Titus 1

ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲕⲁⲧⲁⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲛⲥⲱⲧⲡ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲧⲙⲉ ⲧⲁⲓ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲙⲛⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ϩⲛⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙⲡⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲉⲣⲏⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲛϭⲓⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲙⲉ ϩⲁⲑⲏ ⲛⲛⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲉⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉϥϣⲁϫⲉ ϩⲛⲛⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϩⲛⲟⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲡⲁⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲛϩⲟⲩⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲕⲁⲧⲁⲡⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⲉϥⲥϩⲁⲓ ⲛⲧⲓⲧⲟⲥ ⲡϩⲁⲕ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲁⲕ ⲙⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲓⲕⲁⲁⲕ ϩⲛⲕⲣⲏⲧⲏ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲕⲉⲥⲙⲓⲛⲉ ⲙⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲧⲁϩⲟ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛϩⲉⲛⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲕ ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉⲧⲉⲙⲛϩⲱⲃ ϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲁϥⲣϩⲁⲓ ⲛⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉⲛⲥⲉϩⲛⲟⲩⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲙⲙⲛⲧϣⲛⲁ ⲏ ⲛⲥⲉϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲁⲛ ϣϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉⲩϭⲛϩⲱⲃ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ϩⲱⲥ ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲟⲩϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲛⲟⲩⲣⲉϥϭⲛⲁⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲛⲟⲩⲣⲉϥϯϩⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲛⲟⲩⲛⲟϣⲥϥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲛⲟⲩⲙⲁⲓϩⲏⲩ ⲛϣⲗⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲟ ⲙⲙⲁⲓϣⲙⲙⲟ ⲙⲙⲁⲓⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛϩⲁⲕ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲉⲅⲕⲣⲁⲧⲏⲥ ⲉϥϭⲟⲗϫ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲛϩⲟⲧ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲥⲃⲱ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲥⲟⲡⲥ ϩⲛⲧⲉⲥⲃⲱ ⲉⲧⲟⲩⲟϫ ⲁⲩⲱ ⲉϫⲡⲓⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲱϩⲙ 10 ϩⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲉϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲁⲛ ⲛⲣⲉϥϫⲉϣⲁϫⲉ ⲛⲉⲡⲣⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲉϥⲧⲁⲕⲉϩⲏⲧ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲥⲃⲃⲉ 11 ⲛⲁⲓ ⲉϣϣⲉ ⲉϣⲧⲙⲣⲱⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲉⲧϣⲟⲣϣⲣ ⲛϩⲉⲛⲏⲉⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩϯⲥⲃⲱ ⲛⲛⲉⲧⲉⲙⲉϣϣⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲙⲛⲧⲙⲁⲓϩⲏⲩ ⲛϣⲗⲟϥ 12 ⲁⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲟⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲕⲣⲏⲧⲏⲥ ϩⲉⲛⲣⲉϥϫⲓϭⲟⲗ ⲛⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲉⲛⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲩϩⲟⲟⲩ ⲛⲉ ϩⲉⲛϩⲏ ⲉⲩⲟⲩⲟⲥϥ ⲛⲉ 13 ⲧⲉⲓⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲟⲩⲙⲉ ⲧⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϫⲡⲓⲟⲟⲩ ϩⲛⲟⲩϣⲱⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲟⲩϫⲁⲓ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 14 ⲉⲛⲥⲉⲕⲱ ⲛϩⲧⲏⲩ ⲁⲛ ⲉϩⲉⲛϣϥⲱ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙⲛϩⲉⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲩⲕⲧⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲙⲉ 15 ⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲉⲧϫⲁϩⲙ ⲇⲉ ⲙⲛⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲁⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲩⲕⲉϩⲏⲧ ⲥⲟⲟϥ ⲙⲛⲧⲉⲩⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ 16 ⲥⲉϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ϫⲉ ⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲉⲁⲣⲛⲁ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛⲛⲉⲩϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲩⲃⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲟ ⲛⲁⲧⲥⲱⲧⲙ ⲛϫⲟⲟⲩⲧ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ

Copyright information for CopSahidicMSS