Romans 12

ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ϭⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϩⲓⲧⲛⲙⲙⲛⲧϣⲁⲛϩⲧⲏϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ⲛⲛⲉⲧⲛⲥⲱⲙⲁ ⲛⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ ⲉⲥⲟⲛϩ ⲉⲥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲥⲣⲁⲛⲁϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛϣⲙϣⲉ ⲛⲣⲙⲛϩⲏⲧ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲙϫⲓϩⲣⲃ ⲙⲡⲉⲓⲁⲓⲱⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲙⲡϩⲣⲃ ⲛⲧⲙⲛⲧⲃⲣⲣⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉⲧⲣⲁⲛⲁϥ ⲉⲧϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲓⲧⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲓ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲙϫⲓⲥⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲡⲁⲣⲁⲑⲉ ⲉⲧϣⲉ ⲉⲙⲉⲉⲩⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲉⲣⲣⲙⲛϩⲏⲧ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲱϣ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩϣⲓ ⲙⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲁⲛϩⲁϩ ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ϩⲛⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲙⲡⲓϩⲱⲃ ⲁⲛ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲉⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲉⲛϩⲉ ⲧⲏⲣⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲡⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲁⲛⲟⲛ ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲩⲛⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛϩⲉⲛϩⲙⲟⲧ ⲉⲩϣⲟⲃⲉ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲛ ⲉⲓⲧⲉ ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⲕⲁⲧⲁⲡϣⲓ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲓⲧⲉ ⲟⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ϩⲛⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲉⲓⲧⲉ ⲡⲉⲧϯⲥⲃⲱ ϩⲛⲧⲉⲥⲃⲱ ⲉⲓⲧⲉ ⲡⲉⲧⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ϩⲙⲡⲥⲟⲡⲥ ⲡⲉⲧϯ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⲡⲉⲧⲡⲣⲟϩⲓⲥⲧⲁ ϩⲛⲟⲩⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⲡⲉⲧⲛⲁ ϩⲛⲟⲩⲟⲩⲣⲟⲧ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲁϫⲛϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲛⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲱϭⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ 10 ϩⲛⲧⲙⲛⲧⲙⲁⲓⲥⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲕⲛⲉⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲓⲥⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϩⲙⲡⲧⲁⲉⲓⲟ 11 ⲉⲛⲧⲉⲧⲛϫⲛⲁⲁⲩ ⲁⲛ ϩⲛⲧⲉⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⲉⲧⲉⲧⲛⲃⲣⲃⲣ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ 12 ⲉⲧⲉⲧⲛⲣⲁϣⲉ ϩⲛⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ϩⲛⲧⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲓ ⲉⲡⲉϣⲗⲏⲗ 13 ⲉⲧⲉⲧⲛⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓ ⲉⲛⲉⲭⲣⲓⲁ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲏⲧ ⲛⲥⲁⲧⲙⲛⲧⲙⲁⲓϣⲙⲙⲟ 14 ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲛⲉⲧⲡⲏⲧ ⲛⲥⲱⲧⲛ ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲣⲥϩⲟⲩⲱⲣⲟⲩ 15 ⲣⲁϣⲉ ⲙⲛⲛⲉⲧⲣⲁϣⲉ ⲣⲓⲙⲉ ⲙⲛⲛⲉⲧⲣⲓⲙⲉ 16 ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛϭⲱϣⲧ ⲁⲛ ⲉⲛⲓⲙⲛⲧϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲙⲛⲛⲉⲧⲑⲃⲃⲓⲏⲩ ⲙⲡⲣϣⲱⲡⲉ ⲛⲥⲁⲃⲉ ⲛⲛⲁϩⲣⲏⲧⲛ ⲟⲩⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 17 ⲉⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲱⲱⲃⲉ ⲁⲛ ⲛⲟⲩⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ϩⲁⲟⲩⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛϥⲓ ⲙⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲛⲙⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ 18 ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛϣϭⲟⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲛⲁⲧⲟⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲣⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲙⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ 19 ⲉⲛⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲧⲛⲕⲃⲁ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲡⲙⲁ ⲛⲧⲟⲣⲅⲏ ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲛⲉϫⲡϩⲁⲡ ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲧⲱⲱⲃⲉ ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ 20 ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉⲕϫⲁϫⲉ ϩⲕⲟ ⲙⲁⲧⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓⲃⲉ ⲙⲁⲧⲥⲟϥ ⲉⲕⲉⲓⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲁⲓ ⲕⲛⲁⲡⲣϣϩⲉⲛϫⲃⲃⲉⲥ ⲛⲕⲱϩⲧ ⲉϫⲛⲧⲉϥⲁⲡⲉ 21 ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲩϫⲣⲟ ⲉⲣⲟⲕ ϩⲓⲧⲙⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲣⲟ ⲉⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ϩⲙⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ

Copyright information for CopSahidicMSS