2 Corinthians 6

1ⲉⲛⲟ ⲇⲉ ⲛϣⲃⲣⲣϩⲱⲃ ⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉⲧⲛϣⲱⲡ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲙⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡϫⲓⲛϫⲏ. 2ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉϥϣⲏⲡ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲕ ⲁⲩⲱ ϩⲛ ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲛⲟⲩϫⲁⲓ ⲁⲓⲃⲟⲏⲑⲓ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲓⲥ ⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲧϣⲏⲡ ⲉⲓⲥ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙⲡⲉⲩϫⲁⲓ 3ⲉⲛⲧⲛϯ ⲁⲛ ⲛⲟⲩϫⲣⲟⲡ ⲛⲟⲩⲱⲧ ϩⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲱⲃ. ϫⲉ ⲛⲛⲉ ⲟⲩⲁ ⲥⲉϣϥ ⲧⲉⲛⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ. 4ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲱⲥ ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ ⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲉⲛⲁϣⲱⲥ ϩⲛ ϩⲉⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ϩⲛ ϩⲉⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ϩⲛ ϩⲉⲛⲗⲱϫϩ. 5ϩⲛ ϩⲉⲛⲥⲏϣⲉ ϩⲛ ϩⲉⲛϣⲧⲉⲕⲟ ϩⲛ ϩⲉⲛϣⲧⲟⲣⲧⲣ ϩⲛ ϩⲉⲛϩⲓⲥⲉ ϩⲛ ϩⲉⲛⲟⲩϣⲏ ⲛⲣⲟⲓⲥ ϩⲛ ϩⲉⲛⲛⲏⲥⲧⲓⲁ. 6ϩⲛ ⲟⲩⲧⲃⲃⲟ ϩⲛ ⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧϩⲁⲣϣϩⲏⲧ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ϩⲛ ⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲛ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲁϫⲛ ϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲛⲉ. 7ϩⲛ ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲙⲉ ϩⲛ ⲟⲩϭⲟⲙ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲧⲛ ⲛϩⲟⲡⲗⲟⲛ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛⲉⲧϩⲓⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲛ ⲛⲉⲧϩⲓϩⲃⲟⲩⲣ. 8ϩⲓⲧⲛ ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲟⲩⲥⲱϣ. ϩⲓⲧⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲉϥϫⲓ ⲟⲩⲁ ⲙⲛ ⲟⲩⲥⲙⲟⲩ. ϩⲱⲥ ⲡⲗⲁⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲙⲙⲙⲉ. 9ϩⲱⲥ ⲉⲩⲟⲃϣ ⲉⲣⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲱⲥ ⲉⲛⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲧⲛⲟⲛϩ ϩⲱⲥ ⲉⲩⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲁⲛ ⲙⲙⲟⲛ. 10ϩⲱⲥ ⲉⲛⲗⲩⲡⲉⲓ ⲉⲛⲣⲁϣⲉ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲱⲥ ϩⲏⲕⲉ ⲉⲛⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲣⲙⲙⲁⲟ ϩⲱⲥ ⲉⲙⲛⲧⲁⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲧⲏⲣϥ.

11ⲧⲉⲛⲧⲁⲡⲣⲟ ⲟⲩⲏⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲓⲟⲥ. ⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϣⲥ. 12ⲛⲧⲉⲧⲛ ϩⲉϫϩⲱϫ ⲁⲛ ⲛϩⲏⲧⲛ. ⲧⲉⲧⲛϩⲉϫϩⲱϫ ⲇⲉ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲛⲙⲛⲧϣⲁⲛϩⲧⲏϥ. 13ϯϣⲃⲉⲓⲱ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲙⲡⲃⲉⲕⲉ. ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲱⲥ ϣⲏⲣⲉ. ⲟⲩⲱϣⲥ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ.

14ⲙⲡⲣϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲙⲛ ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲁϣ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⲧⲙⲉⲧⲟⲭⲏ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙⲛ ⲧⲁⲛⲟⲙⲓⲁ. ⲛⲁϣ ⲧⲉ ⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲙⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙⲛ ⲡⲕⲁⲕⲉ. 15ⲁϣ ⲇⲉ ⲧⲉ ⲧⲥⲩⲙⲫⲱⲛⲏⲥⲓⲥ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲙⲛ ⲃⲉⲗⲓⲁⲣ. ⲁϣ ⲇⲉ ⲧⲉ ⲧⲙⲉⲣⲓⲥ ⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲙⲛ ⲟⲩⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ. 16ⲏⲟⲩ ⲡⲉ ⲡϣⲱⲛⲃ ⲙⲡⲣⲡⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲟⲛ ⲡⲣⲡⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲟⲩⲱϩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲁⲙⲟⲟϣⲉ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲩ ⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲗⲁⲟⲥ. 17ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲁⲙⲏⲉⲓⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲩⲙⲏ ⲧⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲡⲣϫ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲧⲙϫⲱϩ ⲉⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϣⲉⲡ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲣⲟⲓ. 18ⲧⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲩⲉⲓⲱⲧ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ ⲉϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ ϩⲉⲛϣⲉⲉⲣⲉ. ⲡⲉϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ.

Copyright information for CopSahidica