Titus 2

ⲛⲧⲟⲕ ⲇⲉ ϣⲁϫⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲛⲧⲉⲥⲃⲱ ⲉⲧⲟⲩⲟϫ ⲛϩⲗⲗⲟ ⲛⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲧⲟⲣϩ ⲛⲥⲉⲙⲛⲟⲥ ⲛⲣⲙⲛϩⲏⲧ ⲉⲩⲟⲩⲟϫ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲛⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ϩⲛⲑⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲛϩⲗⲗⲱ ⲟⲛ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ϩⲛⲟⲩⲥⲙⲟⲧ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲁⲛ ⲉⲛⲥⲉⲟ ⲁⲛ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲟⲩⲏⲣⲡ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲛⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲧⲥⲁⲃⲉⲛϣⲉⲉⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲣⲙⲁⲓⲡⲉⲩϩⲁⲓ ⲙⲙⲁⲓⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲁⲃⲏ ⲉⲩⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲣⲉϥⲧⲉϣⲙⲁ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲉⲩϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲛⲉⲩϩⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲩϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲟⲛ ϣⲏⲙ ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲉⲣⲣⲙⲛϩⲏⲧ ⲉⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲛⲥⲙⲟⲧ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϩⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ϩⲛⲧⲉⲥⲃⲱ ⲁϫⲛⲫⲑⲟⲛⲓ ⲛⲟⲩⲧⲃⲃⲟ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲥⲉⲙⲛⲟⲥ ⲛⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲉϥⲟⲩⲟϫ ⲁϫⲛⲁⲣⲓⲕⲉ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲧϯ ⲟⲩⲃⲏⲛ ϫⲓϣⲓⲡⲉ ⲉⲙⲛⲧϥⲗⲁⲁⲩ ⲙⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉϫⲱ ⲉⲣⲟⲛ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲧⲣⲉⲩϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲛⲉⲩϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⲉⲩⲣⲁⲛⲁⲩ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲥⲉⲟⲩⲱϩⲙ ⲁⲛ 10 ⲉⲛⲥⲉϩⲉⲡⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲕⲟⲥⲙⲓ ⲛⲧⲉⲥⲃⲱ ⲙⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ 11 ⲁⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ 12 ⲉⲥϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲁⲛⲕⲱ ⲛⲥⲱⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧϣⲁϥⲧⲉ ⲙⲛⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛⲕⲟⲥⲙⲓⲕⲟⲛ ⲛⲧⲛⲱⲛϩ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲛϩⲏⲧ ⲙⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ϩⲙⲡⲉⲓⲁⲓⲱⲛ 13 ⲉⲛϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ ⲛⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲙⲛⲡⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟϭ ⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ 14 ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲁϥ ϩⲁⲣⲟⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲥⲟⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲧⲃⲃⲟⲛ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲗⲁⲟⲥ ⲉϥⲧⲟⲩⲏⲧ ⲛⲣⲉϥⲕⲱϩ ⲉϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ 15 ϫⲱ ⲛⲛⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲅϫⲡⲓⲟ ϩⲛⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲓⲙ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲓ ⲙⲙⲟⲕ

Copyright information for CopSahidicMSS