Acts 23

ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓⲱⲣⲙ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ. ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓⲡⲟⲗⲓⲧⲉⲩⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ ⲥⲩⲛⲉⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲟⲩ. ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲁϩⲧⲏϥ ⲉⲣⲱϩⲧ ⲛⲧⲉϥⲧⲁⲡⲣⲟ. ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲣⲁϩⲧⲕ ⲧϫⲟ ⲉⲧϫⲏϩ. ⲕϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲧⲟⲕ ⲉⲕⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲡⲁⲣⲁ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ. ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲕⲥⲁϩⲟⲩ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲓⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲡⲉ. ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲕϫⲉ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲡⲉⲕⲗⲁⲟⲥ.

ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲛⲥⲁ ⲡⲁⲛⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲉⲟⲩⲁ ⲡⲁ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲁϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛⲅ ⲟⲩⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲉⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲧⲃⲉ ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙⲛ ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟϥ ⲁⲩⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲡⲱϣ. ⲛⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲥⲉϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲛⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲡⲛⲉⲩⲙⲁ. ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲥⲉϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛ ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ. ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛⲁϣⲕⲁⲕ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙⲡⲥⲁ ⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲙⲓϣⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲛϭⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲉⲓⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲏⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲛϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 10 ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲣϩⲟⲧⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⲉⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛⲥⲉⲧⲟⲣⲡϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉϫⲓⲧϥ ⲉⲧⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ.

11 ϩⲛ ⲧⲉⲩϣⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓϫⲱϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲱⲕ ⲛϩⲏⲧ ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲁⲕⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ ϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ϩⲁⲡⲥ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲕⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ϩⲛ ⲧⲕⲉϩⲣⲱⲙⲏ.

12 ⲛⲧⲉⲣⲉ ϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲱⲣⲕ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲛⲟⲩⲱⲙ. ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲛⲉⲛⲥⲱ. ϣⲁⲛⲧⲛϩⲱⲧⲃ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. 13 ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲙⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲓⲁⲛⲁϣ ⲛⲉⲩⲛⲁⲣϩⲟⲩⲟ ⲉϩⲙⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ. 14 ⲛⲁⲓ ϭⲉ ⲁⲩϯ ⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ. ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲁⲛⲁϣ ⲁⲛⲱⲣⲕ ⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲧⲙⲧⲉⲡ ⲗⲁⲁⲩ ϣⲁⲛⲧⲛϩⲱⲧⲃ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. 15 ⲧⲛⲥⲟⲡⲥ ⲇⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲣ ⲡⲁⲓ ⲛⲁⲛ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲙⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϫⲟⲟⲥ ⲙⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲛⲧϥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲏⲧⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϫⲛⲟⲩϥ ϩⲛ ⲟⲩⲱⲣϫ ⲉⲛⲉⲧϥⲛϩⲏ ⲧⲟⲩ ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲛⲥⲃⲧⲱⲧ ⲙⲡⲁⲧϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲱⲧⲃ ⲙⲙⲟϥ. 16 ⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲥⲱⲛⲉ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉⲡⲉⲩⲕⲣⲟϥ. ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ ⲁϥⲧⲁⲙⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. 17 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲟⲩⲁ ⲛⲛϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϫⲓ ⲡⲉⲓϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ϣⲁ ⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲟⲩⲛⲧϥ ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲉϫⲟⲟϥ ⲉⲣⲟϥ. 18 ⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲁϥϫⲓⲧϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁ ⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲉⲧⲙⲏⲣ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲓ ⲁϥⲥⲉⲡⲥⲱⲡⲧ ⲉⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲓϩⲣϣⲓⲣⲉ ⲉⲩⲛⲧϥⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲉϫⲟⲟϥ ⲉⲣⲟⲕ. 19 ⲁⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲁϥⲥⲉϩⲧϥ ⲉⲩⲥⲁ ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲕϥ ⲉϫⲟⲟϥ ⲉⲣⲟⲓ. 20 ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲥⲥⲉ ⲉⲥⲉⲡⲥⲱⲡⲕ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲕⲉⲛⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲣⲁⲥⲧⲉ ⲉⲧⲙⲏ ⲧⲉ ⲙⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ. ϩⲱⲥ ⲉⲩⲛⲁϣⲓⲛⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲱⲣϫ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ. 21 ⲛⲧⲟⲕ ϭⲉ ⲙⲡⲣⲥⲱⲧⲙ ⲛⲁⲩ ⲥⲉϭⲟⲣϭ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓ ϩⲟⲩⲟ ⲉϩⲙⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲱⲣⲕ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉⲧⲙⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲧⲙⲥⲱ ϣⲁⲛⲧⲟⲩϩⲱⲧⲃ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲥⲉⲥⲃⲧⲱⲧ ⲉⲩϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲛⲧⲕϫⲓⲡⲟⲩⲱ ⲛⲁⲩ. 22 ⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲁ ⲡϩⲣϣⲓⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲁϥⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲡⲣϫⲟⲟⲥ ⲉⲗⲁⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲕⲧⲁⲙⲟⲓ ⲉⲛⲁⲓ. 23 ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲥⲛⲁⲩ ⲛⲛϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲥⲃⲧⲉ ϣⲏⲧ ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲉⲧⲣⲉⲩⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ϣⲉ ⲛϩⲓⲡⲡⲉⲩⲥ ⲁⲩⲱ ϣⲏⲧ ⲛϥⲁⲓⲙⲉⲣⲉϩ ϫⲓⲛ ⲛϫⲡϣⲟⲙⲧⲉ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ. 24 ⲁⲩⲱ ⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛϩⲉⲛⲧⲃⲛⲟⲟⲩⲉ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲧⲁⲗⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲥⲉϫⲓⲧϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲙⲫⲏⲗⲓⲝ ⲫⲏⲅⲉⲙⲱⲛ. 25 ⲉⲁϥⲥϩⲁⲓ ⲛⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲙⲡⲉⲓⲧⲩⲡⲟⲥ. 26 ⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲟⲥ ⲗⲩⲥⲓⲁⲥ ⲉϥⲥϩⲁⲓ ⲙⲫⲏⲗⲓⲝ ⲡⲉⲕⲣⲁⲧⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲭⲁⲓⲣⲉ. 27 ⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁⲩϭⲟⲡϥ ⲛϭⲓ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲁⲩⲟⲩⲱϣ ⲉϩⲟⲧⲃⲉϥ ⲁⲓⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲙⲛ ⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⲛⲧⲉⲣⲓⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲁⲓⲧⲟⲩϫⲟϥ 28 ⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲉⲥⲟⲩⲛ ⲧⲗⲟⲓϭⲉ ⲉⲧⲟⲩⲉⲅⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲁϥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲥ. ⲁⲓϫⲓⲧϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉⲩⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ. 29 ⲁⲓϭⲛⲧⲥ ⲉⲩⲉⲅⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲁϥ ⲉⲧⲃⲉ ϩⲉⲛⲍⲏⲧⲏⲙⲁ ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲩⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲉⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϩⲁⲡ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲙⲡϣⲁ ⲙⲡⲙⲟⲩ. ⲏⲙⲣⲣⲉ. 30 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲧⲁⲙⲟⲓ ⲇⲉ ⲉⲩⲕⲣⲟϥ ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲓⲧⲁⲩⲟϥ ϣⲁⲣⲟⲕ. ⲉⲓⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲛⲛⲉϥⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲟⲥ ⲉϫⲓϩⲁⲡ ϩⲓⲱⲱⲕ ⲛⲙⲙⲁϥ.

31 ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ϭⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲧⲁⲗⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲁⲩⲛⲧϥ ⲉⲁⲛⲧⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲥ. 32 ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲣⲉ ⲛϩⲓⲡⲡⲉⲩⲥ ⲃⲱⲕ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲧⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ. 33 ⲛⲧⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ ⲁⲩϯ ⲧⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲙⲫⲏⲅⲉⲙⲱⲛ. ⲁⲩⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. 34 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲟϣⲥ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲫⲏⲅⲉⲙⲱⲛ. ⲁϥϣⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϩⲛ ⲁϣ ⲛⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲁ. ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲕⲓⲗⲓⲕⲓⲁ. 35 ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲕ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲩϣⲁⲛⲉⲓ ϩⲱⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲕⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲟⲥ. ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙ ⲡⲉⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲛϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ.

Copyright information for CopSahidica