Romans 2

ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲙⲛⲧⲕϣⲁϫⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲉϫⲱ ⲱ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲕⲕⲣⲓⲛⲉ ϩⲙⲡϩⲁⲡ ⲅⲁⲣ ⲉⲕⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲕⲉⲟⲩⲁ ⲛϩⲏⲧϥ ⲕϭⲁⲓⲟ ⲙⲙⲟⲕ ⲟⲩⲁⲁⲕ ⲕⲉⲓⲣⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲱⲱⲕ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉⲧⲕⲕⲣⲓⲛⲉ ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲡϩⲁⲡ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲙⲙⲉ ⲉϫⲛⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲛⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲉⲕⲙⲉⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲁⲓ ⲱ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉⲧⲕⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲕⲛⲁⲣⲃⲟⲗ ⲛⲧⲟⲕ ⲉⲡϩⲁⲡ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲛⲙⲙⲟⲛ ⲉⲕⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲓ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲛⲧⲉϥⲙⲛⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲙⲛⲧⲉϥⲁⲛⲟⲭⲏ ⲁⲩⲱ ⲧⲉϥⲙⲛⲧϩⲁⲣϣϩⲏⲧ ⲉⲕⲟ ⲛⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲙⲛⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲕⲛϣⲟⲧ ⲇⲉ ⲙⲛⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲉⲧⲉⲛϥⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲁⲛ ⲉⲕⲥⲱⲟⲩϩ ⲛⲁⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲟⲩⲟⲣⲅⲏ ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲟⲣⲅⲏ ⲙⲛⲡϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϩⲁⲡ ⲙⲙⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲧⲱⲱⲃⲉ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲕⲁⲧⲁⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲙⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁⲑⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲙⲡϩⲱⲃ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉⲧϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ ⲛⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲛⲟⲩϯⲧⲱⲛ ⲉⲧⲟ ⲛⲁⲧⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲁⲧⲙⲉ ⲉⲧⲡⲓⲑⲉ ⲇⲉ ⲉⲡϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲟⲩⲟⲣⲅⲏ ⲙⲛⲟⲩϭⲱⲛⲧ ⲙⲛⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲙⲛⲟⲩⲗⲱϫϩ ⲉϫⲛⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓⲙ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲣϩⲱⲃ ⲉⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲧⲁⲡⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲛⲡⲟⲩⲉⲓⲉⲛⲓⲛ 10 ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲛⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ⲙⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲣϩⲱⲃ ⲉⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲙⲡⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲛⲡⲟⲩⲉⲓⲉⲛⲓⲛ 11 ⲙⲛϫⲓϩⲟ ⲅⲁⲣ ϩⲁⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 12 ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲣⲛⲟⲃⲉ ⲅⲁⲣ ⲁϫⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲩⲛⲁϩⲉ ⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϫⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲣⲛⲟⲃⲉ ϩⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲩⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ 13 ⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲉ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲛⲛⲁϩⲣⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲙⲁⲉⲓⲟⲟⲩ 14 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲅⲁⲣ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲧⲉⲙⲛⲧⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥ ⲫⲩⲥⲉⲓ ⲥⲉⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲛⲧⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥ ⲥⲉϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲩ ⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ 15 ⲛⲁⲓ ⲉⲩⲧⲟⲩⲟ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲡϩⲱⲃ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉϥⲥⲏϩ ϩⲙⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲉⲣⲉⲧⲉⲩⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛⲛⲉⲩⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉⲩⲅⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲏ ⲟⲛ ⲉⲩⲟⲩⲱϩⲙ 16 ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲙⲡⲉⲑⲏⲡ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲕⲁⲧⲁⲡⲁⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϩⲓⲧⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ 17 ⲉϣϫⲉⲛⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲡⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲕⲙⲧⲟⲛ ⲙⲙⲟⲕ ϩⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲕϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲕ ϩⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 18 ⲁⲩⲱ ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲕⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲛⲛⲉⲧⲣⲛⲟϥⲣⲉ ⲉⲩⲧⲥⲁⲃⲟ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ 19 ⲉⲕⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲉⲕⲟ ⲛϫⲁⲩⲙⲟⲉⲓⲧ ⲛⲛⲃⲗⲗⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛⲛⲉⲧϩⲙⲡⲕⲁⲕⲉ 20 ⲛⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲑⲏⲧ ⲛⲥⲁϩ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲩⲛⲧⲁⲕ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡϩⲣⲃ ⲙⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲧⲙⲉ ϩⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ 21 ⲡⲉⲧϯⲥⲃⲱ ϭⲉ ⲛⲕⲉⲟⲩⲁ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲛⲅϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲕ ⲁⲛ ⲡⲉⲧⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ϫⲉ ⲙⲡⲣϫⲓⲟⲩⲉ ⲕϫⲓⲟⲩⲉ 22 ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲣⲛⲟⲉⲓⲕ ⲕⲟ ⲛⲛⲟⲉⲓⲕ ⲡⲉⲧϥⲱⲧⲉ ⲛⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲕϣⲱⲗ ⲛⲛⲉⲣⲡⲏⲩⲉ 23 ⲉⲕϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲕ ϩⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲓⲧⲙⲡⲧⲣⲉⲕⲡⲁⲣⲁⲃⲁ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲕⲥⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 24 ⲡⲣⲁⲛ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲣⲟϥ ϩⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ 25 ⲡⲥⲃⲃⲉ ⲅⲁⲣ ⲣⲛⲟϥⲣⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲣⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲕⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲧⲏⲥ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲡⲉⲕⲥⲃⲃⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲃⲃⲉ 26 ⲉϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲃⲃⲉ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲛⲥⲉⲛⲁⲉⲡⲧⲉϥⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲃⲃⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲩⲥⲃⲃⲉ 27 ⲛⲧⲉⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲃⲃⲉ ⲧⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲫⲩⲥⲓⲥ ⲉⲁⲥϫⲉⲕⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲙⲛⲡⲥⲃⲃⲉ ⲉⲧⲟ ⲙⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲧⲏⲥ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ 28 ⲙⲡⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ⲡⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲥⲃⲃⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲡⲉ ⲡⲥⲃⲃⲉ 29 ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲑⲏⲡ ⲡⲉ ⲡⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲃⲃⲉ ⲡⲉ ⲡⲥⲃⲃⲉ ⲙⲡϩⲏⲧ ϩⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ϩⲛⲟⲩⲥϩⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥⲧⲁⲉⲓⲟ ϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

Copyright information for CopSahidicMSS