1 Timothy 4

ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲇⲉ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲣⲏⲧⲱⲥ ϫⲉ ϩⲛ ⲑⲁⲏ ⲛⲛⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲟⲩⲛ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲁⲥⲁϩⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲩⲕⲱ ⲛϩⲧⲏⲩ ⲉϩⲉⲛⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲙⲡⲗⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲥⲃⲱ ⲛⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ. ϩⲛ ⲟⲩϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉϥϫⲉ ϣⲁϫⲉ ⲛϭⲟⲗ. ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲩⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲣⲟⲕϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲉⲩⲕⲱⲗⲩ ⲙⲡϫⲓϩⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲁϩⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛϭⲓ ⲛⲟⲩⲟⲟⲙ. ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲟⲛⲧⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉ ⲛⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϫⲓⲧⲟⲩ ϩⲛ ⲟⲩϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲙⲛ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲟⲩⲛ ⲧⲙⲉ. ⲥⲱⲛⲧ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲧⲥⲧⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲉⲩϫⲓ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛ ⲟⲩϣⲡϩⲙⲟⲧ. ϣⲁⲩⲧⲃⲃⲟ ⲅⲁⲣ ϩⲓⲧⲙ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ. ⲙⲛ ⲡⲉϣⲗⲏⲗ.

ⲛⲁⲓ ⲉⲕϣⲁⲛⲕⲁⲁⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲕⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲟⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉⲕⲥⲁⲛⲁϣⲧ ϩⲛ ⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲙⲛ ⲧⲉⲥⲃⲱ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲕⲟⲩⲁϩⲕ ⲛⲥⲱⲥ. ⲛⲓϣⲃⲱ ⲇⲉ ⲛϩⲗⲗⲱ ⲉⲧⲃⲏⲧ ⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ. ⲅⲩⲙⲛⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲧⲙⲛⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ. ⲧⲅⲩⲙⲛⲁⲥⲓⲁ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲟⲩⲛⲟϥⲣⲉ ⲧⲉ ⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲧⲙⲛⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲛⲟϥⲣⲉ ⲧⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲛⲧⲁⲥ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲡⲁ ⲡⲉⲓⲙⲁ ⲙⲛ ⲡⲁ ⲡⲕⲉⲟⲩⲁ. ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ. ⲁⲩⲱ ϥⲙⲡϣⲁ ⲛⲧⲁⲉⲓⲟ ⲛⲓⲙ. 10 ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲛϩⲟⲥⲉ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲟϭ ⲛⲉϭ ⲙⲙⲟⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲛⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ.

11 ⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲅϯⲥⲃⲱ. 12 ⲙⲡⲣⲧⲣⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲓ ⲛⲧⲉⲕⲙⲛⲧϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲁⲗⲗⲁ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲥⲙⲟⲧ ⲛⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲙ ⲡϣⲁϫⲉ ϩⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ϩⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲙ ⲡⲧⲃⲃⲟ 13 ⲡⲣⲟⲥⲉⲭⲉ ⲉⲡⲱϣ ϣⲁⲛϯⲉⲓ. ⲉⲡⲥⲟⲡⲥ. ⲉⲧⲉⲥⲃⲱ. 14 ⲙⲡⲣⲁⲙⲉⲗⲉⲓ ⲉⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲉⲧⲛϩⲏⲧⲕ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲕ ϩⲓⲧⲛ ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲡⲧⲁⲗⲟ ⲛⲛϭⲓϫ ⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ. 15 ⲙⲉⲗⲉⲧⲁ ⲛⲛⲁⲓ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ ⲛⲁⲓ. ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲕⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲏ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. 16 ϯϩⲧⲏⲕ ⲉⲣⲟⲕ ⲁⲩⲱ ⲛⲅϭⲱ ϩⲓϫⲱⲟⲩ ϩⲛ ⲧⲉⲥⲃⲱ. ⲉⲕⲉⲓⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲁⲓ ⲕⲛⲁⲧⲟⲩϫⲟⲕ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲕ.

Copyright information for CopSahidica