲏ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲥⲁⲛϣ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϭⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲙⲏ ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲟⲃⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ 27ⲛⲓⲙ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϥϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲉⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲟⲩⲉϩⲟⲩⲙⲁϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲉϥϣⲓⲏ 28ⲁⲩⲱ ⲁϩⲣⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϩⲁⲑⲃⲥⲱ ϭⲱϣⲧ ⲉⲛⲉⲕⲣⲓⲛⲟⲛ ⲛⲧⲥⲱϣⲉ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲥⲉϩⲓⲥⲉ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲥⲉⲣⲉⲓⲟⲡⲉ ⲁⲛ 29ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ϩⲙⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ ⲙⲡⲉϥϯ ϩⲓⲱⲱϥ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲁ ⲛⲛⲁⲓ 30ⲉϣϫⲉⲡⲉⲭⲟⲣⲧⲟⲥ ⲛⲧⲥⲱϣⲉ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲣⲁⲥⲧⲉ ⲉⲩⲛⲁⲛⲟϫϥ ⲉⲧⲉⲧⲣⲓⲣ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯ ϩⲓⲱⲱϥ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲡⲟⲥⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲁⲧⲕⲟⲩⲓ ⲙⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 31ⲙⲡⲣϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϭⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ ⲏ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲥⲟⲟϥ ⲏ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲁϥ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 32ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲉⲧϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲟⲩ ϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲣⲭⲣⲓⲁ ⲛⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ 33ϣⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲥⲁⲧⲉϥⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲛⲧⲉϥⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ 34ⲙⲡⲣϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϭⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲣⲁⲥⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϩⲁⲣⲟϥ ϩⲱ ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉϥⲕⲁⲕⲓⲁ

Copyright information for CopSahidicMSS