Acts 19

1ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲉ ⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ϩⲛ ⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ. ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲙⲉϣⲧ ⲛⲥⲁ ⲉⲧϩⲙ ⲡϫⲓⲥⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲧⲉⲫⲉⲥⲟⲥ. ⲁϥϩⲉ ⲉϩⲉⲛⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙⲙⲁⲩ. 2ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲡⲛⲥⲱⲧⲙ ⲣⲱ ϫⲉ ϣⲁⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϫⲓ ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. 3ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ϭⲉ ⲉⲛⲓⲙ. ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲛϫⲓ ⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ. 4ⲡⲉϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲧⲁϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲙⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ. ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱϥ. ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 5ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲓ ⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. 6ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲕⲁ ϭⲓϫ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ϩⲛ ϩⲉⲛⲕⲉⲁⲥⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ. 7ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲩⲙⲉϩ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ.

8ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ. ⲁϥⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲉⲃⲟⲧ. ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲡⲓⲑⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 9ⲛⲧⲉⲣⲉ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛϣⲟⲧ ⲛϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣⲁⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲩϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲧⲉϩⲓⲏ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁϥⲥⲁϩⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲣϫ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲙⲙⲏⲛⲉ ϩⲛ ⲧⲉⲥⲭⲟⲗⲏ ⲛⲧⲏⲣⲁⲛⲟⲥ. 10ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ⲥⲛⲧⲉ. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛ ⲧⲁⲥⲓⲁ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲇⲉ ⲙⲛ ⲛⲟⲩⲉⲉⲓⲉⲛⲓⲛ

11ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛϭⲟⲙ ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲛϭⲓ ϫ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. 12ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲥⲉϫⲓ ⲛϩⲉⲛⲥⲟⲩⲇⲁⲣⲓⲟⲛ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲥⲩⲙⲓⲕⲓⲛⲑⲓⲛⲟⲛ ⲉⲁⲩⲧⲟϭⲟⲩ ⲉⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲛⲥⲉⲕⲁⲁⲩ ⲉϫⲛ ⲛⲉⲧϣⲱⲛⲉ ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲧϣⲱⲛⲉ ⲗⲟ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲛⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ. 13ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲧⲟ ⲛⲉⲝⲟⲣⲕⲓⲥⲧⲏⲥ ⲉⲧⲁⲩⲉ ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲛⲉⲧⲉⲣⲉ ⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ϩⲓⲱⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲛⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲓⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ⲙⲙⲟϥ. 14ⲛⲉⲩⲛ ⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϫⲉ ⲥⲕⲉⲩⲁ ⲉⲩⲛⲧϥ ⲥⲁϣϥ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲁⲓ. 15ⲁⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲓⲥ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϯⲉⲓⲙⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲛⲓⲙ. 16ⲁϥϥⲱϭⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ϩⲓⲱⲱϥ ⲁϥⲣϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲥⲁϣϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϭⲙϭⲟⲙ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲥⲉⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲏⲓ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲩⲕⲏ ⲕⲁϩⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲡⲟⲗϩ. 17ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ ⲛϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛ ⲧⲉⲫⲉⲥⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲟⲧⲉ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓⲥⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 18ⲛⲉⲣⲉ ϩⲁϩ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛⲏⲩ ⲉⲩⲉⲝⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ. ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲧⲁⲩⲟ ⲛⲛⲉⲩϩⲃⲏⲩⲉ. 19ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲟⲛ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛϩⲉⲛⲙⲛⲧⲡⲉⲣⲡⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲛ ϫⲱⲱⲙⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲣⲟⲕϩⲟⲩ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲡ ⲥⲟⲩⲛⲧⲟⲩ. ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛϯⲟⲩ ⲛⲧⲃⲁ ⲛϩⲁⲧ. 20ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲧⲁ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲝⲁⲛⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁϫⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲁϥϭⲙϭⲟⲙ.

21ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲥⲙⲛⲧⲥ ϩⲙ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲣⲉϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲙⲛ ⲧⲁⲭⲁⲓⲁ ⲛϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲧⲣⲁⲃⲱⲕ ⲉⲙⲁⲩ ϩⲁⲡⲥ ⲟⲛ ⲉⲧⲣⲁⲛⲁⲩ ⲉⲧⲕⲉϩⲣⲱⲙⲏ. 22ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲛⲥⲁ ⲥⲛⲁⲩ ⲛⲛⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲁϥ. ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲙⲛ ⲉⲣⲁⲥⲧⲟⲥ. ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϭⲱ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϩⲛ ⲧⲁⲥⲓⲁ.

23ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉϩⲓⲏ. 24ⲟⲩⲣⲉϥⲣϩⲁⲧ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲧⲩⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ ⲉϥⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛϩⲉⲛⲧⲟⲩⲱⲧ ⲛϩⲁⲧ ⲛⲧⲁⲣⲧⲉⲙⲓⲥ. ⲛⲉⲩϯ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲉⲣⲅⲁⲥⲓⲁ ⲛⲛⲧⲉⲭⲛⲓⲧⲏⲥ. 25ⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲁϥⲥⲉⲩϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲣϩⲱⲃ ⲉⲧⲉⲓⲟⲡⲉ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛϣⲃⲣⲧⲉⲭⲛⲓⲧⲏⲥ. ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲛⲱⲛϩ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲓⲉⲣⲅⲁⲥⲓⲁ. 26ⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ϩⲛ ⲧⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲭⲉⲇⲟⲛ ϩⲛ ⲧⲁⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲁⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲓⲑⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲛⲛⲉ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛϩⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲧⲁⲙⲓⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ ⲛⲉⲩϭⲓϫ. 27ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲡⲉⲓⲙⲉⲣⲟⲥ ⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲉⲩⲉ ⲉⲧⲣⲉϥϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲟⲟⲧⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲕⲉⲣⲡⲉ ⲛⲧⲛⲟϭ ⲛⲁⲣⲧⲩⲙⲓⲥ ⲥⲉⲛⲁⲗⲟ ⲉⲩⲱⲡ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲛⲧⲥ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲥⲙⲛⲧⲛⲟϭ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲧⲁⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ϣⲙϣⲉ ⲛⲁⲥ.

28ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩϩ ⲛϭⲱⲛⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲧⲉ ⲧⲁⲣⲧⲉⲙⲓⲥ ⲛⲧⲉⲫⲉⲥⲟⲥ. 29ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲙⲟⲩϩ ⲛϣⲧⲟⲣⲧⲣ. ⲉⲁⲩϯ ⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉⲡⲉⲑⲩⲁⲧⲣⲟⲛ. ⲉⲁⲩⲧⲱⲣⲡ ⲛⲅⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ ⲁⲣⲓⲥⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ϩⲉⲛⲙⲁⲕⲉⲇⲱⲛ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲙⲛ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. 30ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲇⲏⲙⲟⲥ ⲙⲡⲉ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲕⲁⲁϥ. 31ϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ϩⲛ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉⲩⲟ ⲛϣⲃⲏⲣ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲧⲁⲩⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲉⲩⲥⲟⲡⲥ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲑⲩⲁⲧⲣⲟⲛ. 32ⲛⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲛ ⲡⲉϥϣⲁϫⲉ. ⲛⲉⲁ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲱϩ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲩϩⲟⲩⲟ ⲛⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ. 33ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲙ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲛⲉϫ ⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲱⲣⲙ ⲛⲧⲉϥϭⲓϫ. ⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲍⲉ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ. 34ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲡⲉ. ⲁⲩⲥⲙⲏ ⲛⲟⲩⲱⲧ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲛⲁⲟⲩⲛⲟⲩ ⲥⲛⲧⲉ. ⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲧⲉ ⲧⲁⲣⲧⲉⲙⲓⲥ ⲛⲧⲉⲫⲉⲥⲟⲥ. 35ⲡⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲕⲁⲧⲁⲥⲧⲓⲗⲉ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲣⲙⲛⲉⲫⲉⲥⲟⲥ. ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲉⲥϣⲙϣⲉ ⲛⲧⲛⲟϭ ⲛⲁⲣⲧⲩⲙⲓⲥ ⲙⲛ ⲡⲍⲉⲩⲥ. 36ⲉⲣⲉ ⲛⲁⲓ ϭⲉ ⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϣϣⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲥⲙⲛ ⲧⲏⲩⲧⲛ. ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲧⲙⲣⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲱⲃ ϩⲛ ⲟⲩⲁⲥⲁⲓ. 37ⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲛⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲉⲡⲉⲓⲙⲁ ⲙⲡⲟⲩϣⲗ ⲣⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲧⲛⲛⲟⲩⲧⲉ. 38ⲉϣϫⲉ ⲧⲩⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ ϭⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϣⲃⲣⲧⲉⲭ ⲛⲓⲧⲏⲥ ⲟⲩⲛⲧⲟⲩ ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲙⲙⲁⲩ. ϣⲁⲩⲛ ϩⲉⲛⲁⲅⲟⲣⲁⲓⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛ ϩⲉⲛⲁⲛⲑⲩⲡⲁⲧⲟⲥ ⲙⲁⲣⲟⲩⲥⲙⲙⲉ ⲛⲁⲩ. 39ⲉϣϫⲉ ⲕⲉϩⲱⲃ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱϥ. ⲥⲉⲛⲁⲃⲟⲗϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲥⲟⲟⲩϩⲥ ⲉϣⲁⲥϣⲱⲡⲉ. 40ⲧⲛϭⲓⲛⲇⲩⲛⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲩϯϣⲧⲟⲩⲏⲧ ⲉⲣⲟⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲓϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲉⲙⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲧⲙⲏⲧⲉ ⲉⲩⲛϣϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲛ ⲉϯⲗⲟⲅⲟⲥ ϩⲁⲣⲟϥ. ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲁ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ.

Copyright information for CopSahidica