Acts 19

ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲉ ⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ϩⲛ ⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ. ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲙⲉϣⲧ ⲛⲥⲁ ⲉⲧϩⲙ ⲡϫⲓⲥⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲧⲉⲫⲉⲥⲟⲥ. ⲁϥϩⲉ ⲉϩⲉⲛⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙⲙⲁⲩ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲡⲛⲥⲱⲧⲙ ⲣⲱ ϫⲉ ϣⲁⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϫⲓ ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ϭⲉ ⲉⲛⲓⲙ. ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲛϫⲓ ⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ. ⲡⲉϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲧⲁϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲙⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ. ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱϥ. ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲓ ⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲕⲁ ϭⲓϫ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ϩⲛ ϩⲉⲛⲕⲉⲁⲥⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲩⲙⲉϩ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ.

ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ. ⲁϥⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲉⲃⲟⲧ. ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲡⲓⲑⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛⲧⲉⲣⲉ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛϣⲟⲧ ⲛϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣⲁⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲩϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲧⲉϩⲓⲏ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁϥⲥⲁϩⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲣϫ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲙⲙⲏⲛⲉ ϩⲛ ⲧⲉⲥⲭⲟⲗⲏ ⲛⲧⲏⲣⲁⲛⲟⲥ. 10 ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ⲥⲛⲧⲉ. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛ ⲧⲁⲥⲓⲁ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲇⲉ ⲙⲛ ⲛⲟⲩⲉⲉⲓⲉⲛⲓⲛ

11 ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛϭⲟⲙ ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲛϭⲓ ϫ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. 12 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲥⲉϫⲓ ⲛϩⲉⲛⲥⲟⲩⲇⲁⲣⲓⲟⲛ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲥⲩⲙⲓⲕⲓⲛⲑⲓⲛⲟⲛ ⲉⲁⲩⲧⲟϭⲟⲩ ⲉⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲛⲥⲉⲕⲁⲁⲩ ⲉϫⲛ ⲛⲉⲧϣⲱⲛⲉ ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲧϣⲱⲛⲉ ⲗⲟ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲛⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ. 13 ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲧⲟ ⲛⲉⲝⲟⲣⲕⲓⲥⲧⲏⲥ ⲉⲧⲁⲩⲉ ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲛⲉⲧⲉⲣⲉ ⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ϩⲓⲱⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲛⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲓⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ⲙⲙⲟϥ. 14 ⲛⲉⲩⲛ ⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϫⲉ ⲥⲕⲉⲩⲁ ⲉⲩⲛⲧϥ ⲥⲁϣϥ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲁⲓ. 15 ⲁⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲓⲥ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϯⲉⲓⲙⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲛⲓⲙ. 16 ⲁϥϥⲱϭⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ϩⲓⲱⲱϥ ⲁϥⲣϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲥⲁϣϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϭⲙϭⲟⲙ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲥⲉⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲏⲓ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲩⲕⲏ ⲕⲁϩⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲡⲟⲗϩ. 17 ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ ⲛϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛ ⲧⲉⲫⲉⲥⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲟⲧⲉ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓⲥⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 18 ⲛⲉⲣⲉ ϩⲁϩ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛⲏⲩ ⲉⲩⲉⲝⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ. ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲧⲁⲩⲟ ⲛⲛⲉⲩϩⲃⲏⲩⲉ. 19 ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲟⲛ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛϩⲉⲛⲙⲛⲧⲡⲉⲣⲡⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲛ ϫⲱⲱⲙⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲣⲟⲕϩⲟⲩ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲡ ⲥⲟⲩⲛⲧⲟⲩ. ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛϯⲟⲩ ⲛⲧⲃⲁ ⲛϩⲁⲧ. 20 ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲧⲁ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲝⲁⲛⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁϫⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲁϥϭⲙϭⲟⲙ.

21 ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲥⲙⲛⲧⲥ ϩⲙ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲣⲉϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲙⲛ ⲧⲁⲭⲁⲓⲁ ⲛϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲧⲣⲁⲃⲱⲕ ⲉⲙⲁⲩ ϩⲁⲡⲥ ⲟⲛ ⲉⲧⲣⲁⲛⲁⲩ ⲉⲧⲕⲉϩⲣⲱⲙⲏ. 22 ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲛⲥⲁ ⲥⲛⲁⲩ ⲛⲛⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲁϥ. ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲙⲛ ⲉⲣⲁⲥⲧⲟⲥ. ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϭⲱ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϩⲛ ⲧⲁⲥⲓⲁ.

23 ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉϩⲓⲏ. 24 ⲟⲩⲣⲉϥⲣϩⲁⲧ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲧⲩⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ ⲉϥⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛϩⲉⲛⲧⲟⲩⲱⲧ ⲛϩⲁⲧ ⲛⲧⲁⲣⲧⲉⲙⲓⲥ. ⲛⲉⲩϯ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲉⲣⲅⲁⲥⲓⲁ ⲛⲛⲧⲉⲭⲛⲓⲧⲏⲥ. 25 ⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲁϥⲥⲉⲩϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲣϩⲱⲃ ⲉⲧⲉⲓⲟⲡⲉ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛϣⲃⲣⲧⲉⲭⲛⲓⲧⲏⲥ. ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲛⲱⲛϩ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲓⲉⲣⲅⲁⲥⲓⲁ. 26 ⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ϩⲛ ⲧⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲭⲉⲇⲟⲛ ϩⲛ ⲧⲁⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲁⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲓⲑⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲛⲛⲉ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛϩⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲧⲁⲙⲓⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ ⲛⲉⲩϭⲓϫ. 27 ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲡⲉⲓⲙⲉⲣⲟⲥ ⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲉⲩⲉ ⲉⲧⲣⲉϥϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲟⲟⲧⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲕⲉⲣⲡⲉ ⲛⲧⲛⲟϭ ⲛⲁⲣⲧⲩⲙⲓⲥ ⲥⲉⲛⲁⲗⲟ ⲉⲩⲱⲡ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲛⲧⲥ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲥⲙⲛⲧⲛⲟϭ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲧⲁⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ϣⲙϣⲉ ⲛⲁⲥ.

28 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩϩ ⲛϭⲱⲛⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲧⲉ ⲧⲁⲣⲧⲉⲙⲓⲥ ⲛⲧⲉⲫⲉⲥⲟⲥ. 29 ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲙⲟⲩϩ ⲛϣⲧⲟⲣⲧⲣ. ⲉⲁⲩϯ ⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉⲡⲉⲑⲩⲁⲧⲣⲟⲛ. ⲉⲁⲩⲧⲱⲣⲡ ⲛⲅⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ ⲁⲣⲓⲥⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ϩⲉⲛⲙⲁⲕⲉⲇⲱⲛ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲙⲛ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. 30 ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲇⲏⲙⲟⲥ ⲙⲡⲉ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲕⲁⲁϥ. 31 ϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ϩⲛ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉⲩⲟ ⲛϣⲃⲏⲣ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲧⲁⲩⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲉⲩⲥⲟⲡⲥ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲑⲩⲁⲧⲣⲟⲛ. 32 ⲛⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲛ ⲡⲉϥϣⲁϫⲉ. ⲛⲉⲁ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲱϩ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲩϩⲟⲩⲟ ⲛⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ. 33 ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲙ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲛⲉϫ ⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲱⲣⲙ ⲛⲧⲉϥϭⲓϫ. ⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲍⲉ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ. 34 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲡⲉ. ⲁⲩⲥⲙⲏ ⲛⲟⲩⲱⲧ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲛⲁⲟⲩⲛⲟⲩ ⲥⲛⲧⲉ. ⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲧⲉ ⲧⲁⲣⲧⲉⲙⲓⲥ ⲛⲧⲉⲫⲉⲥⲟⲥ. 35 ⲡⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲕⲁⲧⲁⲥⲧⲓⲗⲉ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲣⲙⲛⲉⲫⲉⲥⲟⲥ. ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲉⲥϣⲙϣⲉ ⲛⲧⲛⲟϭ ⲛⲁⲣⲧⲩⲙⲓⲥ ⲙⲛ ⲡⲍⲉⲩⲥ. 36 ⲉⲣⲉ ⲛⲁⲓ ϭⲉ ⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϣϣⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲥⲙⲛ ⲧⲏⲩⲧⲛ. ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲧⲙⲣⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲱⲃ ϩⲛ ⲟⲩⲁⲥⲁⲓ. 37 ⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲛⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲉⲡⲉⲓⲙⲁ ⲙⲡⲟⲩϣⲗ ⲣⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲧⲛⲛⲟⲩⲧⲉ. 38 ⲉϣϫⲉ ⲧⲩⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ ϭⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϣⲃⲣⲧⲉⲭ ⲛⲓⲧⲏⲥ ⲟⲩⲛⲧⲟⲩ ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲙⲙⲁⲩ. ϣⲁⲩⲛ ϩⲉⲛⲁⲅⲟⲣⲁⲓⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛ ϩⲉⲛⲁⲛⲑⲩⲡⲁⲧⲟⲥ ⲙⲁⲣⲟⲩⲥⲙⲙⲉ ⲛⲁⲩ. 39 ⲉϣϫⲉ ⲕⲉϩⲱⲃ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱϥ. ⲥⲉⲛⲁⲃⲟⲗϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲥⲟⲟⲩϩⲥ ⲉϣⲁⲥϣⲱⲡⲉ. 40 ⲧⲛϭⲓⲛⲇⲩⲛⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲩϯϣⲧⲟⲩⲏⲧ ⲉⲣⲟⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲓϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲉⲙⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲧⲙⲏⲧⲉ ⲉⲩⲛϣϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲛ ⲉϯⲗⲟⲅⲟⲥ ϩⲁⲣⲟϥ. ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲁ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ.

Copyright information for CopSahidica