Acts 12

ⲙⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. ⲁⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲡⲣⲣⲟ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ ⲉⲑⲙⲕⲉ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲁϥϩⲱⲧⲃ ⲇⲉ ⲛⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲡⲥⲟⲛ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϩⲛ ⲟⲩⲥⲏϥⲉ. ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ϫⲉ ϥⲣⲁⲛⲁⲩ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. ⲁϥⲟⲩⲱϩ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ ⲉϭⲱⲡⲉ ⲙⲡⲕⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. ⲛⲉ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲑⲁⲃ ⲛⲉ. ⲛⲧⲉⲣⲉϥϭⲟⲡϥ ⲇⲉ ⲁϥⲛⲟϫϥ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. ⲉⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲙⲙⲛⲧⲁⲥⲉ ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ. ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲉⲛⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲁϩⲣⲙ ⲡⲗⲁⲟⲥ. ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲱⲣϫ ϩⲙ ⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. ⲛⲉⲩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛϣⲗⲏⲗ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲛⲁϩⲣⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ.

ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲉⲛⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲩϣⲏ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲕⲟⲧⲕ ⲛⲧⲙⲏⲧⲉ ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲥⲛⲁⲩ ⲉϥⲙⲏⲣ ⲛϩⲁⲗⲩⲥⲓⲥ ⲥⲛⲧⲉ ⲉⲣⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩⲣϣⲉ ϩⲓⲣⲙ ⲡⲣⲟ ⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓϫⲙ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϣⲁ ϩⲙ ⲡⲏⲓ ⲁϥⲧⲃⲥ ⲡⲉⲥⲡⲓⲣ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛⲅ ϩⲛ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲁⲩⲱ ⲁⲙⲙⲣⲣⲉ ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉϥϭⲓϫ. ⲡⲉϫⲉ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟⲩⲣ ⲛⲧⲉⲕϯⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲅϯ ⲙⲡⲉⲕⲥⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲟⲛ ⲉⲣⲁⲧⲕ ⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ϩⲓⲛⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϯⲧⲉⲕϣⲧⲏⲛ ϩⲓⲱⲱⲕ ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲟⲩⲁϩⲕ ⲛⲥⲱⲓ. ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲟⲩⲁϩϥ ⲛⲥⲱϥ. ⲉⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ. ⲛⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲟⲩϩⲟⲣⲟⲙⲁ ⲡⲉⲧϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ. 10 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡϣⲟⲣⲡ ⲛⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧⲡⲩⲗⲏ ⲙⲡⲉⲛⲓⲡⲉ ⲉⲧⲟⲩⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲥⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁⲩ ⲙⲁⲩⲁⲁⲥ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲡⲱϩ ϣⲁ ⲡϣⲟⲣⲡ ⲛϩⲓⲣ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲥⲁϩⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ. 11 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟϥ. ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲓⲉⲓⲙⲉ ⲛⲁⲙⲉ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲁϩⲙⲉⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧϭⲓϫ ⲛⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲡⲣⲟⲥⲇⲟⲕⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. 12 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲣⲛ ⲡⲏⲓ ⲙⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲙⲁⲁⲩ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ. ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲩⲥⲟⲟⲩϩ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲗⲏⲗ. 13 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲧⲱϩⲙ ⲇⲉ ⲉⲣⲙ ⲡⲣⲟ ⲛⲑⲁⲉⲓⲧ. ⲁⲩϣⲉⲉⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲟⲩⲱϣⲃ ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲣⲟⲇⲏ. 14 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉⲥⲥⲟⲩⲛ ⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲣⲁϣⲉ ⲙⲡⲥⲟⲩⲱⲛ ⲙⲡⲣⲟ. ⲁⲥⲡⲱⲧ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁⲥⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓⲣⲙ ⲡⲣⲟ. 15 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲗⲟⲃⲉ. ⲛⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲥⲧⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ. ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲡⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉ. 16 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲡϥⲗⲟ ⲉϥⲧⲱϩⲙ. ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲟⲩⲱⲛ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲱϣⲥ. 17 ⲁϥⲕⲓⲙ ⲇⲉ ⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲕⲁⲣⲱⲟⲩ ⲁϥⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ⲉⲑⲉ ⲛⲧⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲧⲁⲙⲉ ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛⲁⲓ ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲩⲙⲁ ⲛϫⲁⲓⲉ.

18 ⲛⲧⲉⲣⲉ ϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ. ⲛⲉⲩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϣⲧⲟⲣⲧⲣ ϣⲟⲟⲡ ϩⲛ ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ. ϫⲉ ⲟⲩ ⲁⲣⲁ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. 19 ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲙⲡϥϩⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲁϥⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲛⲁⲛⲟⲩⲣϣⲉ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉϫⲓⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲁⲕⲟⲟⲩ. ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲁⲩ.

20 ⲛⲉϥϭⲟⲛⲧ ⲇⲉ ⲉⲛⲣⲙⲛⲧⲩⲣⲟⲥ ⲙⲛ ⲥⲓⲇⲱⲛ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ϩ ⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ⲁⲩⲉⲓ ϣⲁⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲓⲑⲉ ⲛϥⲗⲁⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉⲧϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲟⲓⲧⲱⲛ ⲙⲡⲣⲣⲟ ⲁⲩⲁⲓⲧⲓ ⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲥⲁⲛϣ ⲛⲧⲉⲩⲭⲱⲣⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲁⲡⲣⲣⲟ. 21 ϩⲛ ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲁⲩⲧⲟϣϥ ⲁϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ϯϩⲓⲱⲱϥ ⲛⲧⲉϥϩⲃⲥⲱ ⲛⲣⲣⲟ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲉⲡⲃⲏⲙⲁ. ⲁϥϯϩⲁⲡ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 22 ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩⲥⲙⲏ ⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲟⲩⲥⲙⲏ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲛ ⲧⲉ. 23 ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲡⲁⲧⲁⲥⲥⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙⲡϥϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣϥⲛⲧ ⲁϥⲙⲟⲩ. 24 ⲡϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲁϣⲁⲓ. 25 ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲇⲉ ⲙⲛ ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲉⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ. ⲉⲁⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲉⲁⲩϫⲓ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ.

Copyright information for CopSahidica