Acts 15

1ⲁⲩⲱ ⲁϩⲟⲓⲛⲉ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲁⲩϯⲥⲃⲱ ⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ. ϫⲉ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲥⲃⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙ ⲡⲥⲱⲛⲧ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲙⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲟⲩϫⲁⲓ. 2ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲟⲩⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲙⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲍⲏⲧⲏⲥⲓⲥ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲛ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲛⲙⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲧⲉϣ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲛ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲕⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ. ⲉⲧⲣⲉⲩⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲧϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲓⲍⲏⲧⲏⲙⲁ. 3ⲛⲧⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲑⲡⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲉⲫⲟⲓⲛⲓⲕⲏ ⲙⲛ ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲡⲉⲕⲧⲟ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲣⲁϣⲉ ϩⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 4ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲁⲩϣⲟⲡⲟⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲛϭⲓ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙⲛ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲁⲩ ⲛⲙⲙⲁⲩ ϩⲛ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ. 5ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲑⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ ⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϣϣⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲃⲃⲏ ⲧⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲛⲁⲩ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ.

6ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲓϣⲁϫⲉ. 7ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛⲍⲏⲧⲏⲥⲓⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϫⲓⲛ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲱⲧⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲁⲧⲁⲡⲣⲟ ⲉⲧⲣⲉ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛⲥⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. 8ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲛϩⲏⲧ ⲁϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ. ⲉⲁϥϯ ⲛⲁⲩ ⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ϩⲱⲱⲛ ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲛ. 9ⲁⲩⲱ ⲙⲡϥϯⲡⲱⲣϫ ⲗⲁⲁⲩ ⲟⲩⲧⲱⲛ ⲛⲙⲙⲁⲩ ϩⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁϥⲧⲃⲃⲉ ⲛⲉⲩϩⲏⲧ. 10ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲟⲩⲉϩ ⲟⲩⲛⲁϩⲃ ⲉϫⲙ ⲡⲙⲁⲕϩ ⲛⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲡⲉ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲛⲟⲛ ϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉϥⲓ ϩⲁⲣⲟϥ. 11ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲟⲩϫⲁⲓ. ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ.

12ⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲕⲁⲣⲱⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲓⲥⲙⲏ ⲉⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲙⲛ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. ⲉⲩⲧⲁⲩⲟ ⲛⲙⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛ ⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉ ⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲁⲩ ϩⲛ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ. 13ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲧⲣⲉⲩⲕⲁⲣⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲓ. 14ⲥⲩⲙⲉⲱⲛ ⲁϥϫⲱ ⲉⲣⲟⲛ ⲛⲑⲉ ⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϭⲙⲡϣⲓⲛⲉ ϫⲓⲛⲛ ϣⲟⲣⲡ. ⲉϫⲓ ⲟⲩⲗⲁⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲛ. 15ⲁⲩⲱ ⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲥⲩⲙⲫⲱⲛⲓ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ. ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ 16ϫⲉ ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ϯⲛⲁⲕⲧⲟⲓ ⲧⲁⲕⲱⲧ ⲛⲧⲉⲥⲕⲩⲛⲏ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲧⲉⲛⲧⲁⲥϩⲉ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲕⲱⲧ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩϣⲟⲣϣⲣ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲧⲁϩⲟⲥ ⲉⲣⲁⲧⲥ. 17ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲁⲩⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲡⲁⲣⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲡⲉϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 18ⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲁⲓ ϫⲓⲛ ⲉⲛⲉϩ. 19ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲕⲣⲓⲛⲉ ⲉⲧⲙϯϩⲓⲥⲉ ⲛⲛⲉⲧⲕⲱⲧ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ. 20ⲁⲗⲗⲁ ⲥϩⲁⲓ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲁϩⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛϫⲱ ϩⲙ ⲛⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲧⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁ ⲙⲛ ⲟⲩⲛⲕⲁ ⲉϥⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ [[ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲟⲩⲁϣϥ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉⲩⲁⲁϥ ⲛϭⲉ]]. 21ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲓⲛ ⲛⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛⲛⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲛ. ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲛⲉⲧⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲟⲗⲓⲥ. ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲉⲩⲱϣ ⲙⲙⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛⲓⲙ.

22ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲥⲛⲇⲟⲕⲓ ⲛⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲛ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲱⲧⲡ ⲛϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲥⲉϫⲟⲟⲩⲥⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ⲙⲛ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲉⲧⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲃⲁⲣⲥⲁⲃⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲥⲓⲗⲁⲥ ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲛⲟϭ ϩⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ. 23ⲉⲁⲩⲥϩⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲩⲥϩⲁⲓ ⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧϩⲛ ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ⲙⲛ ⲧⲥⲩⲣⲓⲁ ⲙⲛ ⲧⲕⲩⲗⲓⲕⲓⲁ ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲭⲁⲓⲣⲉⲧⲉ. 24ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ ⲁⲛⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁϩⲟⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲛ ⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲁⲩϣⲧⲣⲧⲣ ⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲛ ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲩϯⲙⲕⲁϩ ⲛⲛⲉⲧⲙⲯⲩⲭⲏ ⲙⲡⲛϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ. 25ⲁⲥⲛⲇⲟⲕⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲁⲛⲉⲓ ⲉⲩⲙⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉⲧⲣⲉⲛⲥⲱⲧⲡ ⲛϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲛⲧⲁⲩⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ. ⲙⲛ ⲛⲉⲛⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲙⲛ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. 26ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁⲩϯ ⲛⲛⲉⲩⲯⲩⲭⲏ ϩⲁ ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 27ⲁⲛⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲙⲛ ⲥⲓⲗⲁⲥ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲟⲛ ϩⲓⲧⲙ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲩⲛⲁϫⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲛⲁⲓ. 28ⲁⲥⲛⲇⲟⲕⲓ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲛ. ⲉⲧⲙⲧⲁⲗⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲃⲁⲣⲟⲥ ⲉϫⲛ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ϩⲛ ⲟⲩϩⲧⲟⲣ. 29ⲉⲥⲁϩⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϣⲱⲱⲧ ⲛⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲙⲛ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙⲛ ⲛⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲧⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲁϣⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲙⲡⲣⲁⲁⲩ ⲛϭⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛⲁⲣϣⲁⲩ ⲟⲩϫⲁⲓ.

30ⲛⲧⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ. ⲁⲩⲥⲉⲩϩ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ. ⲁⲩϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲧⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ 31ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲟϣⲥ ⲁⲩⲣⲁϣⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲥⲟⲡⲥ. 32ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲇⲉ ⲙⲛ ⲥⲓⲗⲁⲥ ϩⲉⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϩⲱⲟⲩ ⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ϩⲁϩ ⲛϣⲁϫⲉ. ⲁⲩⲥⲉⲡⲥ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲁϫⲣⲟⲟⲩ. 33ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲣⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲟⲟⲩⲥⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϩⲛ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ϣⲁ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲟⲩⲟⲟⲩ. 34ⲁⲥⲛⲇⲟⲕⲓ ⲇⲉ ⲛⲥⲓⲗⲁⲥ ⲉⲧⲣⲉϥϭⲱ ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 35ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲛ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ. ⲉⲩϯⲥⲃⲱ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲕⲉⲙⲏⲏϣⲉ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ.

36ⲙⲛⲛⲥⲁ ϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲛⲕⲟⲧⲛ ⲛⲧⲛϭⲙⲡϣⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲓⲙ. ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲛⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲁⲩ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲣⲟⲩ. 37ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉϫⲓ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ. 38ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲁⲝⲓⲟⲩ ⲉⲧⲙϫⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲡⲱⲣϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϫⲓⲛ ⲛⲧⲡⲁⲙⲫⲩⲗⲓⲁ ⲙⲡϥⲃⲱⲕ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲙⲫⲱⲃ. 39ⲁⲩⲡⲁⲣⲟⲝⲩⲥⲙⲟⲥ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲥⲉⲥⲁϩⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲙⲉⲛ ⲁϥϫⲓ ⲙⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲁϥⲥϭⲏⲣ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲕⲩⲡⲣⲟⲥ. 40ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲱⲧⲡ ⲛⲥⲓⲗⲁⲥ. ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϯ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ. 41ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲥⲩⲣⲓⲁ ⲙⲛ ⲧⲕⲓⲗⲓⲕⲓⲁ. ⲁϥⲧⲁϫⲣⲟ ⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ.

Copyright information for CopSahidica