1 Timothy 3

1ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ. ⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉⲣⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉϥⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ ⲉⲩϩⲱⲃ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ. 2ϣϣⲉ ϭⲉ ⲉⲡⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲙⲡⲟⲩⲧⲁϩⲟϥ ϩⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲱⲃ ⲉⲁϥϫⲓ ⲛⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉϥⲧⲟⲣϩ ⲛⲣⲙⲛϩⲏⲧ ⲉϥⲕⲟⲥⲙⲓ ⲙⲙⲁⲓϣⲙⲙⲟ ⲛⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ. 3ⲉⲛⲟⲩⲣⲉϥϯϩⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲛⲟⲩⲛⲟϣⲥϥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩϩⲁⲕ ⲡⲉ ⲉⲛⲟⲩⲣⲉϥⲙⲓϣⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲛⲟⲩⲙⲁⲓϩⲟⲙⲛⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ. 4ⲉϥⲡⲣⲟϩⲓⲥⲧⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲕⲁⲗⲱⲥ. ⲉⲩⲛⲧⲁϥ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ ϩⲛ ⲟⲩϩⲩⲡⲟⲧⲁⲅⲏ. ⲁⲩⲱ ϩⲛ ⲙⲛⲧⲥⲉⲙⲛⲟⲥ ⲛⲓⲙ. 5ⲉϣϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲡⲣⲟϩⲓⲥⲧⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲉϥⲏⲉⲓ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ϥⲛⲁϥⲓⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 6ⲛⲟⲩⲧⲱϭⲉ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲁⲛ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉϥϫⲓⲥⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲛϥϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩⲕⲣⲓⲙⲁ ⲛⲧⲉ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ. 7ϣϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛⲧⲉⲛⲉⲧϩⲓⲃⲟⲗ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲙⲛ ⲟⲩϭⲟⲣϭⲥ ⲛⲧⲉ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ.

8ⲛⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲟⲛ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲛⲥⲉⲙⲛⲟⲥ ⲉⲙⲉⲩϫⲉ ϣⲁϫⲉ ⲥⲛⲁⲩ. ⲛⲥⲉⲟ ⲁⲛ ⲛⲣⲉϥⲥⲉ ϩⲁϩ ⲛⲏⲣⲡ. ⲉⲛϩⲉⲛⲙⲁⲓϩⲏⲩ ⲛϣⲗⲟϥ ⲁⲛ ⲛⲉ. 9ⲉⲩⲛⲧⲁⲩ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲛ ⲟⲩⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲥⲧⲃⲃⲏⲩ. 10ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓ ⲙⲁⲣⲟⲩⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϣⲟⲣⲡ. ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲙⲁⲣⲟⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓ ⲉⲙⲛⲛⲟⲃⲉ ϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 11ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲟⲛ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲛⲥⲉⲙⲛⲏ ⲉϩⲉⲛⲣⲉϥϯ ϣⲧⲟⲩⲏⲧ ⲁⲛ ⲛⲉ. ⲉⲩⲛⲏⲫⲉ. ⲉⲩⲟ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. 12ⲛⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲱⲡⲉ ⲉⲁⲩϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲛ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ. ⲉⲩⲡⲣⲟϩⲓⲥⲧⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ. ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲏⲉⲓ. 13ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲉⲩϫⲡⲟ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩϣⲓ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ⲙⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ⲉⲛⲁϣⲱⲥ ϩⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ.

14ⲛⲁⲓ ϯⲥϩⲁⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲉⲓϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲉⲓ ϩⲛ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ. 15ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲉⲓϣⲁⲛⲱⲥⲕ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲕⲉⲉⲓⲙⲉ ⲉⲑⲉ ⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲉⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙ ⲡⲏⲉⲓ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲉⲕⲏⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ ⲡⲉⲥⲧⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲧⲁϫⲣⲟ ⲛⲧⲙⲉ. 16ⲁⲩⲱ ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲱⲥ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲡⲉ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲁϥⲧⲙⲁⲓⲟ ϩⲙ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲧⲁⲛϩⲟⲩⲧϥ ϩⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩϥⲓⲧϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ.

Copyright information for CopSahidica