Romans 1

ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲧⲧⲁϩⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲟⲣϫϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲣⲡⲉⲣⲏⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉϥⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϩⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲟϣϥ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛⲧϭⲟⲙ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲧⲃⲃⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲛϫⲓ ⲛⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲡⲥⲱⲧⲙ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲁⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲏⲡ ϩⲛⲛⲁⲓ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲁϩⲙ ϩⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲛⲉⲧϩⲛϩⲣⲱⲙⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉⲧⲧⲁϩⲙ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛ ϯϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲙⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲧⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ ϫⲉ ⲥⲉϯⲥⲟⲉⲓⲧ ⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲡⲁⲙⲛⲧⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉϯϣⲙϣⲉ ⲛⲁϥ ϩⲙⲡⲁⲡⲛⲁ ϩⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛⲑⲉ ⲁϫⲛⲱϫⲛ ⲉⲓⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲙⲉⲉⲩⲉ 10 ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲛⲛⲁϣⲗⲏⲗ ⲉⲓⲥⲟⲡⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲁϩⲓⲏ ⲥⲟⲟⲩⲧⲛ ϩⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ 11 ϯⲟⲩⲉϣⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲓⲉϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲟⲩϩⲙⲟⲧ ⲙⲡⲛⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲉⲡⲧⲁϫⲣⲉⲧⲏⲩⲧⲛ 12 ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲥⲗⲥⲗⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲓⲧⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲧϩⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲧⲱⲧⲛ ⲙⲛⲧⲱⲓ 13 ϯⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲁⲓⲕⲁⲁⲥ ϩⲁⲉⲓⲁⲧ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲱⲗⲩ ⲙⲙⲟⲓ ϣⲁⲧⲉⲛⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲓⲉϫⲡⲟ ⲛⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ϩⲙⲡⲕⲉϣⲱϫⲡ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ 14 ⲛϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲙⲛⲛⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ ⲛⲥⲟⲫⲟⲥ ⲙⲛⲛⲁⲑⲏⲧ ⲉⲩⲛⲧⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ 15 ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡⲟⲩⲣⲟⲧ ⲉⲧⲛⲙⲙⲁⲓ ⲉⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲉⲧϩⲛϩⲣⲱⲙⲏ 16 ⲛϯϯϣⲓⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲟⲩϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙⲛⲛⲟⲩⲉⲓⲉⲛⲓⲛ 17 ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲛⲁⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 18 ⲧⲟⲣⲅⲏ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲉϫⲙⲙⲛⲧϣⲁϥⲧⲉ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲡϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲧⲙⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛⲟⲩϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ 19 ϫⲉ ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ 20 ⲛⲉϥⲡⲉⲑⲏⲡ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲟⲗ ϩⲙⲡⲥⲱⲛⲧ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲛⲛⲉϥⲧⲁⲙⲓⲟ ⲉⲩⲛⲟⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲉϥϭⲟⲙ ⲧⲉ ⲛϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲙⲛⲧⲉϥⲙⲛⲧⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲉⲙⲛⲧⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲉϫⲱ 21 ϫⲉ ⲁⲩⲥⲟⲩⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲟⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ϩⲱⲥ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲣⲡⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ ϩⲛⲛⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲛⲁⲧⲥⲃⲱ ⲣⲕⲁⲕⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ 22 ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛϩⲉⲛⲥⲁⲃⲉ ⲁⲩⲣⲥⲟϭ 23 ⲁⲩϣⲓⲃⲉ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲧⲁⲕⲟ ϩⲛⲟⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛϩⲓⲕⲱⲛ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉϣⲁϥⲧⲁⲕⲟ ϩⲓϩⲁⲗⲏⲧ ϩⲓⲧⲃⲛⲏ ϩⲓϫⲁⲧϥⲉ 24 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲁⲩ ϩⲛⲛⲟⲩⲱϣ ⲛⲛⲉⲩϩⲏⲧ ⲉⲩⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓⲁ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲱϣ ⲛⲛⲉⲩⲥⲱⲙⲁ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ 25 ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩϣⲓⲃⲉ ⲛⲧⲙⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙⲡϭⲟⲗ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲙϣⲉ ⲙⲡⲥⲱⲛⲧ ⲡⲁⲣⲁⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲱⲛⲧ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ϣⲁⲛⲓⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ 26 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲁⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϩⲉⲛⲡⲁⲑⲟⲥ ⲉⲩⲥⲏϣ ⲉⲓⲧⲉ ⲡⲁⲣ ⲛⲉⲩϩⲓⲟⲙⲉ ⲁⲩϣⲓⲃⲉ ⲙⲡϩⲱⲃ ⲛⲧⲉⲩⲫⲩⲥⲓⲥ ⲉⲩⲡⲁⲣⲁⲧⲉⲩⲫⲩⲥⲓⲥ 27 ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲛⲉⲩⲕⲉϩⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲕⲱ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲙⲡϩⲱⲃ ⲛⲧⲉⲫⲩⲥⲓⲥ ⲛⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩϩ ⲙⲡⲉⲩⲙⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϩⲉⲛϩⲟⲟⲩⲧ ⲙⲛϩⲉⲛϩⲟⲟⲩⲧ ⲉⲩⲣϩⲱⲃ ⲉⲧⲁⲥⲭⲩⲙⲟⲥⲩⲛⲏ ⲁⲩⲱ ⲧϣⲃⲉⲓⲱ ⲙⲡⲃⲉⲕⲉ ⲛⲧⲉⲩⲡⲗⲁⲛⲏ ⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲉⲩϫⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ 28 ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲕⲁⲁϥ ⲛⲁⲩ ϩⲛⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲁⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩϩⲏⲧ ⲛϫⲟⲟⲩⲧ ⲉⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲙⲉϣϣⲉ 29 ⲉⲩϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲕⲁⲕⲓⲁ ϩⲓⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲁ ϩⲓⲙⲁⲓⲧⲟ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲩⲙⲉϩ ⲛⲗⲁ ϩⲓϩⲱⲧⲃ ϩⲓϯⲧⲱⲛ ϩⲓⲕⲣⲟϥ ⲛϩⲏⲧ ⲉϥϩⲟⲟⲩ 30 ⲛⲣⲉϥⲕⲁⲥⲕⲥ ⲛⲣⲉϥⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲉⲓ ⲙⲙⲁⲥⲧⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲣⲉϥⲥⲱϣ ⲛϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ ⲛⲃⲁⲃⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲣⲉϥⲕⲱⲧⲉ ⲛⲥⲁⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲛⲥⲉⲥⲱⲧⲙ ⲁⲛ ⲛⲥⲁⲛⲉⲩⲉⲓⲟⲧⲉ 31 ⲛⲁⲑⲏⲧ ⲛⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲛⲟⲩⲁϩⲓⲏⲧ ⲛⲁⲧⲛⲁ 32 ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲥⲉⲙⲡϣⲁ ⲙⲡⲙⲟⲩ ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ ⲥⲉⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲉⲥⲩⲛⲉⲩⲇⲟⲕⲓ ⲟⲛ ⲙⲛⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ

Copyright information for CopSahidicMSS