Acts 11

ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲛ ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ. ϫⲉ ⲁⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϣⲱⲡ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ. ⲁⲩϫⲓϩⲁⲡ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲥⲃⲃⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲕⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁ ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲧⲥⲃⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲟⲩⲱⲙ ⲛⲙⲙⲁⲩ. ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲧⲁⲩⲉ ⲑⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲓⲛ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲉⲓϣⲟⲟⲡ ϩⲛ ⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲟⲡⲡⲏ ⲉⲓϣⲗⲏⲗ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲩϩⲟⲣⲟⲙⲁ ϩⲛ ⲟⲩⲉⲕⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲟⲩⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϩⲃⲟⲥ ⲉⲩⲭⲁⲗⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲧⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲱϩ ϣⲁⲣⲟⲓ. ⲁⲓϭⲱϣⲧ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲙⲟⲩϩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ. ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲛⲧⲃⲛⲟⲟⲩⲉ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲙⲛ ⲛⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙⲛ ⲛϫⲁⲧϥⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛϩⲁⲗⲁⲧⲉ ⲛⲧⲡⲉ. ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲩⲥⲙⲏ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲡⲉⲧⲣⲉ ϣⲱⲱⲧ ⲛⲅⲟⲩⲱⲙ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲓ ϫⲉ ⲙⲡⲱⲣ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲉ ⲡⲉⲧϫⲁϩⲙ ⲏⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲓ ⲉⲛⲉϩ. ⲁⲧⲉⲥⲙⲏ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲙⲡⲙⲉϩⲥⲉⲡ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ. ϫⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲃⲃⲟⲟⲩ. ⲛⲧⲟⲕ ⲙⲡⲣϫⲁϩⲙⲟⲩ. 10 ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛϣⲙⲧⲥⲱⲱⲡ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϥⲓ ⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲉ. 11 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓⲥ ϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲣⲙ ⲡⲏⲓ ⲉⲛⲉⲓ ⲛϩⲏⲧϥ. ⲉⲁⲩⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲥⲉ ϣⲁⲣⲟⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ. 12 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲕⲇⲓⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲗⲁⲁⲩ. ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲓⲕⲉⲥⲟⲟⲩ ⲛⲥⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ. 13 ⲁϥⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉⲑⲉ ⲛⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲙ ⲡⲉϥⲏⲓ. ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲁϫⲟⲟⲩ ⲉⲉⲓⲟⲡⲡⲏ ⲛⲅⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲛⲥⲁ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. 14 ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ ⲛⲁϫⲱ ⲉⲣⲟⲕ ⲛϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲕⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ. ⲛⲧⲟⲕ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ. 15 ⲛⲧⲉⲣⲓⲁⲣⲭⲉⲓ ⲇⲉ ⲛϣⲁϫⲉ ⲁⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ. ⲛⲑⲉ ϩⲱⲱⲛ ⲟⲛ ⲛⲧⲉϩⲟⲩⲉⲓⲧⲉ. 16 ⲁⲓⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲑⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲙⲉⲛ ⲁϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ. ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲥⲉⲛⲁⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲛ ⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. 17 ⲉϣϫⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ϯⲛⲁⲩ ⲛϯⲇⲱⲣⲉⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲑⲉ ϩⲱⲱⲛ ⲛⲧⲁϥϯ ⲛⲁⲛ ⲉⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲛⲅ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲣⲁϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲕⲱⲗⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 18 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲉⲛⲁⲓ ⲁⲩⲕⲁⲣⲱⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲣⲁ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉⲩⲱⲛϩ.

19 ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϫⲱⲱⲣⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲛⲧⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲓ ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲫⲟⲓⲛⲓⲕⲏ ⲙⲛ ⲕⲩⲡⲣⲟⲥ ⲙⲛ ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ⲉⲛⲥⲉϫⲱ ⲁⲛ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ. 20 ⲛⲉⲩⲛ ϩⲟⲉⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲉϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉ ⲛⲕⲩⲡⲣⲓⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲕⲩⲣⲏⲛⲁⲓⲟⲥ. ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲉⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲙⲛ ⲛⲟⲩⲉⲉⲓⲉⲛⲓⲛ ⲉⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 21 ⲁⲩⲱ ⲧϭⲓϫ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲉⲥϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲁⲩ. ⲟⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 22 ⲁⲡϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲙⲙⲁⲁϫⲉ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲉⲧⲃⲏⲏ ⲧⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲟⲟⲩ ⲛⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲉⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ. 23 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲣⲁϣⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲥⲟⲡⲥ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲣⲉⲩϭⲱ ϩⲓ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 24 ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲉϥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲓ ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲟⲩⲁϩϥ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 25 ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲁⲣⲥⲟⲥ ⲉϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ. 26 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲛⲧϥ ⲉⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭ ⲓⲁ. ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲣ ⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲩⲥⲟⲟⲩϩ ϩⲛ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉϯⲥⲃⲱ ⲛⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛϣⲟⲣⲡ ϩⲛ ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ϫⲉ ⲛⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ.

27 ϩⲣⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲛ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. ⲁϩⲉⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲉⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ. 28 ⲁⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲅⲁⲃⲟⲥ ⲁϥⲥⲏⲙⲁⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϩⲉⲃⲱⲱⲛ ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲧⲏⲣⲥ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲓ ⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲟⲥ. 29 ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲟϣⲟⲩ. ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩϯ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ. ⲛⲥⲉϫⲟⲟⲩⲥⲟⲩ ⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛ ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ. 30 ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲩⲁⲁϥ ⲁⲩϫⲟⲟⲥⲟⲩ ⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲛⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲙⲛ ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ.

Copyright information for CopSahidica