Acts 18

ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲁⲑⲏⲛⲁⲓⲥ. ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲉ ⲉⲩⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲕⲩⲗⲁⲥ ⲟⲩⲡⲟⲛⲧⲓⲕⲟⲥ ϩⲙ ⲡⲉϥⲅⲉⲛⲟⲥ ⲉⲁϥⲉⲓ ϩⲛ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲑⲓⲧⲁⲗⲓⲁ ⲙⲛ ⲡⲣⲓⲥⲕⲓⲗⲗⲁ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲟⲥ ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲧⲣⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ϩⲣⲱⲙⲏ ⲁϥϯ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϭⲱ ϩⲁϩⲧⲏⲩ ⲁϥⲣϩⲱⲃ. ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉϥⲉⲓⲟⲡⲉ ⲧⲱⲟⲩ ⲧⲉ. ⲛⲉ ⲧⲉⲩⲧⲉⲭⲛⲏ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲣⲉϥⲧⲁⲙⲓⲉ ⲥⲕⲩⲛⲏ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϣⲁϫⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲉϥⲡⲓⲑⲉ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙⲛ ⲛϩⲉⲗⲗⲏⲛ.

ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲥⲓⲗⲁⲥ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲙⲛ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ. ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϯ ⲇⲉ ⲟⲩⲃⲏϥ ⲉⲩϫⲓⲟⲩⲁ. ⲁϥⲛⲉϩ ⲛⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲥⲛⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧⲉⲧⲛⲁⲡⲉ. ϯⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲛⲟⲕ ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲓⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ. ⲁϥⲡⲱⲱⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ ⲛⲟⲩⲥⲟⲛ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲧⲓⲧⲟⲥ ⲉϥϣⲙϣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲁⲓ ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥⲏⲓ ϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ. ⲕⲣⲓⲥⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲁⲣⲭⲏⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ. ⲁⲩⲱ ϩⲁϩ ϩⲛ ⲛⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ ⲉⲩⲥⲱⲧⲙ ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲓ ⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ. ⲡⲉϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϩⲛ ⲟⲩϩⲟⲣⲟⲙⲁ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ. ϫⲉ ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϣⲁϫⲉ. ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣⲕⲁⲣⲱⲕ 10 ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲁⲕ. ⲁⲩⲱ ⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲣ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ. ϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲗⲁⲟⲥ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲓ ϩⲛ ⲧⲉⲓⲡⲟⲗⲓⲥ. 11 ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲉ ⲙⲛ ⲥⲟⲟⲩ ⲛⲉⲃⲟⲧ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ.

12 ⲅⲁⲗⲗⲓⲱⲛ ⲇⲉ ⲉϥⲟ ⲛⲁⲛⲑⲩⲡⲁⲧⲟⲥ ⲉϫⲛ ⲧⲁⲭⲁⲓⲁ. ⲁⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉϫⲙ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲛ ⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ. ⲁⲩϫⲓⲧϥ ⲉⲡⲃⲏⲙⲁ 13 ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲣⲁ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲡⲁⲓ ⲡⲓⲑⲉ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉϣⲙϣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 14 ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲉϥⲛⲁⲟⲩⲱⲛ ⲛⲣⲱϥ. ⲡⲉϫⲉ ⲅⲁⲗⲗⲓⲱⲛ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲉⲛⲉ ⲟⲩϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲏⲟⲩϩⲱⲃ ⲉϥϩⲟⲟⲩ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲱ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. ⲛⲉⲓⲛⲁⲁⲛⲉⲭⲉ ⲡⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲩⲗⲟⲅⲱⲥ. 15 ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲉϣϫⲉ ϩⲉⲛⲍⲏⲧⲏⲙⲁ ⲛⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩϣⲁϫⲉ. ⲏϩⲉⲛⲣⲁⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲧⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⲧⲉⲧⲛⲣⲱϣⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ. ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲛϯⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲉϯϩⲁⲡ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ. 16 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲃⲏⲙⲁ. 17 ⲁⲛϩⲗⲗⲏⲛ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲥⲱⲥⲑⲉⲛⲏⲥ ⲡⲁⲣⲭⲏⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲃⲏⲙⲁ. ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉ ⲅⲁⲗⲗⲓⲱⲛ ⲡⲣⲟⲥⲉⲭⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ.

18 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲁϥϭⲱ ⲛϩⲉⲛⲕⲉⲙⲏⲏ ϣⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ ϩⲁⲧⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁϥⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁⲩ ⲁϥⲥϭⲏⲣ ⲉⲧⲥⲩⲣⲓⲁ ⲙⲛ ⲡⲣⲓⲥⲕⲓⲗⲗⲁ ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲩⲗⲁⲥ ⲁϥϩⲉⲕⲉ ⲧⲉϥⲁⲡⲉ ϩⲛ ⲕⲉⲛⲭⲣⲁⲓⲁⲓⲥ ⲛⲉⲩⲛⲧⲁϥ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧ. 19 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲡⲱϩ ⲇⲉ ⲉⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉⲧⲛⲏⲩ. ⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲙⲛ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. 20 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ ⲇⲉ ⲉⲣ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡϥϭⲱ. 21 ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲕⲁ ⲛⲏ ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲕⲧⲟⲓ ⲟⲛ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲫⲉⲥⲟⲥ 22 ⲁϥⲥϭⲏⲣ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲁϥⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲁϥⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ. 23 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲣⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲩ. ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲙⲟⲩϣⲧ ⲛⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲛⲧⲅⲁⲗⲁⲧⲓⲁ ⲙⲛ ⲧⲉⲫⲣⲩⲅⲓⲁ. ⲉⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⲛⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

24 ⲟⲩⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲧⲉⲫⲉⲥⲟⲥ. ⲟⲩⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲉⲩⲥ ϩⲙ ⲡⲉϥⲅⲉⲛⲟⲥ. ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲩⲛⲧϥ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ϩⲉⲛ ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ. 25 ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲁⲩⲕⲁⲑⲏⲕⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲃⲣⲃⲣ ϩⲙ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛⲉϥϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϯⲥⲃⲱ ϩⲛ ⲟⲩⲱⲣϫ ⲉⲧⲃⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲙⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ. 26 ⲡⲁⲓ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲙⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛ ⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ. ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓ ⲁⲕⲩⲗⲁⲥ ⲙⲛ ⲡⲣⲓⲥⲕⲓⲗⲗⲁ. ⲁⲩϣⲟⲡϥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ϩⲛ ⲟⲩⲱⲣϫ ⲉⲧⲉϩⲓⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 27 ⲁⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲡⲣⲟⲧⲣⲉⲡⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉϩⲛⲁϥ ⲉⲃⲱⲕ ⲉⲧⲁⲭⲁⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥϩⲁⲓ ⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩⲉϣⲟⲡϥ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲙⲁⲩ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϩⲛ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ. 28 ⲛⲉϥϫⲡⲓⲟ ⲅⲁⲣ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ. ⲉϥⲧⲁⲙⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ.

Copyright information for CopSahidica