Revelation of John 3

1ⲥϩⲁⲓ ⲙⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧϩⲛ ⲥⲁⲣⲇⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲧⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲡⲥⲁϣϥ ⲙⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲁϣϥ ⲛⲥⲓⲟⲩ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲕϩⲃⲏⲩⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲕ ⲟⲩⲣⲁⲛ ⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲕⲟⲛϩ ⲉⲕⲙⲟⲟⲩⲧ 2ϣⲱⲡⲉ ⲉⲕⲣⲟⲉⲓⲥ ⲛⲅⲧⲁϫⲣⲉⲡⲕⲉⲥⲉⲡⲏ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲉⲩⲛⲁⲙⲟⲩ ⲡⲉ ⲙⲡⲉⲓϩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲉⲕϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲩϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ 3ⲁⲣⲓⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϭⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲕϫⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁⲕⲥⲱⲧⲙ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲛⲅϩⲁⲣⲉϩ ⲛⲅⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲧⲙⲣⲟⲉⲓⲥ ϯⲛⲏⲩ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲛⲁϣⲉⲓⲙⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲛⲏⲩ ⲛⲁϣ ⲛⲛⲁⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲕ 4ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛⲧⲕ ⲟⲩϭⲟⲡ ⲛⲣⲱⲙⲉ ϩⲛ ⲥⲁⲣⲇⲓⲥ ⲙⲡⲟⲩⲧⲱⲗⲙ ⲛⲛⲉⲩϩⲟⲓⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ ϩⲛ ϩⲉⲛϩⲃⲥⲱ ⲉⲩⲟⲩⲟⲃϣ ϫⲉ ⲥⲉⲙⲡϣⲁ 5ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲣⲟ ϥⲛⲁϯ ϩⲓⲱⲱϥ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲛϩⲉⲛϩⲃⲥⲱ ⲉⲩⲟⲩⲟⲃϣ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲛⲁϥⲉⲧⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙ ⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ 6ⲡⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲙⲁⲁϫⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ 7ⲥϩⲁⲓ ⲙⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧϩⲛ ⲫⲓⲗⲁⲇⲉⲗⲫⲓⲁ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲧⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲡⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲙⲉ ⲡⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲡϣⲟϣⲧ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲉϥϣⲁⲛⲟⲩⲱⲛ ⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁϣϣⲱⲧⲙ ⲉϥϣⲁⲛϣⲱⲧⲙ ⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁϣⲟⲩⲱⲛ 8ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲕϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲓϯ ⲙⲡⲉⲕⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲣⲟ ⲉϥⲟⲩⲱⲛ ⲉⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉϣⲱⲧⲙ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲧⲉ ⲧⲉⲕϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲁⲕϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲁϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲉⲕⲁⲣⲛⲁ ⲙⲡⲁⲣⲁⲛ 9ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲓϯ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲙⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲉⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩϫⲓϭⲟⲗ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲁⲧⲣⲉⲩⲉⲓ ⲛⲥⲉⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲕⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓⲙⲉⲣⲓⲧⲕ 10ϫⲉ ⲁⲕϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲁϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲡⲡⲉⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲧⲏⲣⲥ ⲉⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲣⲁⲓ ϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ 11ϯⲛⲏⲩ ⲧⲁⲭⲏ ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲧⲟⲟⲧⲕ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲛⲉ ⲗⲁⲁⲩ ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ 12ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲣⲟ ϯⲛⲁⲁϥ ⲛⲟⲩⲥⲧⲩⲗⲟⲥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲙⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉϥⲧⲙⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϭⲉ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲥϩⲁⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲙⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲡⲣⲁⲛ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲛⲃⲣⲣⲉ 13ⲡⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲁⲁϫⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ 14ⲥϩⲁⲓ ⲙⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧϩⲛ ⲗⲁⲟⲇⲟⲕⲓⲁ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲧⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲡϩⲁⲙⲏⲛ ⲡⲙⲛⲧⲣⲉ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲙⲙⲉ ⲡⲉ ϩⲟⲩⲉⲓⲧⲉ ⲙⲡⲥⲱⲛⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 15ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲕϩⲃⲏⲩⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲅⲟⲣϣ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲅϩⲏⲙ ⲁⲛ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲉⲛⲉⲕⲟⲣϣ ⲡⲉ ⲏⲉⲕϩⲏⲙ 16ϫⲉ ⲛⲧⲕ ⲟⲩⲙⲟⲩ ⲛⲥⲗϩⲟ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲅⲟⲣϣ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲅϩⲏⲙ ⲁⲛ ϯⲛⲁⲕⲁⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲁⲧⲁⲡⲣⲟ 17ϫⲉ ⲕϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲅ ⲟⲩⲣⲙⲙⲁⲟ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲣ ⲣⲙⲙⲁⲟ ⲁⲩⲱ ⲛϯⲣⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲉⲛⲅⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲧⲁⲗⲩⲡⲟⲣⲟⲥ ⲛⲉⲃⲓⲏⲛ ⲁⲩⲱ ⲛϩⲏⲕⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲃⲗⲗⲉ ⲉⲕⲕⲏ ⲕⲁϩⲏⲩ 18ϯϫⲓ ϣⲟϫⲛⲉ ⲛⲁⲕ ⲉϣⲉⲡ ⲟⲩⲛⲟⲩⲃ ⲛⲧⲟⲟⲧ ⲉϥⲡⲟⲥⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲕⲱϩⲧ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲕⲉⲣⲣⲙⲙⲁⲟ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛϩⲟⲓⲧⲉ ⲛⲟⲩⲟⲃϣ ϫⲉ ⲉⲕⲉⲧⲁⲁⲩ ϩⲓⲱⲕ ⲛⲉϥⲧⲙⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲡϣⲓⲡⲉ ⲙⲡⲉⲕⲕⲱ ⲕⲁϩⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲡⲁϩⲣⲉ ⲉϯ ⲉⲛⲉⲕⲃⲁⲗ ϫⲉ ⲉⲕⲉⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ 19ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ ϯⲙⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϣⲁⲓϫⲡⲓⲟⲟⲩ ⲧⲁϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲩ ⲕⲱϩ ϭⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ 20ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲁϩⲉⲣⲁⲧ ϩⲓⲣⲙ ⲡⲣⲟ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲧⲱϩⲙ ⲉⲣϣⲁⲛ ⲟⲩⲁ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲁⲥⲙⲏ ⲛⲉϥⲟⲩⲱⲛ ⲙⲡⲣⲟ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁⲣⲟϥ ⲧⲁⲟⲩⲱⲙ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲙⲙⲁⲓ 21ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲣⲟ ϯⲛⲁϯ ⲛⲁϥ ⲉⲧⲣⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲧⲟⲩⲱⲓ ϩⲓ ⲡⲁⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲑⲉ ϩⲱ ⲛⲧⲁⲓϫⲣⲟ ⲁⲓϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲧⲟⲩⲛ ⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ϩⲓ ⲡⲉϥⲑⲣⲟⲛⲟⲥ 22ⲡⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲁⲁϫⲉ ⲙⲙⲁⲁⲩ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉⲡⲛⲁ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ

Copyright information for CopSahidicMSS