2 Timothy 3

1ⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲁⲓ ϫⲉ ϩⲛ ⲑⲁⲏ ⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓ ϩⲉⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲩⲛⲁϣⲧ. 2ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲁⲓ ⲡⲉⲩⲙⲧⲟⲛ ⲙⲙⲁⲓ ϩⲟⲙⲛⲧ ⲛⲃⲁⲃⲉ ⲣⲱⲙⲉ ⲛϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ ⲛϫⲁⲧ ⲟⲩⲁ ⲉⲛⲥⲉⲥⲱⲧⲙ ⲁⲛ ⲛⲥⲁ ⲛⲉⲩⲉⲓⲟⲧⲉ ⲛⲁⲧϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲉⲩϫⲁϩⲙ. 3ⲛⲣⲉϥⲙⲓϣⲉ ⲛⲟⲩⲁϩⲓⲏⲧ ⲛⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲛⲁⲧⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲥⲉⲟ ⲁⲛ ⲛϩⲏⲙⲉⲣⲟⲥ ⲉⲩⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ. 4ⲙⲡⲣⲟⲇⲟⲧⲏⲥ. ⲉⲩⲁⲥⲱⲟⲩ ⲛϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ. ⲉⲩⲟ ⲙⲙⲁⲓ ϩⲩⲇⲟⲛⲏ ⲉϩⲟⲩⲉ ⲙⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 5ⲉⲩⲛⲧⲁⲩ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡϩⲣⲃ ⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ. ⲉⲩⲁⲣⲛⲁ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲥϭⲟⲙ. ⲛⲉⲓⲕⲟⲟⲩⲉ ⲥⲁϩⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲕ. 6ⲉⲃⲟⲗ ⲅⲁⲣ ϩⲛ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏ ⲉϣⲁⲩⲟϣⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲏⲉⲓ. ⲉⲩⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲓⲍⲉ ⲛϩⲉⲛⲥϩⲓⲙⲉ. ⲉⲩⲃⲏⲗ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ϩⲉⲛⲛⲟⲃⲉ ⲉⲩⲃⲏⲕ ϩⲛ ϩⲉⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲉⲩϣⲟⲃⲉ. 7ⲉⲩϫⲓⲥⲃⲱ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ. ⲉⲙⲛ ϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲉⲓ ⲉⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲧⲙⲉ ⲉⲛⲉϩ. 8ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲁⲛⲛⲏⲥ ⲙⲛ ⲓⲁⲙⲃⲣⲏⲥ ⲉⲛⲧⲁⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲟⲩⲃⲉ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ. ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲛⲉⲓⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲩϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲧⲙⲉ. ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲧⲁⲕⲏⲩⲧ ⲛϫⲟⲟⲩⲧ ϩⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. 9ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲥⲉⲛⲁⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲧⲉ ⲁⲛ ⲉⲙⲁⲧⲉ. ⲧⲉⲩⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲧⲁ ⲛⲓⲕⲟⲟⲩⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲥⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ.

10ⲛⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲕⲟⲩⲁϩⲕ ⲛⲥⲁ ⲧⲁⲥⲃⲱ ⲡⲁⲥⲙⲟⲧ ⲡⲁⲧⲱϣ ⲧⲁⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲧⲁⲙⲛⲧϩⲁⲣϣ ϩⲏⲧ ⲧⲁⲁⲅⲁⲡⲏ ⲧⲁϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ. 11ⲛⲁⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲛⲁϩⲓⲥⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲓ ϩⲛ ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ϩⲛ ϩⲓⲕⲟⲛⲓⲟⲥ ϩⲛ ⲗⲩⲥⲇⲣⲁ ⲛⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲉⲛⲧⲁⲓϣⲟⲡⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁϩⲙⲉⲧ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 12ⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉⲱⲛϩ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ⲥⲉⲛⲁⲡⲱⲧ ϩⲱⲟⲩ ⲛⲥⲱⲟⲩ. 13ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲗⲁⲛⲟⲥ ⲥⲉⲛⲁⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲧⲉ ⲉⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲩⲥⲟⲣⲙ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲥⲱⲣⲙ ⲛϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ. 14ⲛⲧⲟⲕ ⲇⲉ ϭⲱ ϩⲛ ⲛⲉⲛⲧⲁⲕⲥⲃⲟ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲙⲛ ⲛⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲱⲧ ⲛϩⲏⲧ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ. ⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲕϫⲓⲥⲃⲱ ⲛⲧⲛⲛⲓⲙ. 15ⲁⲩⲱ ϫⲉ ϫⲓⲛⲉⲕⲥⲟⲃⲕ ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛϩⲉⲛⲥϩⲁⲓ ⲉⲩⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲛⲁⲓ ⲉⲩⲛ ϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲥⲁⲃⲟⲕ ⲉⲡⲟⲩϫⲁⲓ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 16ⲅⲣⲁⲫⲏ ⲛⲓⲙ ⲛⲛⲓϥⲉ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲉⲛϩⲏⲩ ⲛⲉ. ⲉⲡϯⲥⲃⲱ. ⲉⲡⲉϫⲡⲓⲟ ⲉⲡⲥⲟⲟϩⲉ ⲉⲧⲉⲥⲃⲱ ⲉⲧϩⲛ ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. 17ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲥⲃⲧⲱⲧ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ.

Copyright information for CopSahidica