Romans 5

ⲉⲁⲛⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲧⲛⲡⲉⲛϫⲟⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲛϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲉⲓϩⲙⲟⲧ ⲉⲧⲛⲁϩⲉⲣⲁⲧⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲛ ⲉϫⲛⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛⲣⲡⲕⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲛⲛⲉⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉⲥⲣϩⲱⲃ ⲉⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲑⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲩⲇⲟⲕⲓⲙⲏ ⲧⲇⲟⲕⲓⲙⲏ ⲇⲉ ⲉⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲇⲉ ⲙⲉⲥϫⲓϣⲓⲡⲉ ϫⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁϩⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲛϩⲏⲧ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲛ ⲉϣϫⲉⲡⲉⲭⲥ ⲉⲧⲉⲓ ⲉⲛⲟ ⲛϭⲱⲃ ⲕⲁⲧⲁⲡⲓⲟⲩⲟⲓϣ ⲁϥⲙⲟⲩ ϩⲁⲛⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ⲙⲟⲅⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲟⲩⲁ ⲙⲟⲩ ϩⲁⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲙⲉϣⲁⲕ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲟⲩⲁ ⲧⲟⲗⲙⲁ ⲉⲙⲟⲩ ϩⲁⲟⲩⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲛⲧⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲓ ⲉⲛⲟ ⲛⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲁⲡⲉⲭⲥ ⲙⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲛ ⲛⲁϣⲱⲥ ϭⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲁⲛⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲙⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ ⲧⲛⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲉⲧⲟⲣⲅⲏ 10 ⲉϣϫⲉⲉⲛⲟ ⲛϫⲁϫⲉ ⲁⲛϩⲱⲧⲡ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲧⲙⲡⲙⲟⲩ ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛⲁϣⲱⲥ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲁⲛϩⲱⲧⲡ ⲧⲛⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ ϩⲙⲡⲉϥⲱⲛϩ 11 ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛⲣⲡⲕⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲛϫⲟⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲛϫⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙⲡϩⲱⲧⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ 12 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲃⲉ ⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ⲡⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲙⲟⲩ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲁⲩⲣⲛⲟⲃⲉ ϩⲓⲱⲱϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲁⲓ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲧⲁⲡⲱⲛϩ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ 13 ϣⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲃⲉ ϩⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲉϥⲙⲟⲟⲩⲧ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲱⲡ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲙⲛⲛⲟⲙⲟⲥ 14 ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲡⲙⲟⲩ ⲣⲣⲣⲟ ϫⲓⲛⲁⲇⲁⲙ ϣⲁⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲉϫⲛⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩⲣⲛⲟⲃⲉ ϩⲙⲡⲉⲓⲛⲉ ⲛⲧⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ ⲛⲁⲇⲁⲙ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⲙⲡⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ 15 ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲑⲉ ⲁⲛ ⲙⲡⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲉϣϫⲉϩⲣⲁⲓ ⲅⲁⲣ ϩⲙⲡⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ⲙⲡⲓⲟⲩⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁϩⲁϩ ⲙⲟⲩ ⲛϩⲟⲩⲟ ϭⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲧⲇⲱⲣⲉⲁ ϩⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲁⲥⲁϣⲁⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲁϩ 16 ⲁⲩⲱ ⲛⲑⲉ ⲁⲛ ϩⲓⲧⲙⲡⲓⲟⲩⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ⲛⲧⲁⲡϩⲁⲡ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲁ ⲉⲩⲧϭⲁⲉⲓⲟ ⲡⲉⲭⲁⲣⲓⲥⲙⲁ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϩⲁϩ ⲛⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ ⲉⲩⲧⲙⲁⲓⲟ 17 ⲉϣϫⲉϩⲣⲁⲓ ⲅⲁⲣ ϩⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ⲙⲡⲓⲟⲩⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁⲡⲙⲟⲩ ⲣⲣⲣⲟ ϩⲓⲧⲙⲡⲓⲟⲩⲁ ⲛϩⲟⲩⲟ ϭⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲛⲉⲧϫⲓ ⲙⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩ[ⲛⲏ] ⲥⲉⲛⲁⲣⲣⲣⲟ ϩⲙⲡⲱⲛϩ ϩⲓⲧⲙⲡⲓⲟⲩⲁ ⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ 18 ⲁⲣⲁ ϭⲉ ⲡⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ϩⲱⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲧϭⲁⲉⲓⲟ ⲧⲁⲓ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡⲉⲧⲙⲁⲓⲟ ⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ⲛⲱⲛϩ 19 ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲱⲧⲙ ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲧⲁϩⲁϩ ⲛⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲧⲁⲓ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ϩⲓⲧⲛⲧⲙⲛⲧⲥⲧⲙⲏⲧ ⲙⲡⲓⲟⲩⲁ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ 20 ⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ⲣϩⲟⲩⲟ ⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲉϥⲛⲟⲃⲉ ⲁϣⲁⲓ ⲁⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲣϩⲟⲩⲉⲁϣⲁⲓ ⲛⲁϥ 21 ϫⲉⲕⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲃⲉ ⲣⲣⲣⲟ ϩⲙⲡⲙⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲟⲛ ⲣⲣⲣⲟ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ϩⲓⲧⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲩⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ϩⲓⲧⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS