Titus 3

ⲙⲁⲣⲟⲩⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲛⲓⲁⲣⲭⲏ ⲙⲛⲛⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲣⲥⲧⲙⲏⲧ ⲉⲩⲥⲃⲧⲱⲧ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲧⲙϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉⲙⲉⲩⲙⲓϣⲉ ⲛϩⲁⲕ ⲉⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧⲣⲙⲣⲁϣ ⲛⲓⲙ ⲛⲁϩⲣⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲛⲉⲛⲟ ⲅⲁⲣ ϩⲱⲱⲛ ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲁⲑⲏⲧ ⲛⲁⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲡⲗⲁⲛⲁ ⲉⲛⲟ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲙⲛⲛϩⲩⲇⲟⲛⲏ ⲉⲧϣⲟⲃⲉ ⲉⲛⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛⲟⲩⲕⲁⲕⲓⲁ ⲙⲛⲟⲩⲫⲑⲟⲛⲟⲥ ⲉⲛⲟ ⲙⲙⲉⲥⲧⲉ ⲉⲛⲙⲟⲥⲧⲉ ⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲛⲧⲉⲣⲉⲧⲙⲛⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲉ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲛϩⲉⲛϩⲃⲏⲟⲩⲉ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲁⲛⲁⲁⲩ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥⲛⲁ ⲁϥⲧⲟⲩϫⲟⲛ ϩⲓⲧⲙⲡϫⲱⲕⲙ ⲙⲡⲉϫⲡⲟ ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ ⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲃⲣⲣⲉ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲡⲁϩⲧϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲛ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ϩⲓⲧⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲁⲛⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ϩⲙⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲙⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙⲡⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ϯⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲉⲕⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲛⲁⲓ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉϥⲓⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲙⲡⲣⲟϩⲓⲥⲧⲁ ⲉⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲛϭⲓⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩⲛⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲥⲉϯϩⲏⲩ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓϣⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲥⲟϭ ⲙⲛⲛⲓϣϫⲱⲙ ⲙⲛⲛⲓϯⲧⲱⲛ ⲙⲛⲛⲓⲙⲓϣⲉ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲥⲁϩⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲥⲉϯϩⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲥⲉϣⲟⲩⲉⲓⲧ 10 ⲟⲩϩⲉⲣⲁⲓⲧⲓⲕⲟⲥ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲙⲛⲛⲥⲁϯⲥⲃⲱ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲁⲩⲱ ⲥⲛⲁⲩ ⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ 11 ⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁⲡⲁⲓ ⲛⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲡⲱϣⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲉϥⲧϭⲁⲉⲓⲏⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ 12 ⲉⲓϣⲁⲛⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲛⲁⲣⲧⲉⲙⲁ ⲏ ⲧⲩⲭⲓⲕⲟⲥ ⲁⲣⲓⲁⲡⲁⲧⲟⲟⲧⲕ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲓ ⲉⲛⲓⲕⲟⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲧⲁⲓⲕⲣⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲧⲉⲡⲣⲱ ⲙⲙⲁⲩ 13 ⲍⲏⲛⲁ ⲡⲛⲟⲙⲓⲕⲟⲥ ⲙⲛⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲥⲟⲩ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲩϣⲱⲱⲧ ⲛⲗⲁⲁⲩ 14 ⲙⲁⲣⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲥⲃⲟ ⲉⲡⲣⲟϩⲓⲥⲧⲁ ⲉϫⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲉⲛⲉⲭⲣⲓⲁ ⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲓⲟⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲁϫⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ 15 ⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲛϭⲓⲛⲉⲧⲛⲙⲙⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲓⲛⲉ ⲉⲛⲉⲧⲙⲉ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ [ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ]

Copyright information for CopSahidicMSS