1 Thessalonians 4

1ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲧⲛⲥⲟⲡⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲛ ⲛⲑⲉ ⲉⲧϣⲉ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲛϩⲏⲧⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲣϩⲟⲩⲟ. 2ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉ ⲙⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲁ ⲉⲛⲧⲁⲛⲧⲁⲁⲩ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 3ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛⲧⲃⲃⲟ. ⲉⲥⲁϩⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁ. 4ⲉⲧⲣⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲥⲃⲟ ⲉⲕⲁ ⲡⲉϥⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⲛⲁϥ ϩⲛ ⲟⲩⲧⲃⲃⲟ ⲙⲛ ⲟⲩⲧⲓⲙⲏ. 5ϩⲛ ⲟⲩⲡⲁⲑⲟⲥ ⲁⲛ ⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ. ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛⲛⲕⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 6ⲉⲧⲙⲣⲡⲃⲟⲗ ⲙⲡϣⲓ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲙϥⲉϭ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ϩⲙ ⲡϩⲱⲃ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲉϥϫⲓⲕⲃⲁ ⲡⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲓⲛ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲣⲙⲛⲧⲣⲉ. 7ⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲁϩⲙⲛ ⲁⲛ ⲉⲩϫⲱϩⲙ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ ⲟⲩⲧⲃⲃⲟ. 8ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲁⲑⲉⲧⲉⲓ ⲛⲛⲉϥⲁⲑⲉⲧⲉⲓ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁϥϯ ⲙⲡⲉϥⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲏⲧⲛ.

9ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲙⲛⲧⲙⲁⲓⲥⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲣⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲛⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ. ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϩⲉⲛⲣⲉϥϫⲓ ⲥⲃⲱ ⲛⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲙⲉⲣⲉ ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ. 10ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϩⲛ ⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ. ⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲇⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲣϩⲟⲩⲟ. 11ⲁⲩⲱ ⲉⲟⲩⲣⲟⲧ ⲉⲥϭⲣⲁϩⲧ ⲁⲩⲱ ⲉϫⲓ ϩⲣⲏⲧⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲣϩⲱⲃ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲛϭⲓϫ. ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲛⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲛⲏⲧⲛ. 12ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲥⲁⲛⲏⲩ ⲛⲛⲁϩⲣⲛ ⲛⲁⲡⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲧⲙⲁϩⲉ ⲛⲗⲁⲁⲩ.

13ⲛⲧⲛⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲣⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉⲧⲛⲕⲟⲧⲕ. ϫⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲗⲩⲡⲓ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲉⲧⲉⲙⲛⲧⲟⲩ ϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙⲙⲁⲩ. 14ⲉϣϫⲉ ⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ. ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲕⲟⲧⲕ ϩⲱⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϥⲛⲁⲛⲧⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁϥ.

15ⲉⲛϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲙ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉⲧⲟⲛϩ ⲛⲉⲧⲛⲁⲥⲉⲉⲡⲉ ⲉⲧⲡⲁⲣϩⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲛⲉⲛⲣϣⲟⲣⲡ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲕⲟⲧⲕ. 16ϫⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲛ ⲟⲩⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ϩⲛ ⲟⲩϩⲣⲟⲟⲩ ⲛⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲛ ⲟⲩⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϥⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϣⲟⲣⲡ. 17ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉⲧⲟⲛϩ ⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱϫⲡ ⲥⲉⲛⲁⲧⲟⲣⲡⲛ ⲛⲙⲙⲁⲩ ϩⲛ ⲛⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲉⲧⲱⲙⲛⲧ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲡⲁⲏⲣ. ⲁⲩⲱ ⲧⲛⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲛ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ. 18ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ϩⲛ ⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ.

Copyright information for CopSahidica