Romans 16

ϯⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲇⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲫⲟⲓⲃⲏ ⲧⲉⲛⲥⲱⲛⲉ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲙϣⲉ ⲧⲉ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧϩⲛⲕⲉⲅⲭⲣⲉⲁⲓⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣⲟⲡⲥ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲛⲟⲩⲙⲡϣⲁ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲙⲙⲁⲥ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲛⲁⲁϩⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲛⲧⲟⲥ ϩⲱⲱⲥ ⲁⲥⲁϩⲉⲣⲁⲧⲥ ⲙⲛⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲙⲙⲁⲓ ϩⲱ ϣⲓⲛⲉ ⲉⲡⲣⲓⲥⲕⲁ ⲙⲛⲁⲕⲩⲗⲁ ⲛⲁϣⲃⲣⲣϩⲱⲃ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲕⲱ ⲙⲡⲉⲩⲙⲁⲕϩ ϩⲁⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲛⲁⲓ ⲉϯϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲕⲉⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲙⲛⲧⲥⲟⲟⲩϩⲥ ⲉⲧϩⲙⲡⲉⲩⲏⲉⲓ ϣⲓⲛⲉ ⲉⲡⲁⲓⲛⲉⲧⲟⲥ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡϣⲟⲣⲡ ϩⲛⲧⲁⲥⲓⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲭⲥ ϣⲓⲛⲉ ⲉⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲥϣⲡϩⲁϩ ⲛϩⲓⲥⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϣⲓⲛⲉ ⲉⲁⲛⲇⲣⲟⲛⲓⲕⲟⲥ ⲙⲛⲓⲟⲩⲛⲓⲁ ⲛⲁⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁϣⲃⲣⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩϯⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲛⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲁⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲁⲧⲁϩⲏ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ϣⲓⲛⲉ ⲉⲁⲙⲡⲗⲓⲁⲥ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲓⲛⲉ ⲉⲟⲩⲣⲃⲁⲛⲟⲥ ⲡⲉⲛϣⲃⲣⲣϩⲱⲃ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲙⲛⲥⲧⲁⲭⲩⲥ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ 10 ϣⲓⲛⲉ ⲉⲁⲡⲉⲗⲗⲏⲥ ⲡⲥⲱⲧⲡ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲓⲛⲉ ⲉⲛⲁⲡⲏⲉⲓ ⲛⲁⲣⲓⲥⲧⲟⲃⲟⲩⲗⲟⲥ 11 ϣⲓⲛⲉ ⲉϩⲏⲣⲱⲇⲓⲱⲛ ⲡⲁⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ϣⲓⲛⲉ ⲉⲛⲁⲡⲏⲓ ⲛⲁⲣⲕⲓⲥⲥⲟⲥ ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ 12 ϣⲓⲛⲉ ⲉⲧⲣⲩⲫⲱⲥⲁ ⲙⲛⲧⲣⲩⲫⲁⲓⲛⲁ ⲛⲁⲓ ⲉⲧϣⲡⲍⲓⲥⲉ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲓⲛⲉ ⲉⲡⲉⲣⲥⲓⲥ ⲧⲙⲉⲣⲓⲧ ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲥϣⲡϩⲁϩ ⲛϩⲓⲥⲉ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ 13 ϣⲓⲛⲉ ⲉϩⲣⲟⲩⲫⲟⲥ ⲡⲙⲉⲣⲓⲧ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲛⲙⲙⲁⲓ 14 ϣⲓⲛⲉ ⲉⲁⲥⲩⲅⲕⲣⲓⲧⲟⲥ ⲙⲛⲫⲗⲉⲅⲱⲛ ⲙⲛϩⲉⲣⲙⲏ ⲙⲛⲡⲁⲧⲣⲟⲃⲁ ⲙⲛϩⲉⲣⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲛⲙⲙⲁⲩ 15 ϣⲓⲛⲉ ⲉⲫⲓⲗⲟⲗⲟⲅⲟⲥ ⲙⲛⲓⲟⲩⲗⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲏⲣⲉⲁⲥ ⲙⲛⲧⲉϥⲥⲱⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲗⲩⲙⲡⲁ ⲙⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲛⲙⲙⲁⲩ 16 ⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ϩⲛⲟⲩⲡⲓ ⲉⲥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲡⲉⲭⲥ 17 ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲓ ⲇⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛϭⲱϣⲧ ⲉⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛⲙⲡⲱⲣϫ ⲙⲛⲛⲉⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⲡⲁⲣⲁⲧⲉⲥⲃⲱ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓⲥⲃⲱ ⲉⲣⲟⲥ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲁϩⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲟⲩ 18 ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲛⲥⲉⲟ ⲁⲛ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲟ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲉⲩϭⲓⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲧϩⲟⲗϭ ⲙⲛⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ϣⲁⲩⲉⲝⲁⲡⲁⲧⲁ ⲙⲡϩⲏⲧ ⲛⲛⲃⲁⲗϩⲏⲧ 19 ⲁⲧⲉⲧⲛⲙⲛⲧⲥⲧⲙⲏⲧ ⲅⲁⲣ ⲡⲱϩ ϣⲁⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϯⲣⲁϣⲉ ϭⲉ ⲉϫⲱⲧⲛ ϯⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲥⲟⲫⲟⲥ ⲉⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛⲁⲕⲉⲣⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ 20 ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲁⲟⲩϣϥ ⲙⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ϩⲁⲛⲉⲧⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ 21 ϥϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲡⲁϣⲃⲣⲣϩⲱⲃ ⲙⲛⲗⲟⲩⲕⲓⲟⲥ ⲙⲛⲓⲁⲥⲥⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲥⲱⲥⲓⲡⲁⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ 22 ϯϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲛⲟⲕ ⲧⲉⲣⲧⲓⲟⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥϩⲁⲓ ⲛⲧⲉⲓⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ 23 ϥϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓⲅⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉϣⲁⲓϭⲟⲓⲗⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ϥϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓⲉⲣⲁⲥⲧⲟⲥ ⲡⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙⲛⲕⲟⲩⲁⲣⲧⲟⲥ ⲡⲥⲟⲛ 24 [ ] 25 ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲁϫⲣⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲕⲁⲧⲁⲡⲁⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲛⲡⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲕⲁⲧⲁⲡϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁⲩⲕⲁⲣⲱⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ϩⲛⲛⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲉⲛⲉϩ 26 ⲉⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲓⲧⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲙⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲕⲁⲧⲁⲡⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲉⲡⲥⲱⲧⲙ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ 27 ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲥⲟⲫⲟⲥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ϩⲓⲧⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲡⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ϣⲁⲛⲓⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ

Copyright information for CopSahidicMSS