Philippians 3

ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲣⲁϣⲉ ϩⲙⲡϫⲟⲓⲥ ⲉⲧⲣⲁⲥⲉϩⲛⲁⲓ ⲟⲛ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲟⲩϩⲓⲥⲉ ⲛⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲱⲣϫ ⲇⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲡⲉ ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲉⲛⲉⲩϩⲟⲟⲣ ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲉⲛⲓⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲉⲑⲟⲟⲩ ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲉⲡϣⲱⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲥⲃⲃⲉ ⲛⲛⲉⲧϣⲙϣⲉ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲛⲕⲱ ⲛϩⲧⲏⲛ ⲁⲛ ⲉⲧⲥⲁⲣⲝ ⲕⲁⲓⲡⲉⲣ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲩⲛⲧⲁⲓ ⲟⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲕⲁϩⲧⲏⲓ ⲉⲧⲥⲁⲣⲝ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛⲕⲉⲟⲩⲁ ⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ϥⲕⲱ ⲛϩⲧⲏϥ ⲉⲧⲥⲁⲣⲝ ⲁⲛⲟⲕ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲁⲛⲅⲟⲩⲥⲃⲃⲉ ϩⲙⲡⲁⲙⲉϩϣⲙⲟⲩⲛ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲅⲉⲛⲟⲥ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛⲃⲉⲛⲓⲁⲙⲉⲓⲛ ⲛϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ⲙⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲕⲱϩ ⲉⲓⲡⲏⲧ ⲛⲥⲁⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁⲓϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲧⲛⲟⲃⲉ ⲕⲁⲧⲁⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲏ ⲉⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲓ ⲛϩⲏⲩ ⲁⲓⲟⲡⲟⲩ ⲉⲟⲥⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲭⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲱⲡ ϭⲉ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϫⲉ ϩⲉⲛⲟⲥⲉ ⲛⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲙⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲓϯⲟⲥⲉ ⲛⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ϯⲱⲡ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ϩⲉⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲓⲉϯϩⲏⲩ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉϩⲉ ⲉⲣⲟⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲙⲛⲧⲁⲓ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲁⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲧⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲧⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 10 ⲛⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⲁⲩⲱ ⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲙⲛⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲛⲛⲉϥϩⲓⲥⲉ ⲉⲓϫⲓ ⲙⲡϩⲣⲃ ⲙⲡⲉϥⲙⲟⲩ 11 ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲓⲉⲉⲓ ⲉⲡⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ 12 ϫⲉ ⲛⲧⲁⲓⲟⲩⲱ ⲁⲛ ⲉⲓϫⲓ ⲏ ⲁⲓⲟⲩⲱ ⲉⲉⲓϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϯⲡⲏⲧ ⲇⲉ ϫⲉⲉⲓⲉⲧⲁϩⲟ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁϩⲟⲓ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲭⲥ 13 ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲛϯⲙⲉⲉⲩⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲁⲓⲧⲁϩⲟ ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲉⲓⲣⲡⲱⲃϣ ⲙⲉⲛ ⲛⲛⲁⲡⲁϩⲟⲩ ⲉⲓⲡⲱⲣϣ ⲇⲉ ⲉⲛⲁⲑⲏ 14 ⲉⲓⲡⲏⲧ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙⲡⲉⲕⲗⲟⲙ ⲙⲡⲧⲱϩⲙ ⲛⲧⲡⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ 15 ⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲓⲙ ⲙⲁⲣⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲡⲁⲓ ⲁⲩⲱ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲉⲥⲙⲟⲧ ⲡⲁⲓ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϭⲟⲗⲡϥ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ 16 ⲡⲗⲏⲛ ⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲁϩⲟϥ ⲁϩⲉ ⲟⲛ ⲉⲣⲟϥ 17 ⲧⲛⲧⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛϭⲱϣⲧ ⲉⲛⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛϣⲟⲟⲡ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲥⲙⲟⲧ 18 ⲟⲩⲛϩⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲉⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲟⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲓⲣⲓⲙⲉ ⲛϫⲁϫⲉ ⲙⲡⲉⲥ⳧ⲟⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ 19 ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲩϩⲁⲏ ⲡⲉ ⲡⲧⲁⲕⲟ ⲛⲁⲓ ⲉⲡⲉⲩⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉⲡⲉⲩⲉⲟⲟⲩ ϩⲙⲡⲉⲩϣⲓⲡⲉ ⲛⲉⲧⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲛⲁⲡⲕⲁϩ 20 ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲛⲡⲟⲗⲓⲧⲉⲩⲙⲁ ϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲛϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ 21 ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁϣⲓⲃⲉ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙⲡⲉⲛⲑⲃⲃⲓⲟ ⲉⲡⲉⲓⲛⲉ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓⲁ ⲉⲧⲣⲉϥϭⲙϭⲟⲙ ⲉϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲧⲏⲣϥ

Copyright information for CopSahidicMSS