2 Corinthians 10

1ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲣⲁϣ ⲙⲛ ⲧⲙⲛⲧϩⲁⲕ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲡⲁⲓ ⲉⲓϩⲁⲧⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲉⲛ ϯⲑⲃⲃⲓⲏⲩ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ. ⲉⲉⲓⲧⲏⲕ ⲇⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲛϯϩⲁⲧⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲛ. 2ϯⲥⲟⲡⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲓⲧⲏⲕ ⲛϩⲏⲧ ⲉⲛϯϩⲁⲧⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲛ. ϩⲙ ⲡⲛⲁϩⲧⲉ ⲉϯⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲧⲟⲗⲙⲁ ⲉϫⲛ ϩⲟⲓⲛⲉ. ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲛ ϩⲱⲥ ⲉⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣⲝ. 3ⲉⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲛ ⲧⲥⲁⲣⲝ. ⲛⲛⲉⲛϩⲏⲕ ⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁⲥ ⲁⲣⲝ. 4ⲛϩⲟⲡⲗⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲛⲙⲛⲧⲙⲁⲧⲟⲓ ⲛϩⲉⲛⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲛ ⲁⲛ ⲛⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲉⲛϭⲟⲙ ⲛⲉ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲉⲩϣⲟⲣϣⲣ ⲛⲛⲉⲧⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲉⲛϣⲟⲣϣⲣ ⲛⲙⲙⲉⲉⲩⲉ. 5ⲁⲩⲱ ϫⲓⲥⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲛⲥⲱⲕ ⲛϩⲏⲧ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲙⲛⲧⲥⲧⲙⲏⲧ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ 6ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲥⲃⲧⲱⲧ ⲉϫⲓ ⲙⲡⲉⲕⲃⲁ ⲙⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲱⲧⲙ ⲛⲓⲙ. ⲉⲥϣⲁⲛϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲧⲉⲧⲛⲙⲛⲧⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ.

7ϭⲱϣⲧ ⲉⲛⲉⲧⲙⲡⲉⲧⲛⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉⲧⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁⲛⲅ ⲡⲁ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲙⲁⲣⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ⲟⲛ ⲉⲡⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧϥ ⲡⲁ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲛⲟⲛ ⲡⲱϥ ϩⲱⲱⲛ. 8ⲉⲉⲓϣⲁⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲁⲁⲥ ⲉⲡⲉⲧⲛⲕⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲉⲡⲉⲧⲛϣⲟⲣϣⲣ ⲁⲛ. ⲛϯⲛⲁϫⲓ ϣⲓⲡⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ. 9ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲕϩⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲉϣϫⲉ ⲉⲓⲑⲣϣⲟ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ. 10ϫⲉ ⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲙⲉⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ϩⲟⲣϣ ⲁⲩⲱ ⲥⲉϭⲙϭⲟⲙ ⲧⲡⲁⲣϩⲟⲩⲥⲓⲁ ⲇⲉ ⲙⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ϭⲟⲟⲃ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϥϣⲁϫⲉ ⲥⲟϣϥ. 11ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲛⲟ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲙ ⲡⲉⲛϣⲁϫⲉ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲉⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛⲧⲛϩⲁⲧⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲛ. ⲁⲛϩⲉⲛⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲟⲛ ⲉⲛϩⲁⲧⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲙ ⲡϩⲱⲃ.

12ⲛⲧⲛⲧⲟⲗⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲏⲉϣⲁϣⲛ ⲙⲛ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲟⲩⲁⲁⲧⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲟⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲩⲱⲡ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲱϣ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲉⲛⲥⲉⲛⲟⲓ ⲁⲛ. 13ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛ ⲡⲃⲟⲗ ⲙⲡϣⲓ. ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲡϣⲓ ⲙⲡⲕⲁⲛⲱⲛ ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲟϣϥ ⲛⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲛⲡⲱϩ ϣⲁ ⲟⲩϣⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ. 14ⲛⲧⲁⲛⲣⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲡⲏϩ ⲁⲛ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ. ⲁⲛⲡⲟⲣϣⲛ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲛⲡⲱϩ ⲅⲁⲣ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ϩⲙ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. 15ⲛⲛⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛ ⲡⲃⲟⲗ ⲙⲡϣⲓ ⲏϩⲛ ϩⲉⲛϩⲓⲥⲉ ⲉⲛⲛⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲉⲩⲛⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲥϣⲁⲛⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲛϭⲓ ⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲧⲣⲉⲛⲁⲓⲁⲉⲓ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲛⲕⲁⲛⲱⲛ ⲉⲩϩⲟⲩⲟ 16ⲉⲧⲣⲉⲛⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲛ ⲟⲩⲕⲁⲛⲱⲛ ⲁⲛ ⲉⲙⲡⲱⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲉⲧⲣⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲥⲃⲧⲱⲧ. 17ⲡⲉⲧϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ϩⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 18ⲙⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲡⲉ ⲡⲥⲱⲧⲡ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ.

Copyright information for CopSahidica