Revelation of John 13

ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲩⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲉⲩⲛⲙⲏⲧ ⲛⲧⲁⲡ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲥⲁϣϥⲉ ⲛⲁⲡⲉ ⲉⲣⲉ ⲙⲏⲧⲉ ⲛϭⲣⲏⲡⲉ ϩⲓϫⲛ ⲛⲉϥⲁⲡⲏⲩⲉ ⲉϥⲥⲏϩ ⲉϫⲛ ⲛⲉϥⲁⲡⲏⲩⲉ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲣⲁⲛ ⲛϫⲓⲟⲩⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲛⲧⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲉⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲇⲁⲗⲓⲥ ⲉⲣⲉ ⲛⲉϥⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ ⲟⲛⲑⲉ ⲛⲛⲁ ⲛⲉⲓⲁⲣⲝ ⲉⲣⲉⲣⲱϥ ⲟⲛⲑⲉ ⲛⲣⲱϥ ⲛⲟⲩⲙⲟⲩⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲁϥϯ ⲛⲁϥ ⲛⲧⲉϥϭⲟⲙ ⲙⲛ ⲡⲉϥⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉϥⲁⲡⲏⲩⲉ ⲉϣϫⲉ ⲛⲧⲁⲩϩⲟⲧⲃⲉⲥ ⲉⲡⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲡⲗⲩⲅⲏ ⲙⲡⲉϥⲙⲟⲩ ⲁⲩⲧⲁⲗϭⲟⲥ ⲁⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ ⲣϣⲡⲏⲣⲉ ϩⲓⲡⲁϩⲟⲩ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡⲉⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ϫⲉ ⲁϥϯ ⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲧⲛⲧⲱⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲏⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲙⲓϣⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲁⲩϯ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲧⲁⲡⲣⲟ ⲉⲥϫⲉ ⲛⲟϭ ⲛϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲥϫⲓⲟⲩⲁ ⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲉⲧⲣⲉϥⲙⲓϣⲉ ⲛϩⲙⲉ ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲉⲃⲟⲧ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛⲣⲱϥ ⲉϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲧⲉϥⲥⲕⲩⲛⲏ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲟⲩⲏⲏϩ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉϫⲛ ⲫⲩⲗⲏ ⲛⲓⲙ ϩⲓ ⲗⲁⲟⲥ ϩⲓ ⲁⲥⲡⲉ ϩⲓ ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲏⲏϩ ϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲛⲉⲧⲉ ⲙⲡⲉⲩⲣⲁⲛ ⲥⲏϩ ⲁⲛ ⲉⲛϫⲱⲱⲙⲉ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲙⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ ⲛⲧⲁⲩⲕⲟⲛⲥϥ ϫⲓⲛ ⲛⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲡⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛⲧϥ ⲙⲁⲁϫⲉ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ 10 ⲡⲉⲧⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲓⲍⲉ ⲥⲉⲛⲁϥⲓⲧϥ ⲉⲧⲁⲓⲭ ⲙⲁⲗⲱⲥⲓⲁ ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲱⲧⲃ ϩⲛ ⲟⲩⲥⲏϥⲉ ⲥⲉⲛⲁϩⲟⲧⲃⲉϥ ϩⲛ ⲧⲥⲏϥⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲙⲁ ⲛⲧϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲙⲛ ⲧⲡⲓⲥϯⲥ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ 11 ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲕⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲉⲩⲛ ⲧⲁⲡ ⲥⲛⲁⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉⲇⲣⲁⲕⲱⲛ 12 ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲡⲉϥⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲣⲉ ⲡⲕⲁϩ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲟⲩⲏⲏϩ ⲛϩⲏⲧϥ ⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲗϭⲉ ⲧⲉⲡⲗⲩⲅⲏ ⲙⲡⲉϥⲙⲟⲩ 13 ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲉⲓⲣⲉ ⲛϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲙⲙⲁⲉⲓⲛ ϩⲱⲥ ⲇⲉ ⲛϥⲧⲣⲉ ⲡⲕⲱϩⲧ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲉϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲛⲣⲱⲙⲉ 14 ⲛϥⲡⲗⲁⲛⲁ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲏⲏϩ ϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲉⲧⲃⲉ ⲙⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁϥ ⲉⲁⲁⲩ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲏⲏϩ ϩⲣⲁⲓ ϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ϫⲉ ⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛⲟⲩϩⲓⲕⲱⲛ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲡⲗⲩⲅⲏ ⲛⲧⲥⲏϥⲉ ϩⲓⲱⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲱⲛϩ 15 ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲉⲧⲣⲉϥϯ ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛⲑⲓⲕⲱⲛ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲥⲉϣⲁϫⲉ ⲛϭⲓ ⲑⲓⲕⲱⲛ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲥⲙⲛⲧⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲉⲩⲉⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ 16 ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲧⲁⲁⲥ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲕⲟⲩⲓ ⲙⲛ ⲛⲛⲟϭ ⲛⲣⲙⲙⲁⲟ ⲙⲛ ⲛϩⲏⲕⲉ ⲛⲣⲙϩⲉ ⲙⲛ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉϯ ⲛⲁⲩ ⲛϩⲉⲛⲥϩⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧⲉⲩϭⲓϫ ⲛⲟⲩⲛⲁⲙ ⲏⲉϫⲛ ⲧⲉⲩⲧⲉϩⲛⲉ 17 ϫⲉ ⲛⲛⲉ ⲗⲁⲁⲩ ϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉϣⲱⲡ ⲏⲉϯ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲡⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲏⲡⲉϥⲣⲁⲛ 18 ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲙⲁ ⲛⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲡⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛ ϩⲏⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲡ ⲧⲏⲡⲉ ⲙⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲧⲉ ⲉⲥⲉⲓⲣⲉ ⲛⲥⲉⲩ ϣⲉ ⲥⲉⲧⲁ ⲥⲉ

Copyright information for CopSahidicMSS