Revelation of John 21

1ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲩⲡⲉ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲙⲛ ⲟⲩⲕⲁϩ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲧϣⲟⲣⲡ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉ ⲙⲛ ⲡϣⲟⲣⲡ ⲛⲕⲁϩ ⲁⲩⲟⲩⲉⲓ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛⲉⲥϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ϭⲉ 2ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲥⲥⲃⲧⲱⲧ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲉⲥⲧⲁⲙⲓⲏⲩ ⲙⲡⲉⲥϩⲁⲓ 3ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲧⲉⲥⲕⲩⲛⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲟⲩⲱϩ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲛⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟϥ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲩ ⲛⲛⲟⲩⲧⲉ 4ⲛⲉϥϥⲱⲧⲉ ⲛⲣⲙⲉⲓⲏ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ ⲙⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲏⲃⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ ⲁϣⲕⲁⲕ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ ϩⲓⲥⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϫⲓⲛ ⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲛϣⲟⲣⲡ ⲟⲩⲉⲓⲛⲉ 5ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓ ⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲁⲧⲁⲙⲓⲉ ⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲥϩⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲁⲓϫⲟⲟⲩⲥⲉ ⲛϩⲟⲧ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲙⲉ ⲛⲉ 6ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲓϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲗⲫⲁ ⲁⲩⲱ ⲱ ⲡⲉϩⲟⲩⲉⲓⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡϫⲱⲕ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϯ ⲙⲡⲉⲧⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲩⲅⲏ ⲙⲡⲙⲟⲟⲩ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲛϫⲓⲛϫⲏ 7ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲣⲟϥ ⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲛⲛⲁⲓ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ ⲛϣⲏⲣⲉ 8ⲛϭⲁⲃ ϩⲏⲧ ⲇⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲃⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲉϥϩⲱⲧⲃ ⲙⲛ ⲛⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲫⲁⲣⲙⲁⲕⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲣϥϣⲙϣⲉ ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲙⲛ ⲣⲉϥϫⲓϭⲟⲗ ⲛⲓⲙ ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲩⲧⲟⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲗⲩⲙⲛⲏ ⲉⲧϫⲉⲣⲟ ϩⲛ ⲟⲩⲕⲱϩⲧ ⲙⲛ ⲟⲩⲑⲏⲛ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲙⲟⲩ ⲙⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ 9ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲥⲁϣϥ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛⲧⲟⲩ ⲧⲥⲁϣϥⲉ ⲙⲫⲓⲁⲗⲏ ⲉⲧⲙⲉϩ ⲛⲛⲉⲡⲗⲩⲅⲏ ⲛϩⲁⲏ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲧⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲕ ⲉⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲑⲓⲙ ⲙⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ 10ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓⲧ ϩⲙ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉϫⲛ ⲟⲩⲧⲟⲟⲩ ⲛⲟϭ ⲉϥϫⲟⲥⲉ ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 11ⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲥ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉϥⲉⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩⲱⲛⲉ ⲙⲙⲉ ⲉϥⲧⲁⲓⲏⲩ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲱⲛⲉ ⲛⲓⲁⲥⲡⲓⲥ ⲉϥⲉⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩⲕⲣⲩⲥⲧⲁⲗⲟⲥ 12ⲉⲩⲛ ⲟⲩⲥⲟⲃⲧ ⲙⲙⲟⲥ ⲉϥϫⲟⲥⲉ ⲉⲩⲛ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙⲡⲩⲗⲱⲛ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲣⲉ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲓϫⲛ ⲙⲡⲩⲗⲱⲛ ⲉⲣⲉ ϩⲉⲛⲣⲁⲛ ⲥⲏϩ ⲉⲣⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲣⲁⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙⲫⲩⲗⲏ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲉⲓⲥⲣⲁⲏⲗ 13ⲉⲣⲉ ϣⲟⲙⲛⲧ ⲙⲡⲩⲗⲱⲛ ϭⲱϣⲧ ⲉⲡⲉⲓⲉⲃⲧ ⲁⲩⲱ ϣⲟⲙⲛⲧ ⲙⲡⲩⲗⲱⲛ ⲉⲡⲉⲙϩⲓⲧ ⲁⲩⲱ ϣⲟⲙⲛⲧ ⲉⲡⲉⲙⲛⲧ ⲁⲩⲱ ϣⲟⲙⲛⲧ ⲉⲡⲣⲏⲥ 14ⲉⲩⲛ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲥⲛⲧⲉ ⲙⲡⲥⲟⲃⲧ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲩⲥⲏϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲛⲣⲁⲛ ⲙⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ 15ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲕⲁϣ ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲛϣⲓ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϣⲓ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲥⲡⲩⲗⲱⲛ ⲙⲛ ⲡⲉⲥⲥⲟⲃⲧ 16ⲁⲩⲱ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲉⲥⲟ ⲛⲧⲉⲧⲣⲁⲅⲟⲛⲟⲛ ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲥϣⲓⲏ ϣⲏϣ ⲙⲛ ⲡⲉⲥⲟⲩⲱϣⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲓ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙⲡⲕⲁϣ ϣⲁ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲉ ⲛⲥⲧⲁⲇⲓⲟⲛ ⲛϣⲓⲏ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲥⲟⲩⲱϣⲥ ⲙⲛ ⲡⲉⲥϫⲓⲥⲉ ⲉⲩϣⲏϣ ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ 17ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲓ ⲡⲉⲥⲥⲟⲃⲧ ⲛϣⲉ ϩⲙ ⲉⲧⲁϥⲧⲉ ⲙⲙⲁϩⲉ ⲙⲡϣⲓ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ 18ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲥⲥⲟⲃⲧ ⲉϥⲕⲏⲧ ⲛⲓⲁⲥⲡⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲥⲕⲏⲧ ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉϥⲉⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩⲁⲃⲁϭⲏⲉⲓⲛ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ 19ⲛⲥⲛⲧⲉ ⲙⲡⲥⲟⲃⲧ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲩⲧⲁⲙⲓⲏⲩ ϩⲓⲉⲛⲉⲙⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲧϣⲟⲣⲡ ⲛⲥⲛⲧⲉ ⲉⲥⲉⲓⲛⲉ ⲛⲓⲁⲥⲡⲓⲥ ⲧⲙⲉϩⲥⲛⲧⲉ ⲛⲥⲁⲡⲡⲓⲣⲟⲥ ⲧⲙⲉϩϣⲟⲙⲧⲉ ⲛⲭⲁ ⲣⲭⲏⲇⲱⲛ ⲧⲙⲉϩϥⲧⲟⲉ ⲛⲥⲙⲁⲣⲁⲅⲇⲟⲥ 20ⲧⲙⲉϩϯⲉ ⲛⲥⲁⲣⲇⲟⲛⲓⲝ ⲧⲙⲉϩⲥⲟ ⲛⲥⲁⲣⲇⲓⲟⲛ ⲧⲙⲉϩⲥⲁϣϥⲉ ⲛⲭⲣⲩⲥⲟⲗⲓⲑⲟⲥ ⲧⲙⲉϩϣⲙⲟⲩⲛⲉ ⲛⲃⲩⲣⲩⲗⲗⲟⲥ ⲧⲙⲉϩⲯⲓⲧⲉ ⲛⲧⲟⲡⲁⲇⲓⲟⲛ ⲧⲙⲉϩⲙⲏⲧⲉ ⲛⲭⲣⲩⲥⲟⲡⲣⲁⲥⲟⲥ ⲧⲙⲉϩⲙⲛⲧⲟⲩⲉ ⲛϩⲩⲁⲅⲓⲛⲑⲓⲛⲟⲛ ⲧⲙⲉϩⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲁⲙⲉⲑⲩⲥⲧⲟⲥ 21ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙⲡⲩⲗⲱⲛ ⲛⲉⲩⲟ ⲙⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙⲙⲁⲣⲅⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲙⲡⲩⲗⲱⲛ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲁⲣⲅⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲡⲗⲁⲧⲓⲁ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲥⲟ ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲁⲃⲁϭⲏⲉⲓⲛ ⲉϥⲧⲃⲃⲏⲩ 22ⲙⲡⲓⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲡⲉ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲥⲣⲡⲉ ⲙⲛ ⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ 23ⲁⲩⲱ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲉⲥⲣⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲙⲡⲣⲏ ⲙⲛ ⲡⲟⲟϩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲣⲟⲥ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲥϩⲏⲃⲥ ⲡⲉ ⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ 24ⲁⲩⲱ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲁⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙⲛ ⲛⲣⲣⲱⲟⲩ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲉⲩⲉⲓⲛⲉ ⲙⲡⲉⲩⲉⲟⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲥ 25ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲧⲙ ⲁⲛ ⲛⲛⲉⲥⲡⲩⲗⲱⲛ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲧⲉⲩϣⲏ ⲙⲛ ⲟⲩϣⲏ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲁⲩ 26ⲥⲉⲛⲁϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲡⲧⲁⲓⲟ ⲛⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ 27ⲁⲩⲱ ⲛⲛⲉⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲥ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϫⲁϩⲙ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛⲉⲛⲃⲟⲧⲉ ⲙⲛ ⲛⲣⲉϥϫⲓϭⲟⲗ ⲉⲓ ⲙⲏⲧⲓ ⲛⲉⲧⲥⲏϩ ϩⲙ ⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲙⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ

Copyright information for CopSahidicMSS