1 Timothy 3

ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ. ⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉⲣⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉϥⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ ⲉⲩϩⲱⲃ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ϣϣⲉ ϭⲉ ⲉⲡⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲙⲡⲟⲩⲧⲁϩⲟϥ ϩⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲱⲃ ⲉⲁϥϫⲓ ⲛⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉϥⲧⲟⲣϩ ⲛⲣⲙⲛϩⲏⲧ ⲉϥⲕⲟⲥⲙⲓ ⲙⲙⲁⲓϣⲙⲙⲟ ⲛⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ. ⲉⲛⲟⲩⲣⲉϥϯϩⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲛⲟⲩⲛⲟϣⲥϥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩϩⲁⲕ ⲡⲉ ⲉⲛⲟⲩⲣⲉϥⲙⲓϣⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲛⲟⲩⲙⲁⲓϩⲟⲙⲛⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲉϥⲡⲣⲟϩⲓⲥⲧⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲕⲁⲗⲱⲥ. ⲉⲩⲛⲧⲁϥ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ ϩⲛ ⲟⲩϩⲩⲡⲟⲧⲁⲅⲏ. ⲁⲩⲱ ϩⲛ ⲙⲛⲧⲥⲉⲙⲛⲟⲥ ⲛⲓⲙ. ⲉϣϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲡⲣⲟϩⲓⲥⲧⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲉϥⲏⲉⲓ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ϥⲛⲁϥⲓⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛⲟⲩⲧⲱϭⲉ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲁⲛ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉϥϫⲓⲥⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲛϥϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩⲕⲣⲓⲙⲁ ⲛⲧⲉ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ. ϣϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛⲧⲉⲛⲉⲧϩⲓⲃⲟⲗ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲙⲛ ⲟⲩϭⲟⲣϭⲥ ⲛⲧⲉ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ.

ⲛⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲟⲛ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲛⲥⲉⲙⲛⲟⲥ ⲉⲙⲉⲩϫⲉ ϣⲁϫⲉ ⲥⲛⲁⲩ. ⲛⲥⲉⲟ ⲁⲛ ⲛⲣⲉϥⲥⲉ ϩⲁϩ ⲛⲏⲣⲡ. ⲉⲛϩⲉⲛⲙⲁⲓϩⲏⲩ ⲛϣⲗⲟϥ ⲁⲛ ⲛⲉ. ⲉⲩⲛⲧⲁⲩ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲛ ⲟⲩⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲥⲧⲃⲃⲏⲩ. 10 ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓ ⲙⲁⲣⲟⲩⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϣⲟⲣⲡ. ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲙⲁⲣⲟⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓ ⲉⲙⲛⲛⲟⲃⲉ ϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 11 ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲟⲛ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲛⲥⲉⲙⲛⲏ ⲉϩⲉⲛⲣⲉϥϯ ϣⲧⲟⲩⲏⲧ ⲁⲛ ⲛⲉ. ⲉⲩⲛⲏⲫⲉ. ⲉⲩⲟ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. 12 ⲛⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲱⲡⲉ ⲉⲁⲩϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲛ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ. ⲉⲩⲡⲣⲟϩⲓⲥⲧⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ. ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲏⲉⲓ. 13 ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲉⲩϫⲡⲟ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩϣⲓ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ⲙⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ⲉⲛⲁϣⲱⲥ ϩⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ.

14 ⲛⲁⲓ ϯⲥϩⲁⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲉⲓϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲉⲓ ϩⲛ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ. 15 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲉⲓϣⲁⲛⲱⲥⲕ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲕⲉⲉⲓⲙⲉ ⲉⲑⲉ ⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲉⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙ ⲡⲏⲉⲓ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲉⲕⲏⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ ⲡⲉⲥⲧⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲧⲁϫⲣⲟ ⲛⲧⲙⲉ. 16 ⲁⲩⲱ ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲱⲥ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲡⲉ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲁϥⲧⲙⲁⲓⲟ ϩⲙ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲧⲁⲛϩⲟⲩⲧϥ ϩⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩϥⲓⲧϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ.

Copyright information for CopSahidica