2 Corinthians 13

1ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ϯⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲏϣⲟⲙⲛⲧ ⲉⲣⲉϣⲁϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ. 2ⲁⲓϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲓⲛ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϯϣⲣⲡ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲱⲥ ⲉⲉⲓϩⲁⲧⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲡⲙⲉϩⲥⲉⲡ ⲥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲉⲛϯϩⲁⲧⲛ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲉⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲣⲛⲟⲃⲉ ϫⲓⲛ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲧⲏⲣϥ ϫⲉ ⲉⲓϣⲁⲛⲉⲓ ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ ⲛϯⲛⲁϯⲥⲟ ⲁⲛ. 3ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ ⲧⲇⲟⲕⲓⲙⲏ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛϩⲏⲧ. ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛϥⲟ ⲁⲛ ⲛⲁⲧϭⲟⲙ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ϥϭⲙϭⲟⲙ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ. 4ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲛⲧⲁⲩⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲟⲩⲁⲥⲑⲉⲛⲓⲁ ⲁⲗⲗⲁ ϥⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲧⲛϭⲟⲟⲃ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲛⲛⲁⲱⲛϩ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ.

5ϫⲛⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛϩⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲏⲛⲧⲉⲧⲛ ⲉⲓⲙⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ϫⲉ ⲙⲉϣⲁⲕ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϩⲉⲛϫⲟⲟⲩⲧ. 6ϯⲛⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛϩⲉⲛϫⲟⲟⲩⲧ ⲁⲛ. 7ϯϣⲗⲏⲗ ⲇⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉⲧⲛⲣ ⲗⲁⲁⲩ ⲙⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲁⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲉⲛⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲱⲧⲡ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲣⲡ ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲛϣⲱⲡⲉ ϩⲱⲥ ⲥⲱⲧⲡ ⲁⲛ. 8ⲙⲛϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲟⲛ ⲉϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲧⲙⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉϫⲛ ⲧⲙⲉ. 9ⲧⲛⲛⲁⲣⲁϣⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲉⲛϣⲁⲛϭ ⲃⲃⲉ. ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲣ ⲡⲁⲓ ⲣⲱ ⲡⲉⲧⲛϣⲗⲏⲗ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉⲧⲛⲥⲟⲃⲧⲉ. 10ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛϯϩⲁⲧⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲛ ϯⲥϩⲁⲓ ⲛⲛⲁⲓ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲁⲉⲓ ⲧⲁⲭⲣⲱ ϩⲛ ⲟⲩϣⲱⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲛⲧⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲩⲕⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲟⲣϣⲣ ⲁⲛ.

11ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲣⲁϣⲉ ⲥⲃⲧⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲥⲟⲡⲥ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲡⲓⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁⲣⲓⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲙⲛ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ. ⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ϩⲛ ⲟⲩⲡⲓ ⲉⲥⲟⲩⲁⲁⲃ. 12ⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

13ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ.

Copyright information for CopSahidica