Romans 16

1ϯⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲇⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲫⲟⲓⲃⲏ ⲧⲉⲛⲥⲱⲛⲉ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲙϣⲉ ⲧⲉ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧϩⲛⲕⲉⲅⲭⲣⲉⲁⲓⲥ 2ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣⲟⲡⲥ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲛⲟⲩⲙⲡϣⲁ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲙⲙⲁⲥ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲛⲁⲁϩⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲛⲧⲟⲥ ϩⲱⲱⲥ ⲁⲥⲁϩⲉⲣⲁⲧⲥ ⲙⲛⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲙⲙⲁⲓ ϩⲱ 3ϣⲓⲛⲉ ⲉⲡⲣⲓⲥⲕⲁ ⲙⲛⲁⲕⲩⲗⲁ ⲛⲁϣⲃⲣⲣϩⲱⲃ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ 4ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲕⲱ ⲙⲡⲉⲩⲙⲁⲕϩ ϩⲁⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲛⲁⲓ ⲉϯϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲕⲉⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ 5ⲙⲛⲧⲥⲟⲟⲩϩⲥ ⲉⲧϩⲙⲡⲉⲩⲏⲉⲓ ϣⲓⲛⲉ ⲉⲡⲁⲓⲛⲉⲧⲟⲥ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡϣⲟⲣⲡ ϩⲛⲧⲁⲥⲓⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲭⲥ 6ϣⲓⲛⲉ ⲉⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲥϣⲡϩⲁϩ ⲛϩⲓⲥⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ 7ϣⲓⲛⲉ ⲉⲁⲛⲇⲣⲟⲛⲓⲕⲟⲥ ⲙⲛⲓⲟⲩⲛⲓⲁ ⲛⲁⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁϣⲃⲣⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩϯⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲛⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲁⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲁⲧⲁϩⲏ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ 8ϣⲓⲛⲉ ⲉⲁⲙⲡⲗⲓⲁⲥ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ 9ϣⲓⲛⲉ ⲉⲟⲩⲣⲃⲁⲛⲟⲥ ⲡⲉⲛϣⲃⲣⲣϩⲱⲃ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲙⲛⲥⲧⲁⲭⲩⲥ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ 10ϣⲓⲛⲉ ⲉⲁⲡⲉⲗⲗⲏⲥ ⲡⲥⲱⲧⲡ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲓⲛⲉ ⲉⲛⲁⲡⲏⲉⲓ ⲛⲁⲣⲓⲥⲧⲟⲃⲟⲩⲗⲟⲥ 11ϣⲓⲛⲉ ⲉϩⲏⲣⲱⲇⲓⲱⲛ ⲡⲁⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ϣⲓⲛⲉ ⲉⲛⲁⲡⲏⲓ ⲛⲁⲣⲕⲓⲥⲥⲟⲥ ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ 12ϣⲓⲛⲉ ⲉⲧⲣⲩⲫⲱⲥⲁ ⲙⲛⲧⲣⲩⲫⲁⲓⲛⲁ ⲛⲁⲓ ⲉⲧϣⲡⲍⲓⲥⲉ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲓⲛⲉ ⲉⲡⲉⲣⲥⲓⲥ ⲧⲙⲉⲣⲓⲧ ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲥϣⲡϩⲁϩ ⲛϩⲓⲥⲉ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ 13ϣⲓⲛⲉ ⲉϩⲣⲟⲩⲫⲟⲥ ⲡⲙⲉⲣⲓⲧ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲛⲙⲙⲁⲓ 14ϣⲓⲛⲉ ⲉⲁⲥⲩⲅⲕⲣⲓⲧⲟⲥ ⲙⲛⲫⲗⲉⲅⲱⲛ ⲙⲛϩⲉⲣⲙⲏ ⲙⲛⲡⲁⲧⲣⲟⲃⲁ ⲙⲛϩⲉⲣⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲛⲙⲙⲁⲩ 15ϣⲓⲛⲉ ⲉⲫⲓⲗⲟⲗⲟⲅⲟⲥ ⲙⲛⲓⲟⲩⲗⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲏⲣⲉⲁⲥ ⲙⲛⲧⲉϥⲥⲱⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲗⲩⲙⲡⲁ ⲙⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲛⲙⲙⲁⲩ 16ⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ϩⲛⲟⲩⲡⲓ ⲉⲥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲡⲉⲭⲥ 17ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲓ ⲇⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛϭⲱϣⲧ ⲉⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛⲙⲡⲱⲣϫ ⲙⲛⲛⲉⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⲡⲁⲣⲁⲧⲉⲥⲃⲱ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓⲥⲃⲱ ⲉⲣⲟⲥ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲁϩⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲟⲩ 18ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲛⲥⲉⲟ ⲁⲛ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲟ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲉⲩϭⲓⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲧϩⲟⲗϭ ⲙⲛⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ϣⲁⲩⲉⲝⲁⲡⲁⲧⲁ ⲙⲡϩⲏⲧ ⲛⲛⲃⲁⲗϩⲏⲧ 19ⲁⲧⲉⲧⲛⲙⲛⲧⲥⲧⲙⲏⲧ ⲅⲁⲣ ⲡⲱϩ ϣⲁⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϯⲣⲁϣⲉ ϭⲉ ⲉϫⲱⲧⲛ ϯⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲥⲟⲫⲟⲥ ⲉⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛⲁⲕⲉⲣⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ 20ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲁⲟⲩϣϥ ⲙⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ϩⲁⲛⲉⲧⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ 21ϥϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲡⲁϣⲃⲣⲣϩⲱⲃ ⲙⲛⲗⲟⲩⲕⲓⲟⲥ ⲙⲛⲓⲁⲥⲥⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲥⲱⲥⲓⲡⲁⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ 22ϯϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲛⲟⲕ ⲧⲉⲣⲧⲓⲟⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥϩⲁⲓ ⲛⲧⲉⲓⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ 23ϥϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓⲅⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉϣⲁⲓϭⲟⲓⲗⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ϥϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓⲉⲣⲁⲥⲧⲟⲥ ⲡⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙⲛⲕⲟⲩⲁⲣⲧⲟⲥ ⲡⲥⲟⲛ 24[ ] 25ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲁϫⲣⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲕⲁⲧⲁⲡⲁⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲛⲡⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲕⲁⲧⲁⲡϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁⲩⲕⲁⲣⲱⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ϩⲛⲛⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲉⲛⲉϩ 26ⲉⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲓⲧⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲙⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲕⲁⲧⲁⲡⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲉⲡⲥⲱⲧⲙ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ 27ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲥⲟⲫⲟⲥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ϩⲓⲧⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲡⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ϣⲁⲛⲓⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ

Copyright information for CopSahidicMSS