Acts 24

ⲙⲛⲛⲥⲁ ϯⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϭⲓ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩϩⲣⲏⲧⲱⲣ ϫⲉ ⲧⲉⲣⲧⲩⲗⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲙⲙⲉ ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲫⲏⲅⲉⲙⲱⲛ. ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲛϭⲓ ⲧⲉⲣⲧⲩⲗⲗⲟⲥ. ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲕ. ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛ ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲙⲡⲉⲓϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲉⲕⲡⲣⲟⲛⲟⲓⲁ ⲫⲏⲗⲓⲝ ⲡⲉⲕⲣⲁⲧⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲥⲉⲧⲁⲓⲟ ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲙ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ. ϩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϩⲙⲟⲧ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲛϯϩⲓⲥⲉ ⲛⲁⲕ ⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ. ϯⲥⲟⲡⲥ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲧⲣⲉⲕⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲛ ϩⲛ ⲟⲩϣⲱⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲕⲙⲛⲧϩⲁⲕ. ⲁⲛϩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲛⲗⲟⲓⲙⲟⲥ ⲉϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥ ⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϩⲛ ⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ. ⲉⲡⲥⲁϩ ⲡⲉ ⲛⲑⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ ⲛⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ. ⲁϥⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ ⲉϫⲱϩⲙ ⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ. [--] ⲟⲩⲛ ϭⲟⲙ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲉⲓⲙⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲛⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ. ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲥⲙⲟⲛⲧ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ.

10 ⲁⲫⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲇⲉ ϫⲱⲣⲙ ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉϣⲁϫⲉ. ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲓⲥ ϩⲁϩ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲕⲟ ⲛⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲉⲡⲉⲓϩⲉⲑⲛⲟⲥ. ϩⲛ ⲟⲩⲙⲧⲟⲛ ϭⲉ ⲛϩⲏⲧ ϯⲛⲁϣⲁϫⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ. 11 ⲉⲩⲛ ϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲙⲡⲓⲣ ϩⲟⲩⲟ ⲉⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϩⲟⲟⲩ ϫⲓⲛⲧⲁⲓⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲉⲟⲩⲱϣⲧ. 12 ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩϩⲉ ⲉⲣⲟⲓ ⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲙⲛ ⲟⲩⲁ ϩⲙ ⲡⲉⲣⲡⲉ. ⲏⲉⲓⲥⲱⲟⲩϩ ⲛⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ. ⲟⲩⲇⲉ ϩⲛ ⲛⲉⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲛ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ. 13 ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ ϣϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁϩⲟ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙⲙⲟⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ. 14 ϯϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲛⲁⲕ ⲙⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ ⲉⲓϣⲙϣⲉ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲛⲁⲉⲓⲟⲧⲉ ⲉⲓⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲛⲉⲧⲥⲏϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 15 ⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲓ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲧⲉⲧⲉⲣⲉ ⲛⲁⲓ ϭⲱϣⲧ ϩⲏⲧⲥ. ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ ⲁⲇⲓⲕⲟⲥ. 16 ⲉⲁⲓⲁⲥⲕⲓ ϩⲱ ϩⲙ ⲡⲁⲓ. ⲉⲧⲣⲁⲕⲱ ⲛⲁⲓ ⲛⲟⲩⲥⲩⲛⲉⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲁϫⲛ ϫⲣⲟⲡ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲛⲛⲁϩⲣⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲛⲣⲱⲙⲉ. 17 ⲙⲛⲛⲥⲁ ϩⲁϩ ⲇⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ⲁⲓⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲁϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲓⲉⲓⲣⲉ ⲛϩⲉⲛⲙⲛⲧⲛⲁ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲑⲩⲥⲓⲁ. 18 ϩⲛ ⲛⲁⲓ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟⲓ ϩⲙ ⲡⲉⲣⲡⲉ. ⲉⲓⲧⲃⲃⲟ ⲙⲙⲟⲓ ⲙⲛ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲛ. ⲟⲩⲇⲉ ϩⲛ ⲟⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲁⲛ ⲛϭⲓ ϩⲉⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲁⲥⲓⲁ. 19 ⲛⲁⲓ ⲉϣϣⲉ ⲉⲩϩⲙ ⲡⲉⲓⲙⲁ. ⲛⲥⲉⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲉϣϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲟⲩ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲙⲙⲁⲓ. 20 ⲏⲙⲙⲟⲛ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲙⲁⲣⲟⲩϫⲟⲟⲥ. ϫⲉ ⲛⲧⲉⲣⲓⲁϩⲉⲣⲁⲧ ϩⲙ ⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲛⲧⲁⲩϩⲉ ⲉⲁϣ ⲛϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲛϩⲏⲧ. 21 ⲉⲓ ⲙⲏⲧⲓ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉⲓⲥⲙⲏ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲧⲁⲓϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲓⲁϩⲉⲣⲁⲧ ϩⲛ ⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ. ϫⲉ ⲉⲩⲉⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲙⲡⲟⲟⲩ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ. ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ.

22 ⲫⲏⲗⲓⲝ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲁⲓ ⲁϥⲛⲉϫ ⲫⲱⲃ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ. ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲧⲉϩⲓⲏ ϩⲛ ⲟⲩⲱⲣϫ. ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛ ⲗⲩⲥⲓⲁⲥ ⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲉⲓ ϯⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲱⲧⲛ. 23 ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲇⲉ ⲙⲡϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲙⲙⲟⲕϩϥ ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲧⲙⲕⲱⲗⲩⲉ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲛⲉϥⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲙϣⲙϣⲏⲧϥ ⲏⲉⲧⲣⲉⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲁϥ.

24 ⲙⲛⲛⲥⲁ ϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲫⲏⲗⲓⲝ ⲙⲛ ⲧⲣⲟⲩⲥⲓⲗⲗⲁ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲩⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲛⲥⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 25 ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉⲕⲣⲁⲧⲓⲁ ⲙⲛ ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ. ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲣϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲫⲏⲗⲓⲝ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲧⲉⲛⲟⲩ. ⲉⲓϣⲁⲛϩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ϯⲛⲁⲧⲁⲩⲟⲟⲩ ⲛⲥⲱⲕ. 26 ϩⲁⲙⲁ ⲧⲉ ⲉϥϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲁϯ ϩⲉⲛⲭⲣⲏⲙⲁ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϥⲉⲃⲟⲗϥ ⲉⲃⲟⲗ. ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲉϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ.

27 ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲇⲉ ⲥⲛⲧⲉ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉ ⲫⲏⲗⲓⲝ. ⲁϥⲉⲓ ⲉⲡⲉϥⲙⲁ ⲛϭⲓ ⲡⲟⲣⲕⲓⲟⲥ ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ. ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲫⲏⲗⲓⲝ ⲉϯ ⲛⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁϥⲕⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉϥⲙⲏⲣ.

Copyright information for CopSahidica