2 Timothy 1

1ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲣⲏⲧ ⲙⲡⲱⲛϩ ϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 2ⲉϥⲥϩⲁⲓ ⲛⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲡⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛϣⲏⲣⲉ. ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲁⲕ ⲙⲛ ⲡⲛⲁ ⲁⲩⲱ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲱⲧ ⲙⲛ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ.

3ϯϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲙ ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉϯϣⲙϣⲉ ⲛⲁϥ ϫⲓⲛ ⲛⲁⲉⲓⲟⲧⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲥⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲛⲑⲉ ⲉϯⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉⲕⲙⲉⲉⲩⲉ ⲁϫⲛⲱϫⲛ ϩⲛ ⲛⲁⲥⲟⲡⲥ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ 4ⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲕ. ⲉⲉⲓⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲛⲉⲕⲣⲙⲉⲓⲏ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲙⲟⲩϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲣⲁϣⲉ. 5ⲉⲓϫⲓ ⲙⲡⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲧⲛϩⲏⲧⲕ ⲁϫⲛ ϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲥⲟⲩⲱϩ ⲛϣⲟⲣⲡ ϩⲛ ⲧⲙⲁⲁⲩ ⲛⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ ⲗⲱⲉⲓⲥ. ⲙⲛ ⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ ⲉⲩⲛⲓⲕⲏ. ϯⲛⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ϫⲉ ⲥⲛϩⲏⲧⲕ. 6ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϯⲧⲣⲉⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲧⲣⲉⲕϯ ⲟⲩⲣⲟⲧ ⲙⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲛϩⲏⲧⲕ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲧⲁⲗⲟ ⲛⲛⲁϭⲓϫ. 7ⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϯⲛⲁⲛ ⲁⲛ ⲛⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲙⲙⲛⲧϭⲱⲃ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛϭⲟⲙ. ϩⲓ ⲁⲅⲁⲡⲏ ϩⲓ ⲙⲛ ⲧⲣⲙⲛϩⲏⲧ. 8ⲙⲡⲣϯϣⲓⲡⲉ ϭⲉ ⲛⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ. ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲁⲓ ⲡⲉⲧⲙⲏⲣ ⲛⲧⲁϥ. ⲁⲗⲗⲁ ϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲙⲛ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 9ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲛϩⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁϩⲙⲛ ϩⲛ ⲟⲩⲧⲱϩⲙ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲛⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉϥⲧⲱϣ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲛ ⲧⲉϥⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲛ ϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϩⲁⲑⲏ ⲛⲛⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲛϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. 10ⲉⲁⲥⲟⲩⲱⲛϩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ⲉⲁϥⲟⲩⲱⲥϥ ⲙⲉⲛ ⲙⲡⲙⲟⲩ. ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲙⲛ ⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. 11ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲕⲁⲁⲧ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲕⲩⲣⲏⲝ. ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲁϩ ϩⲛ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ. 12ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲉⲓϣⲱⲡ ⲛⲛⲉⲉⲓϩⲓⲥⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛϯϣⲓⲡⲉ ⲁⲛ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁⲓⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ϯⲧⲏⲧ ⲛϩⲏⲧ ϫⲉ ⲟⲩⲛ ϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲧⲁⲡⲁⲣⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 13ϫⲓ ⲛⲁⲕ ⲙⲡⲉⲥⲙⲟⲧ ⲛⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲟⲩⲟϫ ⲉⲛⲧⲁⲕⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ⲛⲧⲟⲟⲧ ϩⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 14ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡϭⲟⲓⲗⲉ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲛ

15ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲩⲕⲁⲁⲧ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲛ ⲧⲁⲥⲓⲁ. ⲛⲁⲓ ⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ ⲫⲩⲅⲉⲗⲗⲟⲥ ⲙⲛ ϩⲉⲣⲙⲟⲅⲉⲛⲏⲥ. 16ⲉⲣⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϯⲛⲟⲩⲛⲁ ⲙⲡⲏⲉⲓ ⲛⲟⲛⲏⲥⲓⲫⲟⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥϯⲙⲧⲟⲛ ⲛⲁⲓ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲁⲩⲱ ⲙⲡϥϯϣⲓⲡⲉ ⲛⲛⲁⲙⲣⲣⲉ. 17ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲱⲙⲏ ⲁϥϭⲉⲡⲏ ⲉϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲓ ⲁϥϩⲉ ⲉⲣⲟⲓ. 18ⲉⲣⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϯⲛⲁϥ ⲉϩⲉ ⲉⲩⲛⲁ ⲛⲛⲁϩⲣⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲙ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲧⲁϥⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛ ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲩⲟ.

Copyright information for CopSahidica