2 Peter 1

1ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉϥⲥϩⲁⲓ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩ ϫⲓ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲙ ⲡⲉⲓⲧⲁⲓⲟ ⲛⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲧⲉⲛϩⲉ ϩⲛ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ. 2ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲛ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲉⲥⲉⲁϣⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲙ ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ.

3ϩⲱⲥ ⲉⲁϥⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲛ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲉϥϭⲟⲙ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲱⲛϩ ⲙⲛ ⲧⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲙϣⲉ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥ ϩⲙ ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲧⲉϥⲁⲣⲉⲧⲏ. 4ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲛⲟϭ ⲛⲉⲉⲣⲏⲧ ⲉⲧⲁⲉⲓⲏⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲛⲕⲟⲓⲛⲟⲛⲟⲥ ⲛⲧⲉⲫⲓⲥⲓⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲙⲡⲧⲁⲕⲟ ⲉⲧϩⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 5ⲁⲩⲱ ϩⲙ ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲛⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲉⲧⲛⲭⲱⲣⲏⲅⲉⲓ ⲛⲧⲁⲣⲉⲧⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲏⲛ ⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ϩⲣⲁⲓ ⲏⲛ ⲧⲁⲣⲓⲧⲏ 6ⲧⲉⲛⲅⲣⲁⲧⲓⲁ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲑⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲏⲛ ⲧⲉⲅⲣⲁⲧⲓⲁ ⲧⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲙϣⲉ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲏⲛ ⲑⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ 7ⲧⲙⲛⲧⲙⲁⲓ ⲥⲟⲛ ⲇⲉ ϩⲛ ⲧⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲉⲙϣⲉ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ϩⲣⲁⲓ ⲏⲛ ⲧⲙⲛⲧⲙⲁⲓ ⲥⲟⲛ 8ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲣ ϩⲟⲩⲟ ⲛⲛⲉⲩⲛⲁϫⲓ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲛ ⲁϫⲛ ϩⲱⲃ ⲟⲩⲇⲉ ⲁϫⲉⲛ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ 9ⲡⲉⲧⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁϥ ⲁⲛ ⲟⲩⲃⲗⲗⲉ ⲡⲉ ⲛϥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛⲉⲁϥϫⲓ ⲛⲟⲩⲉϥϣⲉ ⲙⲡⲧⲃⲃⲟ ⲛⲛⲉϥϣⲟⲣⲡ ⲛⲛⲟⲃⲉ 10ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲍⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲡⲟ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲥⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲙⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲧⲱϩⲙ ⲙⲛ ⲧⲉⲧⲛⲙⲛⲧⲥⲱⲡⲧ ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁϩⲉ ⲁⲛ ⲉⲛⲉϩ. 11ⲧⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⲧⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϯ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲉ ⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲛⲧⲉϩⲓⲏ ⲛⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ

12ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϯⲛⲁϥⲉⲓ ⲣⲟⲟⲩϣ ⲛⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲣ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲁⲓ ⲕⲁⲓⲡⲉⲣ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲏⲛ ⲧⲙⲉ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ 13ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ ⲉⲫⲟⲥⲟⲛ ⲉⲓϩⲙ ⲡⲉⲓⲙⲁ ⲛϣⲱⲱⲡⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲉⲥ ⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲙ ⲡⲉⲣ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ 14ⲉⲓⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϯⲛⲁⲕⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲙⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ⲏⲛ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲟⲓ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ 15ϯⲛⲁⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲍⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲉⲧⲣⲁⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲙⲡⲣⲡ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲛⲁⲓ

16ⲛⲧⲁⲛⲛⲟⲩⲁϩⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛⲥⲁ ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲁⲩⲧⲃⲧⲱⲃⲟⲩ ⲁⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲙⲛ ⲧⲉϥⲡⲁⲣϩⲟⲩⲥⲓⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙⲛⲧⲛⲟϭ ⲙⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 17ⲉⲁϥϫⲓ ⲛⲧⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲛⲟⲩⲧⲁⲓⲟ ⲙⲛ ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲉⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲛⲟⲩⲥⲙⲏ ⲛⲧⲉⲓⲙⲉⲓⲛⲉ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲛⲟϭ ⲛⲉⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲡⲁⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲧⲁⲡⲁⲟⲩⲱϣ ϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲏⲧϥ. 18ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲉⲓⲥⲙⲏ ⲛⲧⲁⲥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲏⲛ ⲧⲡⲉ ⲉⲛϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲁϥ ϩⲙ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ 19ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲡⲁⲓ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲉⲧⲛϯ ϩⲧⲏⲧⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϩⲏⲃⲥ ⲉϥⲙⲟⲩϩ ⲏⲛ ⲟⲩⲙⲁ ⲛⲕⲁⲕⲉ ϣⲁⲛⲧⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲣ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ. ⲛⲧⲉⲡⲥⲟⲩ ⲛϩⲧⲟⲟⲩⲉ ϣⲁ ⲏⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ 20ⲡⲁⲓ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲛⲅⲣⲁⲫⲏ ⲙⲉⲣⲉⲡⲉⲥⲃⲱⲗ ϣⲱⲡⲉ ϩⲁⲣⲟⲥ ⲙⲁⲩⲁⲁⲥ 21ⲛⲧⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛⲧⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⲙⲡⲉⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲏⲛ ⲟⲩⲱϣ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲡⲟⲩⲛⲧⲉ ⲉⲩⲕⲓⲙ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ.

Copyright information for CopSahidica