2 John 1

ⲡⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉϥⲥϩⲁⲓ ⲛⲉⲕⲗⲉⲕⲧⲏ ⲕⲩⲣⲓⲁ ⲙⲛ ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲙⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁⲩⲥⲟⲩⲉⲛ ⲧⲙⲉ
Copyright information for CopSahidica