Acts 26

ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲙⲁ ⲕⲏ ⲛⲁⲕ ⲉϣⲁϫⲉ ϩⲁⲣⲟⲕ. ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲥⲟⲩⲧⲛ ⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲅⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ ⲡⲣⲣⲟ ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁ. ⲁⲓⲟⲡⲧ ⲙⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲉⲓⲛⲁⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲍⲉ ϩⲓⲱⲱⲕ ⲙⲡⲟⲟⲩ. ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲛⲥⲱⲛⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛⲍⲏⲧⲏⲙⲁ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϯⲥⲟⲡⲥ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲓ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧϩⲁⲣϣϩⲏⲧ. ⲡⲁⲃⲓⲟⲥ ϭⲉ ϫⲓⲛ ⲧⲁⲙⲛⲧⲕⲟⲩⲓ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲓ ϩⲙ ⲡⲁϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ. ⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲛϭⲓ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲓ ϫⲓⲛ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲩϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲧⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲓⲱⲛϩ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ ⲙⲡⲁϣⲙϣⲉ ⲉⲧⲟⲣϫ ⲁⲛⲅ ⲟⲩⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲓⲁϩⲉⲣⲁⲧ. ⲉⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲧⲃⲉ ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ. ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲛⲁϩⲣⲛ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲧⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥⲉ ⲙⲫⲩⲗⲏ ⲙⲡⲉⲛⲅⲉⲛⲟⲥ ϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲧⲁϩⲟϥ. ⲉⲩϣⲙϣⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲟⲡⲥ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲙⲛ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ. ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉⲓϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲡⲣⲣⲟ ⲉⲩⲉⲅⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲁⲓ ⲛϭⲓ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ϥⲟ ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲛⲁϩⲣⲏⲧⲛ. ⲉϣϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲉⲥ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲁⲛⲟⲕ ϭⲉ ⲛⲉⲁⲓⲕⲁⲁⲥ ϩⲁ ⲓⲁⲧ ⲡⲉ ⲉϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲣⲁⲛ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ ⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ. 10 ⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲁⲓⲁⲁϥ ϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲉⲁⲓⲛⲉϫ ϩⲁϩ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. ⲉⲁⲓϫⲓ ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ. ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲁⲓϯⲡⲍⲏⲫⲟⲥ ⲉⲧⲁⲕⲟⲟⲩ. 11 ⲛⲉⲓⲇⲓⲙⲱⲣⲓ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ϩⲛ ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲓⲙ ⲉⲓⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲓϭⲟⲛⲧ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛⲉⲓⲇⲓⲱⲕⲉ ⲛⲥⲱⲟⲩ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲙⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲟⲩⲏⲩ.

12 ⲉⲓⲛⲁⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ϩⲛ ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲧⲁⲓϫⲓⲧⲥ ⲛⲧⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ. 13 ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲣⲣⲟ ϩⲛ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩ ⲙⲙⲉⲉⲣⲉ ⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲁϥⲡⲓⲣⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲉϩⲟⲩⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙⲡⲣⲏ ⲁϥϣⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲓ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ. 14 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲛϩⲉ ⲧⲏⲣⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲑⲟⲧⲉ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲩⲥⲙⲏ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲥⲡⲉ ⲙⲙⲛⲧϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲁⲩⲗⲉ ⲥⲁⲩⲗⲉ ⲁϩⲣⲟⲕ ⲕⲡⲏⲧ ⲛⲥⲱⲓ ⲥⲙⲟⲕϩ ⲛⲁⲕ ⲉϯⲧⲃⲏⲣ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲛ ϩⲉⲛⲥⲟⲩⲣⲉ. 15 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲧⲕ ⲛⲓⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲡⲉϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲧⲕⲡⲏⲧ ⲛⲥⲱϥ. 16 ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅⲁϩⲉⲣⲁⲧⲕ ϩⲓϫⲛ ⲛⲉⲕⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲓⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲟϣⲕ ⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲑⲉ ⲉϯⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ 17 ⲉⲓⲛⲟⲩϩⲙ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲙⲛ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ. ⲛⲁⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲛⲁϫⲟⲟⲩⲕ ⲛⲁⲩ 18 ⲉⲟⲩⲱⲛ ⲛⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲉⲕⲧⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩϫⲓ ⲙⲡⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲙ ⲡⲧⲣⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ.

19 ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁ ⲙⲡⲓⲣⲁⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ. 20 ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲓⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ⲛϣⲟⲣⲡ ϩⲛ ⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ⲁⲩⲱ ϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲙⲛ ⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙⲛ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲕⲧⲟⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲩⲙⲡϣⲁ ⲛⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ. 21 ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩϭⲟⲡⲧ ϩⲙ ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉϩⲟⲧⲃⲉⲧ. 22 ⲁⲓⲙⲁⲧⲉ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲃⲟⲏⲑⲓⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲁϩⲉⲣⲁⲧ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲟⲩ. ⲉⲓⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲛⲕⲟⲩⲓ ⲙⲛ ⲛⲛⲟϭ. ⲛϯϫⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲡⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲙⲛ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϫⲟⲟⲩ ⲉⲩⲛⲁϣⲱⲡⲉ 23 ϫⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲁϣⲟⲡⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲡϣⲟⲣⲡ ⲡⲉ ⲛⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁϫⲱ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲙⲛ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ.

24 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉϥⲧⲁⲩⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉϫⲉ ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ⲛⲁϥ ϩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲉ ⲕⲗⲟⲃⲉ. ⲁⲡⲉϩⲟⲩⲉ ⲥϩⲁⲓ ⲗⲉⲃⲧⲕ. 25 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛϯⲗⲟⲃⲉ ⲁⲛ ⲫⲏⲥⲧⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲧⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓϫⲱ ⲛϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲙⲙⲉ ϩⲓ ⲙⲛⲧⲣⲙⲛϩⲏⲧ. 26 ϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲛϭⲓ ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲡⲣⲣⲟ ⲡⲁⲓ ⲉϯϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲡⲁⲣⲣⲏ ⲥⲓⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲩⲱ ϯⲡⲓⲑⲉ ϫⲉ ⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲛⲁⲓ ϩⲏⲡ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲁ ⲡⲉⲓϩⲱⲃ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲛ ϩⲙ ⲫⲱⲡ. 27 ⲕⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁ ⲉⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲕⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. 28 ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲛϣⲁϫⲉ ⲕⲡⲓⲑⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲁⲁⲧ ⲛⲭⲣⲏⲥⲧⲓⲛⲟⲥ. 29 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ϯϣⲗⲏⲗ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲙⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ. ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲛⲧⲟⲕ. ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲓ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲛⲑⲉ ϩⲱⲱⲧ ⲟⲛ ⲉϯⲛϩⲏⲧⲥ ϣⲁⲛⲧⲉ ⲛⲉⲓⲙⲣⲣⲉ.

30 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟⲩ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲡⲣⲣⲟ ⲙⲛ ⲡϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ. ⲁⲩⲱ ⲃⲉⲣⲉⲛⲓⲕⲏ ⲙⲛ ⲛⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲁϩⲧⲏⲩ. 31 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓ ⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲣⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲛϩⲱⲃ ⲉϥⲙⲡϣⲁ ⲙⲡⲙⲟⲩ. 32 ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲉⲕⲁ ⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ. ⲛⲥⲁⲃⲏⲗ ϫⲉ ⲁϥⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲡⲣⲣⲟ.

Copyright information for CopSahidica