2 Corinthians 12

1ⲉϣϫⲉ ϣϣⲉ ⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲥⲣⲛⲟϥⲣⲉ ⲙⲉⲛ ⲁⲛ. ϯⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉϩⲉⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛ ⲟⲩϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 2ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲁⲑⲏ ⲙⲙⲛⲧⲁϥⲧⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲓⲧⲉ ⲉϥϩⲙ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲉⲓⲧⲉ ⲉϥⲙⲡⲃⲟⲗ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉⲁⲩⲧⲱⲣⲡ ⲙⲡⲁⲓ ⲛⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ϣⲁ ⲧⲙⲉϩϣⲟⲙⲧⲉ ⲙⲡⲉ. 3ⲁⲩⲱ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲉⲓⲧⲉ ϩⲙ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲉⲓⲧⲉ ⲡⲃⲟⲗ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ 4ϫⲉ ⲁⲩⲧⲟⲣⲡϥ ⲉⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲉⲓⲥⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲉϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲩϩⲏⲡ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲥⲧⲟ ⲁⲛ ⲉϫⲟⲟⲩ ⲉⲣⲱⲙⲉ. 5ⲉⲓⲛⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ ϩⲁ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ. ϩⲁⲣⲟⲓ ⲇⲉ ⲛⲛⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ϩⲛ ⲙⲙⲛⲧϭⲱⲃ. 6ⲉⲓϣⲁⲛⲟⲩⲉϣ ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲟⲓ ⲛϯⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲁⲛ ⲛⲁⲑⲏⲧ ⲟⲩⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲉϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϯϯⲥⲟ ⲇⲉ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉ ⲟⲩⲁ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ ⲉϩⲟⲩⲉ ⲑⲉ ⲉⲧϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ ⲙⲙⲟⲥ ⲏⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧ. 7ⲁⲩⲱ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲁϫⲓⲥⲉ ⲛϩⲏⲧ ϩⲛ ⲧⲙⲛⲧⲛⲟϭ ⲛⲁⲡⲟⲕⲁⲗⲩⲯⲓⲥ. ⲁⲩϯ ⲛⲟⲩⲥⲟⲩⲣⲉ ⲉⲧⲁⲥⲁⲣⲝ. ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲉϥⲉϯⲕⲗⲯ ⲉϫⲱⲓ ϫⲉ ⲛⲛⲁϫⲓⲥⲉ ⲙⲙⲟⲓ. 8ⲁⲓⲥⲉⲡⲥ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛϣⲙⲧⲥⲱⲱⲡ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲉϥⲉⲥⲁϩⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲓ. 9ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ϩⲱ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲧⲁⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉϣⲁⲣⲉ ⲧϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲙⲛⲧϭⲱⲃ. ϩⲛ ⲟⲩⲙⲧⲟⲛ ϭⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲛϩⲟⲩⲟ ϯⲛⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ ϩⲛ ⲛⲁⲁⲥⲑⲉⲛⲓⲁ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲥⲉⲟⲩⲱϩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲓ ⲛϭⲓ ⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. 10ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϭⲉ ϯⲧⲏⲧ ⲛϩⲏⲧ ⲉϣⲱⲡⲉ ϩⲛ ϩⲉⲛⲙⲛⲧⲁⲧϭⲟⲙ ϩⲛ ϩⲉⲛⲥⲱϣ ϩⲛ ϩⲉⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ϩⲛ ϩⲉⲛⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲗⲱϫϩ ϩⲁ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲓϣⲁⲛⲣⲁⲧϭⲟⲙ ⲧⲟⲧⲉ ϣⲁⲓϭⲙϭⲟⲙ.

11ⲁⲓϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲑⲏⲧ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲁⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲉϣϣⲉ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟⲓ ϩⲓⲧⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲡⲓϣⲱⲱⲧ ⲅⲁⲣ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲡⲁⲣⲁ ⲛⲛⲟϭ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉϣϫⲉ ⲁⲛⲅ ⲟⲩⲗⲁⲁⲩ ⲟⲛ 12ⲙⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲓⲁⲁⲩ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲛ ϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲛⲓⲙ ϩⲛ ϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛ ϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ⲙⲛ ϩⲉⲛϭⲟⲙ. 13ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϣⲱⲱⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲁⲣⲁ ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲡⲓⲟⲩⲉϩϩⲓⲥⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ. ⲕⲱ ⲛⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲓϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ. 14ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲥⲟⲡ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ϯⲥⲃⲧⲱⲧ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲛϯⲛⲁⲟⲩⲉϩϩⲓⲥⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲁⲛ ⲛⲛⲉⲓϣⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛⲥⲁ ⲛⲉⲧⲛⲛⲕⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲥⲱⲧⲛ ⲛⲉϣϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲉⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ. 15ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲡⲓⲑⲉ ϯϫⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁϫⲟⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲛⲉⲧⲙⲯⲩⲭⲏ. ⲉϣϫⲉ ϯⲙⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲙⲟⲓ ⲛⲟⲩϣⲏⲙ. 16ⲉⲥⲧⲱ ⲇⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲡⲓⲃⲁⲣⲉⲓ ⲙⲙⲱⲧⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓⲟ ⲙⲡⲁⲛⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲁⲓϫⲓ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲕⲣⲟϥ. 17ⲙⲏ ⲁⲓϥⲉϭ ⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲓⲧⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲓⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲥⲉ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ. 18ⲁⲓⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲧⲓⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲧⲛⲛⲉⲩⲡⲥⲟⲛ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲙⲏⲧⲓ ⲁⲧⲓⲧⲟⲥ ϥⲉϭ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲁⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲛ ϩⲙ ⲡⲓⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ϩⲛ ⲛⲓϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲁⲛ ⲛⲟⲩⲱⲧ.

19ⲙⲉϣⲁⲕ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲉⲛⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲍⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛϣⲁϫⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲉⲛⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲧⲏⲣϥ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ϩⲁ ⲡⲉⲧⲛⲕⲱⲧ. 20ϯⲣϩⲟⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲧⲁⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲧⲁϩⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛⲑⲉ ⲉⲛϯⲟⲩⲁϣⲥ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϩⲉ ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲁϣⲧ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ϩⲉⲛϯⲧⲱⲛ ⲛⲉ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲕⲱϩ ⲙⲛ ϩⲉⲛϭⲱⲛⲧ ⲙⲛ ϩⲉⲛϫⲟⲕϫⲕ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲓⲁ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲕⲁⲥⲕⲥ ⲙⲛ ϩⲉⲛϫⲓⲥⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲙⲛ ϩⲉⲛϣⲧⲟⲣⲧⲣ. 21ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲟⲛ ⲧⲁⲉⲓ ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲑⲃⲃⲓⲟⲓ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲁⲣϩⲏⲃⲉ ⲛⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲁⲩⲣⲛⲟⲃⲉ ϫⲓⲛ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓⲁ ⲙⲛ ⲧⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁ ⲙⲛ ⲡⲥⲱⲱϥ ⲉⲛⲧⲁⲩⲁⲁϥ.

Copyright information for CopSahidica