1 Peter 4

1ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ϭⲉ ⲁϥϣⲡ ϩⲓⲥⲉ ϩⲛ ⲧⲥⲁⲡⲝ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱ ⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲱⲕ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲙ ⲡⲉⲓⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ ϩⲛ ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲁϥⲗⲟ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲃⲉ. 2ⲉⲧⲙⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ϩⲛ ⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲣⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥⲱⲛϩ ϩⲙ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 3ϩⲱ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲧⲁϥⲟⲩⲉⲓⲛⲉ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ ⲛϫⲱϩⲙ ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲙⲛ ⲛϯϩⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲛϫⲏⲣ ⲙⲛ ⲛⲥⲱⲱϥ ⲙⲛ ⲛⲉⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲙϣⲉ ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲉⲧϫⲁϩⲙ 4ϩⲙ ⲡⲁⲓ ⲉϣⲁⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲏⲧ ⲁⲛ ⲛⲙⲙⲁⲩ ϩⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲙⲛⲧϣⲛⲁ ⲛⲥⲉϫⲓ ⲟⲩⲁ 5ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁϯ ⲗⲟⲅⲟⲥ ⲙⲡⲉⲧⲥⲃⲧⲱⲧ ⲉⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲧⲟⲛϩ ⲙⲛ ⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. 6ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲩⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲛⲕⲉⲣⲉϥⲙⲟⲟⲩⲧ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲣⲱⲙⲉ ϩⲛ ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲛⲥⲉⲱⲛϩ ⲇⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ

7ⲑⲁⲏ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ϭⲙ ⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲏⲫⲉ ⲉⲛⲉϣⲗⲏⲗ 8ϩⲁⲑⲏ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁϫⲛ ⲱϫⲛ ϫⲉ ϣⲁⲣⲉⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ϩⲱⲃⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲛ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲛⲟⲃⲉ 9ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲙⲙⲁⲓ ϣⲙⲙⲟ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁϫⲛ ⲕⲣⲙⲣⲙ. 10ⲡⲉⲭⲁⲣⲓⲥⲙⲁ ⲛⲧⲁⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϫⲓⲧϥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ϩⲱⲥ ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧϣⲟⲃⲉ. 11ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ϩⲱⲥ ⲉϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉ ⲡⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓ ϩⲱⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲧϭⲟⲙ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲓ ⲉⲟⲟⲩ ϩⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲧⲛ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲡⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲡⲁⲙⲁϩⲧⲉ ϣⲁ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ.

12ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲙⲡⲣⲣ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲙⲡⲧⲙϩⲟ ⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲩϫⲱⲛⲧ ϩⲱⲥ ⲉⲩϩⲱⲃ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲡⲉⲧⲧⲁϩⲟ ⲙⲙⲱⲧⲛ. 13ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲉⲓ ⲙⲙⲟⲕϩⲥ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲣⲁϣⲉ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲣⲁϣⲉ ϩⲙ ⲡϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ. ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲉⲗⲏⲗ. 14ⲉϣϫⲉ ⲥⲉⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲁⲓⲁⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲙⲧⲟⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲉϫⲛ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲕⲁⲧⲁⲣⲟⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⲉⲩϫⲓ ⲟⲩⲁ ⲉⲣⲟϥ ⲕⲁⲧⲁⲣⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲉϥϫⲓ ⲉⲟⲟⲩ. 15ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϣⲡ ϩⲓⲥⲉ ϩⲱⲥ ⲫⲟⲛⲉⲩⲥ ⲏⲣⲉϥϩⲱϥⲧ ⲏⲛⲣⲉϥⲣ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲏⲙⲁⲓ ⲡⲉⲧⲉ ⲛⲡⲱϥ ⲁⲛ ⲡⲉ 16ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲱⲥ ⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥϣⲓⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲉϥϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲉⲓⲣⲁⲛ 17ϫⲉ ⲁⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲧⲉⲡϩⲁⲡ ⲁⲣⲭⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲏⲓ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϣϫⲉ ϥⲛⲁⲣ ϣⲟⲣⲡ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲓ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲑⲁⲏ ⲛⲛⲉⲧⲟ ⲛⲁⲧⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲁ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 18ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉ ⲙⲟⲅⲓⲥ ⲉⲣⲉⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲓ ⲉⲣⲉⲡⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ⲙⲛ ⲡⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ. 19ϩⲱⲥⲇⲉ ϭⲉ ⲛⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧϣⲡ ϩⲓⲥⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲁⲣⲟⲩϭⲟⲓⲗⲉ ⲛⲛⲉⲩⲯⲩⲭⲏ ⲉⲡⲣⲉϥⲥⲱⲛⲧ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲉϥⲣ ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ.

Copyright information for CopSahidica