1 Thessalonians 3

1ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲙⲡⲛⲉϣϭⲱ. ⲉⲁⲛⲣϩⲛⲁⲛ ⲉϣⲱϫⲡ ⲙⲁⲩⲁⲁⲛ ϩⲛ ⲁⲑⲏⲛⲁⲓⲥ. 2ⲁⲛⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲛⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲡⲉⲛⲥⲟⲛ. ⲡⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲉⲡⲧⲁϫⲣⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲥⲟⲡⲥ ϩⲁⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 3ⲉⲧⲙⲧⲣⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲕⲓⲙ ϩⲛ ⲛⲉⲓⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲉⲛⲕⲏ ⲉⲡⲉⲓϩⲱⲃ. 4ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲛϩⲁⲧⲛ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲛϣⲣⲡϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲑⲗⲓⲃⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲥϣⲱⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ. 5ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲙⲡⲓⲉϣϭⲱ ⲁⲓⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲉⲉⲓⲙⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϫⲉ ⲙⲉϣⲁⲕ ⲁϥⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ. ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛϩⲓⲥⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲡϫⲓⲛϫⲏ.

6ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛ ⲧⲉⲧⲛⲁⲅⲁⲡⲏ ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲛⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲉϣⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ϩⲱⲱⲛ ⲉⲧⲛⲟⲩⲉϣⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ. 7ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲁⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⲙⲧⲟⲛ ⲉϫⲛ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲛⲓⲙ ⲙⲛ ⲧⲉⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧⲥ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. 8ϫⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲛⲟⲛϩ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲁϩⲉⲣⲁⲧ ⲧⲏⲧⲧⲛ ϩⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 9ⲁϣ ⲅⲁⲣ ⲛϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁϣⲧⲟⲩⲉⲓⲟϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲣⲁϣⲉ ⲉⲧⲛⲣⲁϣⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ 10ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲙⲛ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲛⲥⲟⲡⲥ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲧⲛϩⲟ. ⲁⲩⲱ ⲉⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛⲛϣⲱⲱⲧ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ.

11ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ⲉϥⲉⲥⲟⲟⲩⲧⲛ ⲛⲧⲉⲛϩⲓⲏ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ. 12ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉϥⲉⲧⲁϣⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ. ⲁⲩⲱ ⲉϥⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲣϩⲟⲩⲟ ϩⲛ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛⲁⲛⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ. 13ⲉⲡⲧⲁϫⲣⲉ ⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲁϫⲛ ⲛⲟⲃⲉ. ϩⲛ ⲟⲩⲟⲩⲟⲡ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ϩⲛ ⲧⲡⲁⲣϩⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

Copyright information for CopSahidica