2 Timothy 2

1ⲛⲧⲟⲕ ϭⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ϭⲙϭⲟⲙ ϩⲙ ⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲉⲧϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 2ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲧⲁⲕⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ⲛⲧⲟⲟⲧ ϩⲓⲧⲛ ϩⲁϩ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲕⲁⲁⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲉⲛⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲣⲱⲙⲉ. ⲛⲁⲓ ⲉⲩⲛⲁϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲧⲥⲁⲃⲉ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ. 3ϣⲡϩⲓⲥⲉ ϩⲱⲥ ⲙⲁⲧⲟⲓ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 4ⲙⲉⲣⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲉϥⲟ ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲧⲁϩϥ ⲙⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲃⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲉϥⲉⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲁⲁϥ ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ. 5ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲣϣⲁⲛ ⲟⲩⲁ ⲣϣⲟⲉⲓϫ. ⲙⲉϥϫⲓ ⲕⲗⲟⲙ ⲉⲓ ⲙⲏⲧⲓ ⲛϥⲙⲓϣⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ. 6ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲉ ⲉⲧϩⲟⲥⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲉϣⲁϥϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛϣⲟⲣⲡ. 7ⲛⲟⲓ ⲛⲛⲉϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ. ⲉⲣⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲅⲁⲣ ϯⲛⲁⲕ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲛϩⲏⲧ ϩⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ.

8ⲁⲣⲓⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲁⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ 9ⲡⲁⲓ ⲉϯϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲛϩⲏⲧϥ. ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲙⲙⲣⲣⲉ ϩⲱⲥ ⲥⲟⲟⲛⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲏⲣ ⲁⲛ. 10ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϯϥⲓ ϩⲁ ⲡⲧⲏⲣϥ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲥⲱⲧⲡ ϫⲉ ⲉⲩⲉϫⲓ ϩⲱⲟⲩ ⲙⲡⲱⲛϩ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲙⲛ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲧⲡⲉ. 11ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ. ⲉϣϫⲉ ⲁⲛⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲉⲓⲉ ⲧⲛⲛⲁⲱⲛϩ ⲟⲛ ⲛⲙⲙⲁϥ 12ⲉϣϫⲉ ⲧⲛϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲉⲓⲉ ⲧⲛⲛⲁⲣⲣⲣⲟ ⲛⲙⲙⲁϥ. ⲉϣϫⲉ ⲧⲛⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲓⲉ ϥⲛⲁⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲱⲱϥ 13ⲉϣϫⲉ ⲧⲛⲟ ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲡⲏ ⲛⲁϭⲱ ⲉϥⲟ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲙⲛ ϣϭⲟⲙ ⲉⲧⲣⲉϥⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲁⲁϥ.

14ⲛⲁⲓ ⲙⲁⲣⲟⲩⲣⲡⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ. ⲉⲕⲉⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉⲧⲙϯⲧⲱⲛ ⲉⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲏⲩ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲩϣⲟⲣϣⲣ ⲛⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙ. 15ϭⲉⲡⲏ ⲧⲁϩⲟⲕ ⲉⲣⲁⲧⲕ ⲛⲟⲩⲥⲱⲧⲡ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛⲟⲩⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲉⲙⲉϥϫⲓϣⲓⲡⲉ. ⲉϥϣⲱⲱⲧ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲙⲉ. 16ⲛⲓⲥⲙⲏ ⲇⲉ ⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲏⲧ ⲙⲡⲣⲟⲩⲱϣ ⲉϥⲓ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ. ⲛⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲧⲉ ⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ. 17ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲁⲣⲟⲩⲁⲙⲟⲙⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲅⲁⲅⲅⲣⲁⲓⲛⲁ. ⲛⲁⲓ ⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ ϩⲩⲙⲉⲛⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ ⲫⲓⲗⲏⲧⲟⲥ. 18ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲣϩⲁⲉ ⲉⲧⲙⲉ. ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲟⲩⲱ ⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲟⲣϣⲣ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛϩⲟⲓⲛⲉ. 19ⲧⲥⲛⲧⲉ ⲙⲉⲛ ⲉⲧⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲥ ⲉⲩⲛⲧⲁⲥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉⲓⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲁϥⲥⲟⲩⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲁϩⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲧⲁⲩⲟ ⲙⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 20ⲛϩⲉⲛⲥⲕⲉⲩⲏ ⲇⲉ ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲁⲛ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲡⲉⲧϩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲏⲓ ⲙⲛ ϩⲉⲛϩⲁⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛϣⲉ ⲟⲛ ϩⲓ ⲃⲗϫⲉ. ϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲉⲩⲧⲁⲉⲓⲟ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲉⲩⲥⲱϣ. 21ⲉⲣϣⲁⲛ ⲟⲩⲁ ϭⲉ ⲧⲃⲃⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲁⲓ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲟⲩⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⲉⲩϯⲙⲏ ⲉϥⲧⲃⲃⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲣⲁⲛⲁϥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉϥⲥⲃⲧⲱⲧ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ. 22ⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲇⲉ ⲙⲙⲛⲧϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲡⲱⲧ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲥⲁ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲙⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲟⲩϩⲏⲧ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. 23ⲛⲓϣⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲥⲟϭ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧⲥⲃⲱ ⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ. ⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϣⲁⲩϫⲡⲉ ⲙⲓϣⲉ. 24ⲟⲩϩⲙϩⲁⲗ ⲇⲉ ⲛⲧⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛϣϣⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲙⲓϣⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛϥϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲑⲃⲃⲓⲏⲩ ⲛⲛⲁϩⲣⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲉϥⲁⲛⲉⲭⲉ ⲛⲛⲉⲑⲟⲟⲩ. 25ⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲱϩⲙ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲣⲁϣ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲉⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲧⲙⲉ. 26ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲛⲏⲫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧϭⲟⲣϭⲥ ⲙⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲉⲩϭⲏⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ ⲉⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ.

Copyright information for CopSahidica