1 Timothy 2

1ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ϭⲉ ϩⲁⲑⲏ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲛϩⲉⲛⲥⲟⲡⲥ ⲙⲛ ϩⲉⲛϣⲗⲏⲗ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲧⲱⲃϩ ⲙⲛ ϩⲉⲛϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ. 2ⲉϫⲛ ⲛⲉⲣⲣⲱⲟⲩ ⲙⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲛ ⲙⲙⲛⲧⲛⲟϭ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩⲁϩⲉ ⲉϥⲥϭ ⲣⲁϩⲧ ⲁⲩⲱ ⲉϥϩⲟⲣⲕ ϩⲛ ⲙⲛⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ⲛⲓⲙ ⲙⲛ ⲧⲙⲛⲧⲥⲉⲙⲛⲟⲥ. 3ⲛⲁⲛⲟⲩ ⲡⲁⲓ ⲁⲩⲱ ϥϣⲏⲡ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ. 4ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲉϣⲧⲣⲉ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲱⲛϩ. ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲉⲓ ⲉⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲧⲙⲉ. 5ⲟⲩⲁ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲡⲙⲉⲥⲓⲧⲏⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲛⲣⲱⲙⲉ. ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ 6ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲛⲥⲱⲧⲉ ϩⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲡⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲛ ⲛⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓϣ 7ⲡⲁⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲛⲧⲁⲩⲕⲁⲁⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲕⲏⲣⲩⲝ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲟⲩⲙⲉ ⲧⲉϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛϯϫⲓϭⲟⲗ ⲁⲛ ⲛⲥⲁϩ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϩⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛ ⲧⲙⲉ.

8ϯⲟⲩⲱϣ ϭⲉ ⲉⲧⲣⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ϣⲗⲏⲗ ϩⲙ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲩϥⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲉⲩⲟⲩⲁⲁⲃ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲟⲣⲅⲏ ϩⲓ ⲙⲟⲕⲙⲉⲕ. 9ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲟⲛ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲉⲩⲕⲟⲥⲙⲓ ϩⲛ ⲟⲩⲥϭⲣⲉϩⲧ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲓⲡⲉ ⲙⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲛϩⲏⲧ ⲉⲧⲣⲉⲩⲧⲥⲁⲛⲟⲟⲩ ϩⲛ ϩⲉⲛϩⲱⲗⲕ ⲁⲛ ⲙⲛ ⲟⲩⲛⲟⲩⲃ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲉⲛⲉ ⲙⲙⲉ ⲙⲛ ϩⲉⲛϩⲟⲓⲧⲉ ⲉⲛⲁϣⲉ ⲥⲟⲩⲛⲧⲟⲩ. 10ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲉⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲙϣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲧⲛ ϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ 11ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲁⲣⲉⲥϫⲓⲥⲃⲱ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲣⲁϣ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲅⲏ ⲛⲓⲙ. 12ⲛϯϯⲙⲁ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲛⲥϩⲓⲙⲉ ⲉϯⲥⲃⲱ. ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲣϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲡⲉⲥϩⲁⲓ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲣⲉⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲣⲁϣ. 13ⲁⲇⲁⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲗⲁⲥⲥⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛϣⲟⲣⲡ. ⲙⲛⲛⲥⲱϥ ⲉⲩϩⲁ. 14ⲁⲩⲱ ⲁⲇⲁⲙ ⲙⲡⲟⲩⲁⲡⲁⲧⲁ ⲙⲙⲟϥ. ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲁⲡⲁⲧⲁ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ. 15ⲥⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉϫⲡⲉ ϣⲏⲣⲉ ⲉⲩϣⲁⲛϭⲱ ϩⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲛ ⲡⲧⲃⲃⲟ ⲙⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲛϩⲏⲧ.

Copyright information for CopSahidica