Acts 15

ⲁⲩⲱ ⲁϩⲟⲓⲛⲉ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲁⲩϯⲥⲃⲱ ⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ. ϫⲉ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲥⲃⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙ ⲡⲥⲱⲛⲧ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲙⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲟⲩϫⲁⲓ. ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲟⲩⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲙⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲍⲏⲧⲏⲥⲓⲥ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲛ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲛⲙⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲧⲉϣ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲛ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲕⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ. ⲉⲧⲣⲉⲩⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲧϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲓⲍⲏⲧⲏⲙⲁ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲑⲡⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲉⲫⲟⲓⲛⲓⲕⲏ ⲙⲛ ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲡⲉⲕⲧⲟ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲣⲁϣⲉ ϩⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲁⲩϣⲟⲡⲟⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲛϭⲓ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙⲛ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲁⲩ ⲛⲙⲙⲁⲩ ϩⲛ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ. ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲑⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ ⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϣϣⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲃⲃⲏ ⲧⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲛⲁⲩ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ.

ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲓϣⲁϫⲉ. ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛⲍⲏⲧⲏⲥⲓⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϫⲓⲛ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲱⲧⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲁⲧⲁⲡⲣⲟ ⲉⲧⲣⲉ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛⲥⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲛϩⲏⲧ ⲁϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ. ⲉⲁϥϯ ⲛⲁⲩ ⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ϩⲱⲱⲛ ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ⲙⲡϥϯⲡⲱⲣϫ ⲗⲁⲁⲩ ⲟⲩⲧⲱⲛ ⲛⲙⲙⲁⲩ ϩⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁϥⲧⲃⲃⲉ ⲛⲉⲩϩⲏⲧ. 10 ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲟⲩⲉϩ ⲟⲩⲛⲁϩⲃ ⲉϫⲙ ⲡⲙⲁⲕϩ ⲛⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲡⲉ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲛⲟⲛ ϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉϥⲓ ϩⲁⲣⲟϥ. 11 ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲟⲩϫⲁⲓ. ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ.

12 ⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲕⲁⲣⲱⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲓⲥⲙⲏ ⲉⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲙⲛ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. ⲉⲩⲧⲁⲩⲟ ⲛⲙⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛ ⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉ ⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲁⲩ ϩⲛ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ. 13 ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲧⲣⲉⲩⲕⲁⲣⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲓ. 14 ⲥⲩⲙⲉⲱⲛ ⲁϥϫⲱ ⲉⲣⲟⲛ ⲛⲑⲉ ⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϭⲙⲡϣⲓⲛⲉ ϫⲓⲛⲛ ϣⲟⲣⲡ. ⲉϫⲓ ⲟⲩⲗⲁⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲛ. 15 ⲁⲩⲱ ⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲥⲩⲙⲫⲱⲛⲓ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ. ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ 16 ϫⲉ ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ϯⲛⲁⲕⲧⲟⲓ ⲧⲁⲕⲱⲧ ⲛⲧⲉⲥⲕⲩⲛⲏ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲧⲉⲛⲧⲁⲥϩⲉ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲕⲱⲧ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩϣⲟⲣϣⲣ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲧⲁϩⲟⲥ ⲉⲣⲁⲧⲥ. 17 ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲁⲩⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲡⲁⲣⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲡⲉϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 18 ⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲁⲓ ϫⲓⲛ ⲉⲛⲉϩ. 19 ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲕⲣⲓⲛⲉ ⲉⲧⲙϯϩⲓⲥⲉ ⲛⲛⲉⲧⲕⲱⲧ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ. 20 ⲁⲗⲗⲁ ⲥϩⲁⲓ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲁϩⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛϫⲱ ϩⲙ ⲛⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲧⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁ ⲙⲛ ⲟⲩⲛⲕⲁ ⲉϥⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ [[ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲟⲩⲁϣϥ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉⲩⲁⲁϥ ⲛϭⲉ]]. 21 ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲓⲛ ⲛⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛⲛⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲛ. ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲛⲉⲧⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲟⲗⲓⲥ. ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲉⲩⲱϣ ⲙⲙⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛⲓⲙ.

22 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲥⲛⲇⲟⲕⲓ ⲛⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲛ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲱⲧⲡ ⲛϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲥⲉϫⲟⲟⲩⲥⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ⲙⲛ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲉⲧⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲃⲁⲣⲥⲁⲃⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲥⲓⲗⲁⲥ ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲛⲟϭ ϩⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ. 23 ⲉⲁⲩⲥϩⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲩⲥϩⲁⲓ ⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧϩⲛ ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ⲙⲛ ⲧⲥⲩⲣⲓⲁ ⲙⲛ ⲧⲕⲩⲗⲓⲕⲓⲁ ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲭⲁⲓⲣⲉⲧⲉ. 24 ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ ⲁⲛⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁϩⲟⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲛ ⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲁⲩϣⲧⲣⲧⲣ ⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲛ ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲩϯⲙⲕⲁϩ ⲛⲛⲉⲧⲙⲯⲩⲭⲏ ⲙⲡⲛϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ. 25 ⲁⲥⲛⲇⲟⲕⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲁⲛⲉⲓ ⲉⲩⲙⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉⲧⲣⲉⲛⲥⲱⲧⲡ ⲛϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲛⲧⲁⲩⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ. ⲙⲛ ⲛⲉⲛⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲙⲛ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. 26 ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁⲩϯ ⲛⲛⲉⲩⲯⲩⲭⲏ ϩⲁ ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 27 ⲁⲛⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲙⲛ ⲥⲓⲗⲁⲥ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲟⲛ ϩⲓⲧⲙ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲩⲛⲁϫⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲛⲁⲓ. 28 ⲁⲥⲛⲇⲟⲕⲓ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲛ. ⲉⲧⲙⲧⲁⲗⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲃⲁⲣⲟⲥ ⲉϫⲛ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ϩⲛ ⲟⲩϩⲧⲟⲣ. 29 ⲉⲥⲁϩⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϣⲱⲱⲧ ⲛⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲙⲛ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙⲛ ⲛⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲧⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲁϣⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲙⲡⲣⲁⲁⲩ ⲛϭⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛⲁⲣϣⲁⲩ ⲟⲩϫⲁⲓ.

30 ⲛⲧⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ. ⲁⲩⲥⲉⲩϩ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ. ⲁⲩϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲧⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ 31 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲟϣⲥ ⲁⲩⲣⲁϣⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲥⲟⲡⲥ. 32 ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲇⲉ ⲙⲛ ⲥⲓⲗⲁⲥ ϩⲉⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϩⲱⲟⲩ ⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ϩⲁϩ ⲛϣⲁϫⲉ. ⲁⲩⲥⲉⲡⲥ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲁϫⲣⲟⲟⲩ. 33 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲣⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲟⲟⲩⲥⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϩⲛ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ϣⲁ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲟⲩⲟⲟⲩ. 34 ⲁⲥⲛⲇⲟⲕⲓ ⲇⲉ ⲛⲥⲓⲗⲁⲥ ⲉⲧⲣⲉϥϭⲱ ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 35 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲛ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ. ⲉⲩϯⲥⲃⲱ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲕⲉⲙⲏⲏϣⲉ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ.

36 ⲙⲛⲛⲥⲁ ϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲛⲕⲟⲧⲛ ⲛⲧⲛϭⲙⲡϣⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲓⲙ. ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲛⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲁⲩ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲣⲟⲩ. 37 ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉϫⲓ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ. 38 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲁⲝⲓⲟⲩ ⲉⲧⲙϫⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲡⲱⲣϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϫⲓⲛ ⲛⲧⲡⲁⲙⲫⲩⲗⲓⲁ ⲙⲡϥⲃⲱⲕ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲙⲫⲱⲃ. 39 ⲁⲩⲡⲁⲣⲟⲝⲩⲥⲙⲟⲥ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲥⲉⲥⲁϩⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲙⲉⲛ ⲁϥϫⲓ ⲙⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲁϥⲥϭⲏⲣ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲕⲩⲡⲣⲟⲥ. 40 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲱⲧⲡ ⲛⲥⲓⲗⲁⲥ. ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϯ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ. 41 ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲥⲩⲣⲓⲁ ⲙⲛ ⲧⲕⲓⲗⲓⲕⲓⲁ. ⲁϥⲧⲁϫⲣⲟ ⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ.

Copyright information for CopSahidica