Philippians 2

ⲥⲟⲡⲥ ϭⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲥⲟⲗⲥⲗ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲅⲁⲡⲏ ⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲛⲧⲛⲁⲏⲧ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲙⲛⲧϣⲁⲛϩⲧⲏϥ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲁⲣⲁϣⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉⲉⲓⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛⲟⲩϩⲏⲧ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛⲣⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩϯⲧⲱⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲙⲛⲧϣⲟⲩϣⲟ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲙⲡⲉⲑⲃⲃⲓⲟ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲓⲥⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϣⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲛⲥⲁⲧⲉϥⲛⲟϥⲣⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲡⲁⲓ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛϩⲏⲧⲛ ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲉⲧϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲡⲁⲓ ⲉϥϩⲛⲟⲩⲙⲟⲣⲫⲏ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲙⲡϥⲟⲡϥ ⲉⲩⲧⲱⲣⲡ ⲉϣⲁϣϥ ⲙⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲡⲱϩⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲁϥϫⲓ ⲛⲟⲩⲙⲟⲣⲫⲏ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲥⲙⲟⲧ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲙⲡⲉⲥⲭⲏⲙⲁ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲱⲥ ⲣⲱⲙⲉ ⲁϥⲑⲃⲃⲓⲟϥ ⲉⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲥⲧⲙⲏⲧ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲙⲟⲩ ⲟⲩⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲥ⳧ⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϩⲱⲱϥ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲁⲥⲧϥ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲁϥⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲣⲁⲛ ⲉⲧϩⲓϫⲛⲣⲁⲛ ⲛⲓⲙ 10 ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϩⲙⲡⲣⲁⲛ ⲛⲓⲥ ⲉⲣⲉⲡⲁⲧ ⲛⲓⲙ ⲕⲱⲗϫ ⲛⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲙⲛⲛⲉⲧϩⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲙⲡⲕⲁϩ 11 ⲛⲧⲉⲗⲁⲥ ⲛⲓⲙ ⲉⲝⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ 12 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲉⲓϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲛ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲛϯϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ [ⲁⲛ] ϩⲛⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲙⲛⲟⲩⲥⲧⲱⲧ ⲁⲣⲓϩⲱⲃ ⲉⲡⲉⲧⲛⲟⲩϫⲁⲓ 13 ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓ ⲛϩⲏⲧⲛ ⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲛⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲟⲩⲱϣ 14 ⲁⲣⲓϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁϫⲛⲕⲣⲙⲣⲙ ϩⲓⲙⲟⲕⲙⲉⲕ 15 ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲧⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲕⲉⲣⲁⲓⲟⲥ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛⲧⲅⲉⲛⲉⲁ ⲉⲧϭⲟⲟⲩϭ ⲁⲩⲱ ⲉⲧϭⲟⲟⲙⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲓⲣⲉϥⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϩⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 16 ⲉⲧⲉⲧⲛϭⲉⲉⲧ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲉⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲭⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲓⲡⲱⲧ ⲁⲛ ⲉⲡϫⲓⲛϫⲏ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲧⲁⲉⲓϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲁⲛ ⲉⲡϫⲓⲛϫⲏ 17 ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣϫⲉⲥⲉⲟⲩⲱⲧⲛ ⲙⲙⲟⲓ ⲉϫⲛⲧⲉⲑⲩⲥⲓⲁ ⲙⲛⲧⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲓⲁ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϯⲣⲁϣⲉ ⲁⲩⲱ ϯ[ⲛⲁ]ⲣⲁϣⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ 18 ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲣⲁϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣⲁϣⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ 19 ϯⲙⲉⲉⲩⲉ ⲇⲉ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲉⲧⲛⲛⲉⲩⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲁϩⲏⲧ ϩⲱ ⲙⲧⲟⲛ ⲉⲁⲓⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡⲉⲧⲛⲟⲩⲱ 20 ⲙⲛϯⲗⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲁⲩ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉϩⲙⲡⲁϩⲏⲧ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁϥⲓⲡⲉⲧⲛⲣⲟⲟⲩϣ ϩⲛⲟⲩⲱⲣϫ 21 ⲉⲣⲉⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲛⲁⲡⲉⲭⲥ ⲁⲛ ⲓⲥ 22 ⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲉϥⲇⲟⲕⲓⲙⲏ ϫⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲁϥⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲉⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ 23 ⲡⲁⲓ ϭⲉ ϯⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓϣⲁⲛⲉⲓⲙⲉ ⲉⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲙⲙⲟⲓ 24 ϯⲛⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱⲱⲧ ⲟⲛ ϯⲛⲏⲩ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ 25 ⲁⲓⲟⲡϥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲡⲉ ⲉⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲛⲉⲡⲁⲫⲣⲟⲇⲓⲧⲟⲥ ⲡⲥⲟⲛ ⲡⲁϣⲃⲣⲣϩⲱⲃ ⲁⲩⲱ ⲡⲁϣⲃⲣⲙⲁⲧⲟⲓ ⲉⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲛⲧⲁⲭⲣⲓⲁ 26 ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ ⲛⲉϥⲟⲩⲉϣⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲙⲟⲕϩ ⲉⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁϥϣⲱⲛⲉ 27 ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲁϥϣⲱⲛⲉ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲙⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁ ⲛⲁϥ ⲛⲁϥ ⲇⲉ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲓ ϩⲱ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲁϫⲓ ⲛⲟⲩⲗⲩⲡⲏ ⲉϫⲛⲟⲩⲗⲩⲡⲏ 28 ⲁⲓⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ϭⲉ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣⲁϣⲉ ⲟⲛ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲛⲧⲁϣⲱⲡⲉ ⲁϫⲛⲗⲩⲡⲏ 29 ϣⲟⲡϥ ϭⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲛⲣⲁϣⲉ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲛⲁⲓ ⲛⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲉⲩⲧⲁⲓⲏⲩ 30 ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡϩⲱⲃ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲙⲟⲩ ⲉⲁϥⲛⲉϫⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲧⲛϣⲱⲱⲧ ⲙⲛⲧⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲓⲁ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϣⲁⲣⲟⲓ

Copyright information for CopSahidicMSS