Acts 25

ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲉⲧⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲁ ⲙⲛⲛⲥⲁ ϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ. ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ. ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲛⲟϭ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩⲥⲙⲙⲉ ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲁϥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ ⲉⲩⲁⲓⲧⲓ ⲛⲟⲩϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩⲕⲣⲟϥ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ ϩⲓ ⲧⲉϩⲓⲏ. ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ϭⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ϫⲉ ⲥⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϩⲛ ⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ. ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϩⲛ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲙⲁⲩ. ⲛⲉⲧⲉⲟⲩⲛ ϭⲟⲙ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ. ⲙⲁⲣⲟⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲥⲉⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ. ⲉϣϫⲉ ⲟⲩⲛϩⲱⲃ ⲉϥϩⲟⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ.

ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲣⲁϣⲙⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲏⲙⲏⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲙⲙⲁⲩ. ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲉⲡⲃⲏⲙⲁ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲉⲓⲛⲉ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲁⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲉⲩϫⲱ ⲛϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛⲁⲓⲧⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϩⲟⲣϣ ⲛⲁⲓ ⲉⲙⲡⲟⲩϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲧⲁϩⲟⲟⲩ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϩⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲡⲓⲣⲗⲁⲁⲩ ⲛⲛⲟⲃⲉ ⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. ⲟⲩⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ. ⲟⲩⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲣⲣⲟ. ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ϭⲉ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉϯ ⲛⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲕⲟⲩⲱϣ ⲉⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲉϫⲓϩⲁⲡ ⲛⲙⲙⲁⲩ ϩⲓⲱⲧ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲁⲓ. 10 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲁϩⲉⲣⲁⲧ ϩⲓ ⲡⲃⲏⲙⲁ ⲙⲡⲣⲣⲟ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲙⲁ ⲉϯⲛⲁϫⲓϩⲁⲡ ϩⲓⲱⲱϥ. ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲓϫⲓⲧⲟⲩ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲗⲁⲁⲩ. ⲛⲑⲉ ϩⲱⲱⲕ ⲟⲛ ⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛϩⲟⲩⲟ 11 ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲓⲉⲓⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲟⲩϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲏⲟⲩϩⲱⲃ ⲉϥⲙⲡϣⲁ ⲙⲡⲙⲟⲩ ⲛⲉⲓⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲓ ⲁⲛ ⲙⲡⲙⲟⲩ ⲉϣϫⲉ ⲙⲡⲓⲣ ⲗⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ ⲙⲙⲛϭⲟⲙ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲉⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲛⲁⲩ ϯⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲡⲣⲣⲟ. 12 ⲧⲟⲧⲉ ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϣⲁϫⲉ ⲙⲛ ⲡⲉϥⲣⲉϥϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ϫⲉ ⲁⲕⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲡⲣⲣⲟ. ⲉⲕⲉⲃⲱⲕ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲙⲡⲣⲣⲟ.

13 ⲛⲧⲉⲣⲉ ϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲟⲩⲉⲓⲛⲉ. ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲡⲣⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲃⲉⲣⲉⲛⲓⲕⲏ. ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ ⲉⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲙⲫⲏⲥⲧⲟⲥ. 14 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲣ ϩⲁϩ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲙⲙⲁⲩ. ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ⲁϥⲧⲁⲙⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲉⲫⲱⲃ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲁ ⲫⲏⲗⲓⲝ ⲕⲁⲁϥ ⲉϥⲙⲏⲣ. 15 ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲉⲣⲓⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ. ⲁⲩⲥⲙⲙⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲁⲓ ⲛϭⲓ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. ⲉⲩⲁⲓⲧⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ. 16 ⲁⲓⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲡⲥⲱⲛⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲛⲉϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ ⲉϯ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲩⲕⲁⲧⲏ ⲅⲟⲣⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲁⲕⲟϥ. ⲙⲡⲁⲧⲉ ⲛⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲟⲥ ⲉⲓ ⲙⲡⲉϥⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ. ⲉⲧⲣⲉϥϭⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲱϣⲃ ⲟⲩⲃⲉ ⲧⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲁ. 17 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ϭⲉ ⲉⲡⲉⲓⲙⲁ ⲙⲡⲓⲛⲉϫ ⲡϩⲱⲃ ⲁⲓϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲉⲡⲃⲏⲙⲁ. ⲁⲓⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲉⲓⲛⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ. 18 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓ ⲛⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲟⲥ. ⲙⲡⲟⲩⲧⲁϩⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛϩⲱⲃ ⲉϥϩⲟⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ. ⲛⲑⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓⲉⲓⲙⲉ ⲉⲣⲟⲥ. 19 ⲁⲗⲗⲁ ϩⲉⲛⲍⲏⲧⲏⲙⲁ ⲛⲉ ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲩϣⲙϣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲁⲩⲥⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉⲁϥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥⲟⲛϩ. 20 ⲉⲓⲁⲡⲟⲣⲣⲓ ⲇⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲃⲉ ⲫⲁⲡ ⲛⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ. ⲁⲓϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲕⲟⲩⲱϣ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲉϫⲓϩⲁⲡ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲁⲓ. 21 ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲫⲁⲡ ⲙⲡⲣⲣⲟ. ⲁⲓⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ ϣⲁⲛϯϫⲟⲟⲩϥ ⲙⲡⲣⲣⲟ. 22 ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲓⲟⲩⲱϣ ϩⲱ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ. ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲣⲁⲥⲧⲉ ⲉⲕⲉⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ.

23 ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲃⲉⲣⲉⲛⲓⲕⲏ ⲙⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲙⲫⲁⲛⲧⲁⲥⲓⲁ. ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲙⲁ ⲛϯϩⲁⲡ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲣⲙⲙⲁⲟ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. 24 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛϭⲓ ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲡⲣⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲁ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲥⲙⲙⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲁⲩⲱ ϩⲙ ⲡⲉⲓⲙⲁ ⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛϣϣⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲱⲛϩ ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ. 25 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉϣϫⲉ ⲙⲡϥⲣ ⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲱⲃ ⲉϥⲙⲡϣⲁ ⲙⲡⲙⲟⲩ. ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲡⲣⲣⲟ ⲁⲓⲕⲣⲓⲛⲉ ⲉϫⲟⲟⲩϥ. 26 ⲉⲙⲛϯ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲉϥⲟⲣϫ ⲉⲥϩⲁⲓ ⲙⲡⲣⲣⲟ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲁⲓⲛⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲁⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧⲕ ⲡⲣⲣⲟ ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲧⲁϭⲙ ⲡⲉϯⲛⲁⲥⲁϩϥ. 27 ⲛⲟⲩϩⲱⲃ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉϣϣⲉ ⲛⲛⲁϩⲣⲁⲓ. ⲉϫⲉⲩⲟⲩⲁ ⲉϥⲙⲏⲣ ⲙⲡⲓⲥⲉϩ ⲛⲉϥⲕⲉⲁⲓⲧⲓⲁ.

Copyright information for CopSahidica