Philippians 2

1ⲥⲟⲡⲥ ϭⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲥⲟⲗⲥⲗ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲅⲁⲡⲏ ⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲛⲧⲛⲁⲏⲧ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲙⲛⲧϣⲁⲛϩⲧⲏϥ 2ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲁⲣⲁϣⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉⲉⲓⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛⲟⲩϩⲏⲧ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ 3ⲉⲛⲧⲉⲧⲛⲣⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩϯⲧⲱⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲙⲛⲧϣⲟⲩϣⲟ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲙⲡⲉⲑⲃⲃⲓⲟ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲓⲥⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ 4ⲉⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϣⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲛⲥⲁⲧⲉϥⲛⲟϥⲣⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ 5ⲡⲁⲓ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛϩⲏⲧⲛ ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲉⲧϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ 6ⲡⲁⲓ ⲉϥϩⲛⲟⲩⲙⲟⲣⲫⲏ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲙⲡϥⲟⲡϥ ⲉⲩⲧⲱⲣⲡ ⲉϣⲁϣϥ ⲙⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 7ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲡⲱϩⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲁϥϫⲓ ⲛⲟⲩⲙⲟⲣⲫⲏ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲥⲙⲟⲧ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲙⲡⲉⲥⲭⲏⲙⲁ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲱⲥ ⲣⲱⲙⲉ 8ⲁϥⲑⲃⲃⲓⲟϥ ⲉⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲥⲧⲙⲏⲧ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲙⲟⲩ ⲟⲩⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲥ⳧ⲟⲥ 9ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϩⲱⲱϥ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲁⲥⲧϥ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲁϥⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲣⲁⲛ ⲉⲧϩⲓϫⲛⲣⲁⲛ ⲛⲓⲙ 10ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϩⲙⲡⲣⲁⲛ ⲛⲓⲥ ⲉⲣⲉⲡⲁⲧ ⲛⲓⲙ ⲕⲱⲗϫ ⲛⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲙⲛⲛⲉⲧϩⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲙⲡⲕⲁϩ 11ⲛⲧⲉⲗⲁⲥ ⲛⲓⲙ ⲉⲝⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ 12ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲉⲓϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲛ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲛϯϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ [ⲁⲛ] ϩⲛⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲙⲛⲟⲩⲥⲧⲱⲧ ⲁⲣⲓϩⲱⲃ ⲉⲡⲉⲧⲛⲟⲩϫⲁⲓ 13ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓ ⲛϩⲏⲧⲛ ⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲛⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲟⲩⲱϣ 14ⲁⲣⲓϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁϫⲛⲕⲣⲙⲣⲙ ϩⲓⲙⲟⲕⲙⲉⲕ 15ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲧⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲕⲉⲣⲁⲓⲟⲥ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛⲧⲅⲉⲛⲉⲁ ⲉⲧϭⲟⲟⲩϭ ⲁⲩⲱ ⲉⲧϭⲟⲟⲙⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲓⲣⲉϥⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϩⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 16ⲉⲧⲉⲧⲛϭⲉⲉⲧ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲉⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲭⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲓⲡⲱⲧ ⲁⲛ ⲉⲡϫⲓⲛϫⲏ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲧⲁⲉⲓϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲁⲛ ⲉⲡϫⲓⲛϫⲏ 17ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣϫⲉⲥⲉⲟⲩⲱⲧⲛ ⲙⲙⲟⲓ ⲉϫⲛⲧⲉⲑⲩⲥⲓⲁ ⲙⲛⲧⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲓⲁ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϯⲣⲁϣⲉ ⲁⲩⲱ ϯ[ⲛⲁ]ⲣⲁϣⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ 18ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲣⲁϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣⲁϣⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ 19ϯⲙⲉⲉⲩⲉ ⲇⲉ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲉⲧⲛⲛⲉⲩⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲁϩⲏⲧ ϩⲱ ⲙⲧⲟⲛ ⲉⲁⲓⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡⲉⲧⲛⲟⲩⲱ 20ⲙⲛϯⲗⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲁⲩ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉϩⲙⲡⲁϩⲏⲧ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁϥⲓⲡⲉⲧⲛⲣⲟⲟⲩϣ ϩⲛⲟⲩⲱⲣϫ 21ⲉⲣⲉⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲛⲁⲡⲉⲭⲥ ⲁⲛ ⲓⲥ 22ⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲉϥⲇⲟⲕⲓⲙⲏ ϫⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲁϥⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲉⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ 23ⲡⲁⲓ ϭⲉ ϯⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓϣⲁⲛⲉⲓⲙⲉ ⲉⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲙⲙⲟⲓ 24ϯⲛⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱⲱⲧ ⲟⲛ ϯⲛⲏⲩ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ 25ⲁⲓⲟⲡϥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲡⲉ ⲉⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲛⲉⲡⲁⲫⲣⲟⲇⲓⲧⲟⲥ ⲡⲥⲟⲛ ⲡⲁϣⲃⲣⲣϩⲱⲃ ⲁⲩⲱ ⲡⲁϣⲃⲣⲙⲁⲧⲟⲓ ⲉⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲛⲧⲁⲭⲣⲓⲁ 26ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ ⲛⲉϥⲟⲩⲉϣⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲙⲟⲕϩ ⲉⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁϥϣⲱⲛⲉ 27ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲁϥϣⲱⲛⲉ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲙⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁ ⲛⲁϥ ⲛⲁϥ ⲇⲉ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲓ ϩⲱ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲁϫⲓ ⲛⲟⲩⲗⲩⲡⲏ ⲉϫⲛⲟⲩⲗⲩⲡⲏ 28ⲁⲓⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ϭⲉ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣⲁϣⲉ ⲟⲛ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲛⲧⲁϣⲱⲡⲉ ⲁϫⲛⲗⲩⲡⲏ 29ϣⲟⲡϥ ϭⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲛⲣⲁϣⲉ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲛⲁⲓ ⲛⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲉⲩⲧⲁⲓⲏⲩ 30ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡϩⲱⲃ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲙⲟⲩ ⲉⲁϥⲛⲉϫⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲧⲛϣⲱⲱⲧ ⲙⲛⲧⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲓⲁ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϣⲁⲣⲟⲓ

Copyright information for CopSahidicMSS