2 Corinthians 9

1ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲅⲁⲣ ⲧⲁⲓ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲟⲩϩⲟⲩⲟ ⲉⲣⲟⲓ ⲡⲉ ⲉⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ. 2ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲧⲛⲟⲩⲣⲟⲧ ⲡⲁⲓ ⲉϯϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ϩⲛ ⲙⲙⲁⲕⲉⲇⲱⲛ. ϫⲉ ⲁⲧⲁⲭⲁⲓⲁ ⲥⲃⲧⲱⲧⲥ ϫⲓⲛ ⲥⲛⲟⲩϥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲉⲧⲛⲕⲱϩ ⲧⲃⲥ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ. 3ⲁⲓⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉ ⲡⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲱϫⲛ ⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ϩⲙ ⲡⲉⲉⲓⲥⲁ. ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲃⲧⲱⲧ. 4ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲥⲉⲉⲓ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲛϭⲓ ⲙⲙⲁⲕⲉⲇⲱⲛ ⲛⲥⲉϩⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲃⲧⲱⲧ ⲁⲛ. ⲛⲧⲛϫⲓϣⲓⲡⲉ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲙ ⲡⲉⲓⲧⲁϫⲣⲟ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ . 5ⲁⲓⲟⲡϥ ϭⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲓⲟⲛ ⲡⲉ ⲉⲥⲉⲡⲥ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲉⲩⲉϣⲣⲡⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ. ⲛⲥⲉϣⲣⲡⲥⲟⲃⲧⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲥⲙⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲧ ⲙⲙⲟϥ ϫⲓⲛ ⲛϣⲟⲣⲡ. ⲉⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲥⲃⲧⲱⲧ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ϩⲱⲥ ⲥⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ϩⲱⲥ ϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲁⲛ.

6ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲧϫⲟ ϩⲛ ⲟⲩϯⲥⲟ ⲉϥⲛⲁⲱϩⲥ ⲟⲛ ϩⲛ ⲟⲩϯⲥⲟ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϫⲟ ϩⲛ ⲟⲩⲥⲙⲟⲩ ⲉϥⲛⲁⲱϩⲥ ϩⲛ ⲟⲩⲥⲙⲟⲩ 7ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲟϣϥ ϩⲙ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ϩⲛ ⲟⲩⲗⲩⲡⲏ ⲁⲛ ⲏϩⲛ ⲟⲩϩⲧⲟⲣ. ⲟⲩⲣⲉϥϯ ⲅⲁⲣ ⲉϥⲣⲟⲟⲩⲧ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲉ ⲙⲙⲟϥ. 8ⲟⲩⲛ ϭⲟⲙ ⲇⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲁϣⲉ ϩⲙⲟⲧ ⲛⲓⲙ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϩⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲧⲛⲣⲱϣⲉ ⲧⲏⲣϥ. ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲣϩⲟⲩⲟ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ. 9ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲁϥϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁϥϯ ⲛⲛϩⲏⲕⲉ. ⲧⲉϥⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ϣⲟⲟⲡ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. 10ⲡⲉⲧϯ ⲇⲉ ⲙⲡⲉϭⲣⲟϭ ⲙⲡⲉⲧϫⲟ ⲙⲛ ⲟⲩⲟⲉⲓⲕ ⲉⲟⲩⲟⲙϥ ϥⲛⲁϯ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲧⲁϣⲟ ⲙⲡⲉⲧⲛϫⲟ ⲛϥⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲛⲛⲅⲉⲛⲏⲙⲁ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. 11ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛⲣⲙⲙⲁⲟ ϩⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲙⲛⲧϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⲛⲓⲙ. ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲣϩⲱⲃ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧⲛ ⲉⲩϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 12ϫⲉ ⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲙⲡⲉⲓϣⲙϣⲉ ⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ ⲉⲥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉϭⲣⲱϩ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲥⲣⲡⲕⲉⲣϩⲟⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ ϩⲁϩ ⲛϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 13ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ ⲛⲧⲇⲟⲕⲓⲙⲏ ⲛⲧⲉⲉⲓⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲉⲛϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϫⲛ ⲑⲩⲡⲟⲧⲁⲅⲏ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲙⲛ ⲧⲙⲛⲧϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⲛⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲙⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. 14ⲙⲛ ⲡⲉⲩⲥⲟⲡⲥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ. ⲉⲩⲟⲩⲉ ϣⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲥ ⲉϫⲛ ⲧⲏⲩⲧⲛ. 15ⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲏⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧⲉϥⲇⲱⲣⲉⲁ ⲉⲧⲉⲛⲧⲛⲛⲁϣϫⲟⲟⲥ ⲁⲛ.

Copyright information for CopSahidica