Matthew 11

ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉⲓⲥ ⲟⲩⲱ ⲉϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲡⲉϥⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙⲙⲁⲑⲏⲥ ⲁϥⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲛⲉⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲉⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲧⲁⲣⲉⲛϭⲱϣⲧ ϩⲏⲧϥ ⲛⲕⲉⲟⲩⲁ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲛⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲃⲗⲗⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲁⲗⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲉⲧⲥⲟⲃϩ ⲧⲃⲃⲟ ⲛⲁⲗ ⲥⲱⲧⲙ ⲛⲉⲙⲡⲟ ϣⲁϫⲉ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϩⲏⲕⲉ ⲥⲉⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓⲁⲧϥ ⲙⲡⲉⲧⲉⲛϥⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲁⲛ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧ ⲛⲧⲉⲣⲉⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲃⲱⲕ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲉϫⲟⲟⲥ ⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲃⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩ ⲉⲩⲕⲁϣ ⲉⲣⲉⲡⲧⲏⲩ ⲕⲓⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲣⲉϩⲉⲛϩⲃⲥⲱ ⲉⲩϭⲏⲛ ⲧⲟ ϩⲓⲱⲱϥ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲛⲉⲧⲫⲟⲣⲉⲓ ⲛⲛϩⲃⲥⲱ ⲉⲩϭⲏⲛ ⲥⲉϩⲛⲛⲏⲓ ⲛⲛⲣⲣⲱⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩ ⲉⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϩⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩϩⲟⲩⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ 10 ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲥⲏϩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲧ[ⲛ]ⲛⲟⲟⲩ ⲙⲡⲁⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲁⲧⲉⲕϩⲏ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲥⲟϥⲧⲉ ⲛⲧⲉⲕϩⲓⲏ ⲙⲡⲉⲕⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ 11 ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲡⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲙⲡⲉϫⲡⲟ ⲛⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲟ ⲛⲛⲟϭ ⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥ ⲡⲕⲟⲩⲓ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ϩⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ 12 ϫⲓⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥ ϣⲁⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲥⲉϫⲓ ⲙⲙⲟⲥ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲉϥϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲧⲱⲣⲡ ⲙⲙⲟⲥ 13 ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲧⲁⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ϣⲁⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ 14 ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲉϣϫⲓⲧϥ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ϩⲏⲗⲓⲁⲥ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ 15 ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥⲙⲁⲁϫⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ 16 ⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ ⲇⲉ ⲉⲓⲛⲁⲧⲛⲧⲱⲛⲥ ⲉⲛⲓⲙ ⲉⲥⲧⲛⲧⲱⲛ ⲉϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲛⲛⲁⲅⲟⲣⲁ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉⲩϣⲃⲉⲉⲣ 17 ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛϫⲱ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲙⲡⲉⲧⲛϭⲟⲥϭⲥ ⲁⲛⲧⲟⲉⲓⲧ ⲙⲡⲉⲧⲛⲛⲉϩⲡⲉ 18 ⲁϥⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉⲛϥⲟⲩⲱⲙ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛϥⲥⲱ ⲁⲛ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ϩⲓⲱⲱϥ 19 ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲥⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲉϥⲥⲉⲏⲣⲡ ⲛϣⲃⲏⲣⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ϩⲓⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲧⲙⲁⲓⲟ ⲛϭⲓⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲥϩⲃⲏⲩⲉ 20 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲛⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲛⲙⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛⲛⲉϥϭⲟⲙ ϣⲱⲡⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲡⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ 21 ϫⲉ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲏ ⲭⲟⲣⲁⲍⲉⲓⲛ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲏ ⲃⲏⲇⲥⲁⲓⲇⲁ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲛϭⲟⲙ ⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲧⲩⲣⲟⲥ ⲙⲛⲥⲓⲇⲱⲛ ⲉϣϫⲡⲉ ⲁⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲉⲓ ϩⲛⲟⲩϭⲟⲟⲩⲛⲉ ⲙⲛⲟⲩⲕⲣⲙⲉⲥ 22 ⲡⲗⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛ[ⲟⲩ]ⲙⲧⲟⲛ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲧⲩⲣⲟⲥ ⲙⲛⲥⲓⲇⲱⲛ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲉϩⲟⲩⲉⲉⲣⲱⲧⲛ 23 ⲛⲧⲟ ϩⲱⲱⲧⲉ ⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲙⲏ ⲧⲉⲛⲁϫⲓⲥⲉ ϣⲁⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲉ ⲧⲉⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϣⲁⲁⲙⲛⲧⲉ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲛϭⲟⲙ ⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲉ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ⲙⲛⲅⲟⲙⲟⲣⲣⲁ ⲛⲉⲩⲛⲁϭⲱ ⲡⲉ ϣⲁⲡⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲟⲩ 24 ⲡⲗⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲙⲧⲟⲛ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲛⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ⲙⲛⲅⲟⲙⲟⲣⲣⲁ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲉϩⲟⲩⲉⲉⲣⲟ 25 ϩⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲉⲝⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲛⲁⲕ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲡⲉ ⲙⲛⲡⲕⲁϩ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲁⲕϩⲟⲡⲟⲩ ⲉⲛⲥⲟⲫⲟⲥ ⲙⲛⲛⲥⲁⲃⲉⲉⲩ ⲁⲕϭⲟⲗⲡⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ 26 ⲁϩⲉ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲥⲣⲁⲛⲁⲕ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲙⲡⲉⲕⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ 27 ⲁⲩϯ ⲛⲁⲓ ⲙⲡⲧⲏⲣϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲓⲱⲧ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⲉⲟⲩⲱϣ ⲉⲩⲱⲛϩ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ 28 ⲁⲙⲏⲓⲧⲛ ϣⲁⲣⲟⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲟⲥⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲟⲧⲡ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϯⲙⲧⲟⲛ ⲛⲏⲧⲛ 29 ϥⲓ ⲙⲡⲁⲛⲁϩⲃ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲟⲩⲣⲙⲣⲁϣ ⲁⲩⲱ ϯⲑⲃⲃⲓⲏⲩ ϩⲙⲡⲁϩⲏⲧ ⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲧⲛϩⲉ ⲉⲩⲙⲧⲟⲛ ⲛⲛⲉⲯⲩⲭⲏ 30 ⲡⲁⲛⲁϩⲃ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϩⲗⲱϭϥ ⲁⲩⲱ ⲥⲁⲥⲱⲟⲩ ⲛϭⲓⲧⲁⲉⲧⲡⲱ

Copyright information for CopSahidicMSS