Matthew 12

ϩⲙⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲓⲥ ϩⲓⲧⲛⲙⲙⲁ ⲉⲧϫⲏⲩ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲕⲟ ⲁⲩⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛⲧⲱⲗⲕ ⲛⲛϩⲙⲥ ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲥⲉⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉⲧⲉⲙⲉϣϣⲉ ⲉⲁⲁϥ ϩⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲟϣϥ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲣⲟⲩ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲕⲟ ⲙⲛⲛⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥ ⲛⲑⲉ ⲛⲧⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲙ ⲛⲛⲟⲉⲓⲕ ⲛⲧⲉⲡⲣⲟⲑⲉⲥⲓⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲉϣϣⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲟⲩⲟⲙⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲛⲟⲩⲏⲏⲃ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ ⲏ ⲙⲡⲉⲧⲛⲟϣϥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛⲟⲩⲏⲏⲃ ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲣⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲛⲟⲃⲉ ⲉⲣⲟϥ ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲟ ⲛⲛⲟϭ ⲉⲡⲣⲡⲉ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲓⲟⲩⲉϣⲟⲩⲛⲁ ⲉϩⲟⲩⲉⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲧϭⲁⲓⲟ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲙⲛⲛⲟⲃⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲁϥⲡⲱⲱⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ 10 ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉϥϭⲓϫ ϣⲟⲩⲱⲟⲩ ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲉⲝⲉⲥⲧⲉⲓ ⲉⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲕⲁⲧⲟⲓⲅⲟⲣⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ 11 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲡⲉⲧⲛⲁⲕⲱ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲉⲥⲟⲟⲩ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲧⲉⲡⲁⲓ ϩⲉ ϩⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉⲩϩⲓⲉⲓⲧ ⲙⲏ ⲛϥⲛⲁⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲛϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ 12 ⲡⲣⲱⲙⲉ ϭⲉ ϣⲟⲃⲉ ⲛⲟⲩⲏⲣ ⲉⲡⲉⲥⲟⲟⲩ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲝⲉⲥⲧⲉⲓ ϩⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉⲣⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ 13 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ϫⲉ ⲥⲟⲟⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲕϭⲓϫ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲟⲩⲧⲱⲛⲥ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲥⲟⲩⲟϫ ⲛⲑⲉ ⲛⲧⲕⲉⲟⲩⲉⲓ 14 ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ 15 ⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ⲁϥⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ ⲛϭⲓⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ 16 ⲁϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲛⲉⲩⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉⲃⲟⲗ 17 ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧⲛⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 18 ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲁⲓⲟⲩⲁϣϥ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲟⲩⲱϣ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ϯⲛⲁⲕⲱ ⲙⲡⲁⲡⲛⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲛϥⲕⲱ ⲛⲟⲩⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ 19 ⲛϥⲛⲁϯⲧⲱⲛ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛϥⲛⲁⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲉϥⲥⲙⲏ ϩⲛⲛⲉⲡⲗⲁⲧⲓⲁ 20 ⲟⲩⲕⲁϣ ⲉϥⲟⲩⲟϣϥ ⲛϥⲛⲁⲟⲩⲟϭⲡϥ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲥⲟⲗ ⲉϥϩⲧⲙⲧⲱⲙ ⲛϥⲛⲁϫⲉⲛⲁϥ ⲁⲛ ϣⲁⲛⲧⲉϥⲉⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉϥϩⲁⲡ ϩⲛⲟⲩⲧⲁϫⲣⲟ 21 ⲛⲧⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ 22 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲃⲗⲗⲉ ⲛⲙⲡⲟ ⲉⲣⲉⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ϩⲓⲱⲱϥ ⲁϥⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲡⲉⲙⲡⲟ ϣⲁϫⲉ ⲛϥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ 23 ⲁⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲛϭⲓⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏⲧⲉⲓ ⲡⲁⲓ [ⲡⲉ] ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ 24 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡⲁⲓ ⲛⲉϫⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲃⲉⲉⲗⲍⲉⲃⲟⲩⲗ ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛⲛⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ 25 ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲓⲙ ⲉⲥϣⲁⲛⲡⲱϣ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲥ ϣⲁⲥⲣϫⲁⲓⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲏⲓ ⲛⲓⲙ ⲉϥϣⲁⲛⲡⲱϣ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲙⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ 26 ⲉϣϫⲉⲡⲕⲉⲥⲁⲇⲁⲛⲁⲥ ⲉϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲥⲁⲇⲁⲛⲁⲥ ⲉⲓⲉ ⲁϥⲡⲱϣ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲛⲁϣ ϭⲉ ⲛϩⲉ ⲧⲉϥⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲁⲁϩⲉⲣⲁⲧⲥ 27 ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ϩⲛⲃⲉⲉⲗⲍⲉⲃⲟⲩⲗ ⲉⲓⲉ ⲛⲉⲧⲛϣⲏⲣⲉ ⲉⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲓⲙ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲣⲉϥϯϩⲁⲡ 28 ⲉϣϫⲉⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲓⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲉ ⲁⲥⲡⲱϩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲧⲛ ⲛϭⲓⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 29 ⲏ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ ⲙⲡϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲧⲱⲣⲡ ⲛⲛⲉϥϩⲛⲁⲁⲩ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛϥⲙⲟⲩⲣ ⲙⲡϫⲱⲱⲣⲉ ⲧⲟⲧⲉ ⲛϥⲧⲱⲣⲡ ⲙⲡⲉϥⲏⲓ 30 ⲡⲉⲧⲉⲛϥϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲁⲛ ⲉϥϯ ⲟⲩⲃⲏⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲛϥⲥⲩⲛⲁⲅⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲁⲛ ⲉϥϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ 31 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲟⲃⲉ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲟⲩⲁ ⲛⲓⲙ ⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲁⲩ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲡϫⲓⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ 32 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲱ ⲛⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲁϥ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲱ ⲇⲉ ⲛⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲁⲥ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲙⲡⲉⲓⲁⲓⲱⲛ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲙⲡⲉⲧⲛⲏⲩ 33 ⲏ ⲛⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡϣⲏⲛ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲙⲛⲡⲉϥⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲏ ⲛⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡϣⲏⲛ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲙⲛⲡⲉϥⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲅⲁⲣ ϩⲙⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛϣⲁⲩⲥⲟⲩⲛⲡϣⲏⲛ 34 ⲛⲉϫⲡⲟ ⲛⲛⲉϩⲃⲟⲩⲓ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉϫⲉⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲥⲁ ⲙⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲅⲁⲣ ϩⲙⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲙⲡϩⲏⲧ ⲉⲣⲉⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ϣⲁϫⲉ 35 ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉϥⲁϩⲟ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛϣⲁϥⲧⲁⲩⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉϥⲁϩⲟ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛϣⲁϥⲧⲁⲩⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲙⲡⲉⲑⲟⲟⲩ 36 ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ϣⲁϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲣⲅⲟⲛ ⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁϫⲟⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁϯⲗⲟⲅⲟⲥ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ 37 ⲉⲃⲟⲗ ⲅⲁⲣ ϩⲛⲛⲉⲕϣⲁϫⲉ ⲉⲩⲛⲁⲧⲙⲁⲓⲟⲕ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲕϣⲁϫⲉ ⲉⲩⲛⲁⲧϭⲁⲓⲟⲕ 38 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲧⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲕ 39 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲅⲉⲛⲉⲁ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲛⲟⲉⲓⲕ ⲥϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲛⲉⲩϯⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲁⲥ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲡⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲓⲱⲛⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ 40 ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲉⲣⲉⲓⲱⲛⲁⲥ ϣⲟⲟⲡ ⲛϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲕⲏⲧⲟⲥ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲙⲛϣⲟⲙⲧⲉ ⲛⲟⲩϣⲏ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲙⲡϩⲏⲧ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲙⲛϣⲟⲙⲧⲉ ⲛⲟⲩϣⲏ 41 ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲛⲓⲛⲉⲩⲏ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲛⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲙⲛⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛⲥⲉⲧϭⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲉⲡⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲱⲛⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲉⲓⲱⲛⲁⲥ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ 42 ⲧⲣ[ⲧ]ⲣⲱ ⲙⲡⲣⲏⲥ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲛⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲙⲛⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛⲥⲧϭⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲥⲉⲓ ϫⲓⲛⲉⲁⲣⲏϫϥ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲉⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ 43 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲡⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲙⲡⲛⲁ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ϣⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛϩⲉⲛⲙⲁ ⲉⲙⲛⲙⲟⲟⲩ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩⲙⲁ ⲛⲙⲧⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲙⲉϥϩⲉ ⲉⲟⲩⲟⲛ 44 ⲧⲟⲧⲉ ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲕⲧⲟⲓ ⲉⲡⲁⲏⲓ ⲡⲙⲁ ⲛⲧⲁⲓⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ⲛϥϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲥⲁϩⲣ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲧⲥⲁⲛⲏⲩⲧ 45 ⲧⲟⲧⲉ ϣⲁϥⲃⲱⲕ ⲛϥϫⲓ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲛⲕⲉⲥⲁϣϥ ⲙⲡⲛⲁ ⲉⲩϩⲟⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲥⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲥⲉⲟⲩⲱϩ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉⲑⲁⲏ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲥϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉϥϩⲟⲩⲉⲓⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ 46 ⲉⲧⲓ ⲇⲉ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲙⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲙⲛⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ⲛⲉⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲡⲉ ϩⲓⲡⲥⲁ ⲙⲃⲟⲗ ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ 47 [ ] 48 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲡⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲧⲉ ⲧⲁⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲓⲙ ⲛⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ 49 ⲁϥⲥⲟⲩⲧⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲧⲁⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ 50 ⲡⲉ[ⲓ]ⲧⲉⲓⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲥⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲥⲱⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲙⲁⲁⲩ

Copyright information for CopSahidicMSS