Acts 24

1ⲙⲛⲛⲥⲁ ϯⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϭⲓ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩϩⲣⲏⲧⲱⲣ ϫⲉ ⲧⲉⲣⲧⲩⲗⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲙⲙⲉ ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲫⲏⲅⲉⲙⲱⲛ. 2ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲛϭⲓ ⲧⲉⲣⲧⲩⲗⲗⲟⲥ. ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲕ. ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛ ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲙⲡⲉⲓϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲉⲕⲡⲣⲟⲛⲟⲓⲁ 3ⲫⲏⲗⲓⲝ ⲡⲉⲕⲣⲁⲧⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲥⲉⲧⲁⲓⲟ ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲙ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ. ϩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϩⲙⲟⲧ. 4ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲛϯϩⲓⲥⲉ ⲛⲁⲕ ⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ. ϯⲥⲟⲡⲥ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲧⲣⲉⲕⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲛ ϩⲛ ⲟⲩϣⲱⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲕⲙⲛⲧϩⲁⲕ. 5ⲁⲛϩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲛⲗⲟⲓⲙⲟⲥ ⲉϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥ ⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϩⲛ ⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ. ⲉⲡⲥⲁϩ ⲡⲉ ⲛⲑⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ ⲛⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ. 6ⲁϥⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ ⲉϫⲱϩⲙ ⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ. 7[--] 8ⲟⲩⲛ ϭⲟⲙ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲉⲓⲙⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲛⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ. 9ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲥⲙⲟⲛⲧ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ.

10ⲁⲫⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲇⲉ ϫⲱⲣⲙ ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉϣⲁϫⲉ. ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲓⲥ ϩⲁϩ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲕⲟ ⲛⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲉⲡⲉⲓϩⲉⲑⲛⲟⲥ. ϩⲛ ⲟⲩⲙⲧⲟⲛ ϭⲉ ⲛϩⲏⲧ ϯⲛⲁϣⲁϫⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ. 11ⲉⲩⲛ ϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲙⲡⲓⲣ ϩⲟⲩⲟ ⲉⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϩⲟⲟⲩ ϫⲓⲛⲧⲁⲓⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲉⲟⲩⲱϣⲧ. 12ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩϩⲉ ⲉⲣⲟⲓ ⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲙⲛ ⲟⲩⲁ ϩⲙ ⲡⲉⲣⲡⲉ. ⲏⲉⲓⲥⲱⲟⲩϩ ⲛⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ. ⲟⲩⲇⲉ ϩⲛ ⲛⲉⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲛ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ. 13ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ ϣϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁϩⲟ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙⲙⲟⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ. 14ϯϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲛⲁⲕ ⲙⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ ⲉⲓϣⲙϣⲉ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲛⲁⲉⲓⲟⲧⲉ ⲉⲓⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲛⲉⲧⲥⲏϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 15ⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲓ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲧⲉⲧⲉⲣⲉ ⲛⲁⲓ ϭⲱϣⲧ ϩⲏⲧⲥ. ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ ⲁⲇⲓⲕⲟⲥ. 16ⲉⲁⲓⲁⲥⲕⲓ ϩⲱ ϩⲙ ⲡⲁⲓ. ⲉⲧⲣⲁⲕⲱ ⲛⲁⲓ ⲛⲟⲩⲥⲩⲛⲉⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲁϫⲛ ϫⲣⲟⲡ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲛⲛⲁϩⲣⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲛⲣⲱⲙⲉ. 17ⲙⲛⲛⲥⲁ ϩⲁϩ ⲇⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ⲁⲓⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲁϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲓⲉⲓⲣⲉ ⲛϩⲉⲛⲙⲛⲧⲛⲁ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲑⲩⲥⲓⲁ. 18ϩⲛ ⲛⲁⲓ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟⲓ ϩⲙ ⲡⲉⲣⲡⲉ. ⲉⲓⲧⲃⲃⲟ ⲙⲙⲟⲓ ⲙⲛ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲛ. ⲟⲩⲇⲉ ϩⲛ ⲟⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲁⲛ ⲛϭⲓ ϩⲉⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲁⲥⲓⲁ. 19ⲛⲁⲓ ⲉϣϣⲉ ⲉⲩϩⲙ ⲡⲉⲓⲙⲁ. ⲛⲥⲉⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲉϣϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲟⲩ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲙⲙⲁⲓ. 20ⲏⲙⲙⲟⲛ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲙⲁⲣⲟⲩϫⲟⲟⲥ. ϫⲉ ⲛⲧⲉⲣⲓⲁϩⲉⲣⲁⲧ ϩⲙ ⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲛⲧⲁⲩϩⲉ ⲉⲁϣ ⲛϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲛϩⲏⲧ. 21ⲉⲓ ⲙⲏⲧⲓ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉⲓⲥⲙⲏ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲧⲁⲓϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲓⲁϩⲉⲣⲁⲧ ϩⲛ ⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ. ϫⲉ ⲉⲩⲉⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲙⲡⲟⲟⲩ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ. ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ.

22ⲫⲏⲗⲓⲝ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲁⲓ ⲁϥⲛⲉϫ ⲫⲱⲃ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ. ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲧⲉϩⲓⲏ ϩⲛ ⲟⲩⲱⲣϫ. ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛ ⲗⲩⲥⲓⲁⲥ ⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲉⲓ ϯⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲱⲧⲛ. 23ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲇⲉ ⲙⲡϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲙⲙⲟⲕϩϥ ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲧⲙⲕⲱⲗⲩⲉ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲛⲉϥⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲙϣⲙϣⲏⲧϥ ⲏⲉⲧⲣⲉⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲁϥ.

24ⲙⲛⲛⲥⲁ ϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲫⲏⲗⲓⲝ ⲙⲛ ⲧⲣⲟⲩⲥⲓⲗⲗⲁ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲩⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲛⲥⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 25ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉⲕⲣⲁⲧⲓⲁ ⲙⲛ ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ. ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲣϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲫⲏⲗⲓⲝ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲧⲉⲛⲟⲩ. ⲉⲓϣⲁⲛϩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ϯⲛⲁⲧⲁⲩⲟⲟⲩ ⲛⲥⲱⲕ. 26ϩⲁⲙⲁ ⲧⲉ ⲉϥϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲁϯ ϩⲉⲛⲭⲣⲏⲙⲁ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϥⲉⲃⲟⲗϥ ⲉⲃⲟⲗ. ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲉϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ.

27ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲇⲉ ⲥⲛⲧⲉ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉ ⲫⲏⲗⲓⲝ. ⲁϥⲉⲓ ⲉⲡⲉϥⲙⲁ ⲛϭⲓ ⲡⲟⲣⲕⲓⲟⲥ ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ. ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲫⲏⲗⲓⲝ ⲉϯ ⲛⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁϥⲕⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉϥⲙⲏⲣ.

Copyright information for CopSahidica