1 Peter 3

1ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲟⲛ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲉⲩⲑⲃⲃⲓⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉⲩϩⲁⲓ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲟ ⲛⲁⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡϣⲁϫⲉ. ⲛⲥⲉϯϩⲏⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁϫⲛϣⲁϫⲉ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲣⲟⲫⲏ ⲛⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ. 2ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲥⲧⲡⲟⲫⲏ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲛ ⲟⲩϩⲟⲧⲉ. 3ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲧϩⲓⲃⲟⲗ ⲛϩⲱⲗⲕ ϩⲓ ⲛⲟⲩⲃ ϩⲓ ϩⲟⲓⲧⲉ. 4ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧϩⲏⲡ ⲛⲧⲉ ⲡϩⲏⲧ ϩⲛ ⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ ⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛⲣⲙⲣⲁϣ ⲁⲩⲱ ⲉⲧϩⲟⲣⲕ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲁⲓⲏⲩ. 5ⲧⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛⲉⲩⲕⲟⲥⲙⲉⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛϭⲓ ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧϩⲉⲗⲡⲓⲍ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲩⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲁ ⲛⲉⲩϩⲁⲓ. 6ⲛⲑⲉ ⲛⲥⲁⲣⲣⲁ ⲉⲛⲉⲥⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲁ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲉⲥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲁⲓ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲥ ⲛϣⲉⲉⲣⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣ ϩⲟⲧⲉ ⲁⲛ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲟⲧⲉ

7ⲛϩⲟⲟⲩⲧ ⲟⲛ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛϯ ⲛⲟⲩⲧⲓⲙⲏ ⲛⲛⲉⲧⲛϩⲓⲟⲙⲉ ϩⲱⲥ ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⲛϭⲱⲃ ϫⲉ ϩⲉⲛⲥⲩⲛⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲉ ⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲉⲧⲙⲕⲁ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲛϣⲗⲏⲗ.

8ⲡϫⲱⲕ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ⲉⲣ ⲟⲩϩⲏⲧ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲉϣⲡ ϩⲓⲥⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ. ⲉⲣ ⲙⲁⲓⲥⲟⲛ ⲉⲣ ϣⲁⲛⲁϩⲧⲏϥ ⲉⲑⲃⲃⲓⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ. 9ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲧⲱⲱⲃⲉ ⲁⲛ ⲛⲟⲩⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲡⲙⲁ ⲛⲟⲩⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲏⲟⲩⲥⲁϩⲟⲩ ⲉⲡⲙⲁ ⲛⲟⲩⲥⲁϩⲟⲩ. ⲛϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲙⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲩⲧⲉϩⲙ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲡⲁⲓ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ ⲙⲡⲉⲥⲙⲟⲩ. 10ⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲉⲙⲉⲣⲉ ⲡⲱⲛϩ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲁⲩ ⲉϩⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲙⲁⲣⲉϥⲧⲁⲗϭⲉ ⲡⲉϥⲗⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲥⲡⲟⲧⲟⲩ ⲉⲧⲙϫⲱ ⲛⲟⲩⲕⲣⲟϥ 11ⲙⲁⲣⲉϥⲣⲉⲕⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛϥϣⲓⲛⲉ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲛϥⲡⲱⲧ ⲛⲥⲱⲥ 12ϫⲉ ⲛⲉⲃⲁⲗ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲩϭⲱϣⲧ ⲉϫⲛ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲙⲁⲁϫⲉ ⲉⲩⲣⲁⲕⲉ ⲉⲡⲉⲩⲥⲟⲡⲥ ⲡϩⲟ ⲇⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉϫⲛ ⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛⲙⲡⲉⲑⲟⲟⲩ

13ⲁⲩⲱ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁⲑⲙⲕⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲛⲉⲣ ⲣⲉϥⲕⲱϩ ⲉⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲛ. 14ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲡ ϩⲓⲥⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛⲁⲓⲁⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲉⲩϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲣⲣ ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣϣⲧⲟⲣⲧⲣ. 15ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲙⲁⲧⲃⲃⲟϥ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉϯ ⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ 16ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲣⲁϣ ⲙⲛ ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲉⲩⲉⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲛⲟⲩⲥⲩⲛⲏⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϩⲙ ⲡⲉⲧⲟⲩⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲉⲓ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲩⲉϫⲓ ϣⲓⲡⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲧⲥⲱϣϥ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲥⲧⲣⲟⲫⲏ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲉⲧϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. 17ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲡ ϩⲓⲥⲉ ⲉϣϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ 18ϫⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ϩⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ϩⲁⲛⲣⲉϥϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲧⲉⲣⲉⲧⲛϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲁϥⲙⲟⲩ ⲙⲛ ϩⲛ ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲁϥⲱⲛϩ ⲇⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ 19ϩⲙ ⲡⲁⲓ ⲉⲁϥⲃⲱⲕ ⲁϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧϩⲙ ⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ 20ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲣ ⲁⲧⲥⲱⲧⲙ ⲙⲡⲉⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲛⲉⲣⲉⲧⲙⲛⲧϩⲁⲣϣ ϩⲏⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲛⲱϩⲉ ⲉⲩⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛⲧϭⲓⲃⲱⲧⲟⲥ ⲧⲁⲓ ⲛⲧⲁϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲡⲱⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲡⲙⲟⲟⲩ ⲉⲩⲙⲉϩ ϣⲙⲟⲩⲛⲉ ⲙⲯⲩⲭⲏ. 21ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⲙⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩϫⲟ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲛ ⲟⲩⲉⲓⲱ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲟⲣϫⲉ ⲛⲧⲉ ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲧⲉⲩⲥⲩⲛⲉⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛⲁϩⲣⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ 22ⲡⲁⲓ ⲉⲧϩⲓ ⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲉ ⲁⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁϥ ⲙⲛ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲛ ⲛϭⲟⲙ.

Copyright information for CopSahidica