Acts 27

1ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲥϭⲏⲣ ⲉⲧϩⲓⲧⲁⲗⲓⲁ ⲁⲩϯ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲩⲙⲏⲣ ⲛⲟⲩϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲓⲟⲩⲗⲓⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲥⲡⲓⲣⲁ ⲛⲥⲉⲃⲁⲥⲧⲏ. 2ⲁⲛⲁⲗⲉ ⲇⲉ ⲉⲩϫⲟⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲁⲧⲣⲁⲙⲩⲇⲇⲏ. ⲉϥⲛⲁⲣϩⲱⲧ ⲉⲙⲙⲁ ⲛⲧⲁⲥⲓⲁ ⲁⲛⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ⲁⲣⲓⲥⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲛⲙⲙⲁⲛ ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲏ ⲛⲧⲉ ⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ. 3ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲁⲛⲙⲟⲟⲛⲉ ⲉⲥⲓⲇⲱⲛ. ⲓⲟⲩⲗⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲉ ⲙⲛ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲕⲁⲁϥ ⲉⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ϣⲁ ⲛⲉϥϣⲃⲉⲉⲣ ⲉϣⲙϣⲏⲧϥ. 4ⲁⲛⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲛⲥϭⲏⲣ ⲉⲧⲟⲩⲛ ⲕⲩⲡⲣⲟⲥ. ⲉⲧⲃⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉ ⲛⲧⲏⲩ ϯⲟⲩⲃⲏⲛ. 5ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲛⲣϩⲱⲧ ϩⲙ ⲡⲡⲉⲗⲁⲕⲟⲥ ⲛⲧⲕⲓⲗⲓⲕⲓⲁ ⲙⲛ ⲧⲡⲁⲙⲫⲩⲗⲓⲁ. ⲁⲛⲉⲓ ⲉⲙⲩⲣⲣⲁ ⲛⲧⲗⲩⲕⲓⲁ. 6ⲁⲩⲱ ⲁⲡϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ϩⲉ ⲉⲩϫⲟⲓ ⲛⲧⲉ ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉϥⲛⲁⲣϩⲱⲧ ⲉⲧϩⲓⲧⲁⲗⲓⲁ ⲁϥⲧⲁⲗⲟⲛ ⲉⲣⲟϥ. 7ⲛⲧⲉⲣⲛⲱⲥⲕ ⲇⲉ ⲛϩⲁϩ ⲛϩⲟⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉⲥϭⲏⲣ. ⲁⲩⲱ ⲙⲟⲅⲓⲥ ⲛⲧⲉⲣⲛⲡⲱϩ ⲉⲕⲛⲓⲧⲏ ⲙⲡⲧⲏⲩ ⲕⲱ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛ. ⲁⲛⲣϩⲱⲧ ⲉⲧⲟⲩⲛ ⲕⲣⲏⲧⲏ ⲛⲧⲉⲥⲁⲗⲙⲟⲛⲏ. 8ⲙⲟⲅⲓⲥ ⲛⲧⲉⲣⲛⲥⲁⲁⲧⲥ. ⲁⲛⲉⲓ ⲉⲩⲙⲁ ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲛⲗⲓⲙⲏⲛ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ. ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ϩⲏⲛ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁⲗⲁⲥⲟⲥ.

9ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲟⲩⲉⲓⲛⲉ. ⲁⲛⲣϩⲃⲁ ϩⲙ ⲡⲉⲥϭⲏⲣ ⲉⲧⲃⲉ ϫⲉ ⲁⲧⲕⲉⲛⲏⲥⲧⲓⲁ ⲟⲩⲉⲓⲛⲉ. ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲛⲁⲩ 10ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ. ϯⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲥϭⲏⲣ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲕⲁϩ ⲙⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲟⲥⲉ. ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲙⲡϫⲟⲓ ⲙⲛ ⲡⲁⲩⲉⲓⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲛⲕⲉⲯⲩⲭⲏ. 11ⲡϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲁ ⲡⲉⲧⲣϩⲙⲙⲉ ⲙⲛ ⲡⲛⲁⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲉϩⲟⲩ ⲉⲛⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ. 12ⲙⲡⲗⲓⲙⲏⲛ ⲇⲉ ⲙⲟⲧⲛ ⲁⲛ ⲉⲙⲟⲟⲛⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲡⲉⲩϩⲟⲩⲟ ϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲉⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲛⲛⲁϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲧⲁϩⲉ ⲟⲩⲗⲓⲙⲏⲛ ϫⲉ ⲡϩⲏⲛⲓⲝ ⲛⲧⲉ ⲧⲉⲕⲣⲓⲧⲏ ⲛⲥⲉⲙⲟⲟⲛⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϭⲱϣⲧ ⲉⲡⲉⲙⲛⲧ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲭⲱⲣⲁ.

13ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲡⲧⲟⲩⲣⲏⲥ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲡⲉⲩⲧⲱϣ ϣⲱⲡⲉ. ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲁⲗⲁⲥⲟⲥ. ⲁϥⲕⲁ ⲕⲣⲏⲧⲏ ⲛⲥⲱⲟⲩ. 14ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲏⲩ ⲛⲧⲣⲱⲙ ϩⲓⲟⲩⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁⲛ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲉⲩⲣⲁⲕⲩⲗⲱⲛ. 15ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲧⲱⲣⲡ ⲇⲉ ⲙⲡϫⲟⲓ ⲉⲙⲛ ϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲧⲏⲩ. ⲁⲛⲕⲁⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛⲣϩⲱⲧ 16ⲁⲛⲧⲱⲙⲛⲧ ⲇⲉ ⲉⲩⲙⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩⲛⲏⲥⲟⲥ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲁ. ⲙⲟⲅⲓⲥ ⲁⲛϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲥⲕⲁⲫⲏ. 17ⲁⲩⲁⲗⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛϩⲉⲛⲃⲟⲏⲑⲓⲁ ⲉⲩⲙⲟⲩⲣ ⲙⲡϫⲟⲓ. ⲉⲩⲣϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛⲥⲉϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩⲙⲁ ⲉϥⲟ ⲛϩⲱⲛ. ⲁⲩⲛⲉϩ ⲡⲥⲟⲃⲧⲉ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. 18ⲉⲣⲉ ⲡⲭⲓⲙⲱⲛ ⲇⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲛ ⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ. ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲩϩⲛⲁⲁⲩ. 19ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲁⲩⲛⲉϫ ⲡⲥⲟⲃⲧⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲙⲡϫⲟⲓ ⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ 20ⲉⲙⲛⲣⲏ ⲇⲉ ⲛⲃⲟⲗ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲥⲓⲟⲩ ⲛⲟⲩⲁⲡⲥ ⲛϩⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲭⲓⲙⲱⲛ ϩⲓϫⲱⲛ. ⲛⲉⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ϭⲉ ⲛϩⲉⲗⲡⲓⲥ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲛⲟⲩϫⲁⲓ.

21ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲱⲥⲕ ⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩⲱⲙ ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲛ ⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉϣϣⲉ ⲙⲉⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲡⲉ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲱⲓ ⲉⲧⲙⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲕⲣⲏⲧⲏ ⲁⲩⲱ ⲉϯϩⲏⲩ ⲙⲡⲉⲓⲙⲕⲁϩ ⲙⲛ ⲡⲉⲓⲟⲥⲉ. 22ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲟⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲧⲱⲕ ⲛϩⲏⲧ. ⲙⲛ ⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⲅⲁⲣ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲁϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲓ ⲙⲏⲧⲓ ⲡϫⲟⲓ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ. 23ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲓⲟⲩϣⲏ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϯϣⲙϣⲉ ⲛⲁϥ. 24ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲉ. ϩⲁⲡⲥ ⲉⲧⲣⲉⲩⲧⲁϩⲟⲕ ⲉⲣⲁⲧⲕ ⲙⲡⲣⲣⲟ. ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲕ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥϭⲏⲣ ⲛⲙⲙⲁⲕ. 25ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲟⲩⲣⲟⲧ. ϯⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲓ. 26ϩⲁⲡⲥ ⲉⲧⲣⲉⲛⲧⲱⲙⲛⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩⲛⲏⲥⲟⲥ.

27ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲧⲙⲉϩⲙⲛⲧⲁϥⲧⲉ ⲇⲉ ⲛⲟⲩϣⲏ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲛⲣϩⲱⲧ ϩⲙ ⲡⲁⲛⲧⲣⲓⲁⲥ. ⲛⲉⲣⲉ ⲛⲛⲉⲉϥ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲛ ⲧⲡⲁϣⲉ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ϫⲉ ⲁⲛϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩⲭⲱⲣⲁ. 28ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲛⲧⲃⲟⲗⲓⲥ ⲁⲩϩⲉ ⲉϫⲟⲩⲱⲧ ⲛϩⲡⲟⲧ ⲙⲙⲟⲟⲩ. ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϭⲱ ⲟⲛ ⲛⲕⲉⲕⲟⲩⲓ. ⲁⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲟⲛ ⲛⲧⲃⲟⲗⲓⲥ ⲉⲡⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲙⲛⲧⲏ ⲛϩⲡⲟⲧ. 29ⲉⲩⲣϩⲟⲧⲉ ϭⲉ ϫⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛⲧⲛⲧⲱⲙⲛⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩⲙⲁ ⲉϥⲛⲁϣⲧ. ⲁⲩⲛⲉϫ ϥⲧⲟⲟⲩ ⲛϩⲁⲩϭⲁⲗ ϩⲓ ⲡⲁϩⲟⲩ. ⲁⲩϣⲗⲏⲗ ⲉⲧⲣⲉ ϩⲧⲟⲟⲩⲉ ϣⲱⲡⲉ. 30ⲉⲣⲉ ⲛⲛⲉⲉϥ ⲇⲉ ϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ ⲡⲱⲧ ⲉⲕⲁ ⲡϫⲟⲓ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲭⲁⲗⲁ ⲛⲧⲕⲁⲧⲟ ⲉⲧⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲉⲩϭⲛ ⲗⲟⲓϭⲉ ϫⲉ ⲉⲛⲛⲁⲛⲉϫ ϩⲁⲩϭⲁⲗ ϩⲓⲑⲏ. 31ⲡⲉϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲫⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲙⲛ ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ. ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲙ ⲛⲁⲓ ϭⲱ ϩⲓ ⲡϫⲟⲓ. ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲁϣⲟⲩϫⲁⲓ ⲁⲛ. 32ⲧⲟⲧⲉ ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁⲩⲥⲱⲗⲡ ⲛⲛⲛⲟⲩϩ ⲛⲧⲉⲥⲕⲁⲫⲏ ⲁⲩⲕⲁⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲣⲉⲥⲃⲱⲕ.

33ϣⲁⲛⲧⲉ ϩⲧⲟⲟⲩⲉ ϩⲱⲛ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲥⲟⲡⲥ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩϫⲓ ⲛⲟⲩϩⲣⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲙⲛⲧⲁϥⲧⲉ ϩⲟⲟⲩ ⲉⲡⲟⲟⲩ ⲁⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲧⲛϩⲕⲁⲉⲓⲧ ⲙⲡⲉⲧⲛⲟⲩⲉⲙ ⲗⲁⲁⲩ. 34ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϯⲥⲟⲡⲥ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛϫⲓ ⲛⲟⲩϩⲣⲉ. ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ϩⲁⲑⲏ ⲙⲡⲉⲧⲛⲟⲩϫⲁⲓ. ⲙⲛ ⲟⲩϥⲱ ⲅⲁⲣ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲁϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲁⲡⲉ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲙⲙⲱⲧⲛ. 35ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥϫⲓ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲕ ⲁϥⲉⲩⲭⲁⲣⲓⲥⲧⲓ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲟϣϥ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛⲟⲩⲱⲙ. ⲁϥϯ ϩⲱⲱⲛ ⲛⲁⲛ. 36ⲁⲩⲟⲩⲣⲟⲧ ⲇⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲟⲛ ⲁⲩϫⲓ ⲛⲟⲩⲧⲣⲟⲫⲏ. 37ⲛⲉⲛⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲛ ⲛⲁϣϥⲉⲧⲁⲥⲉ ⲙⲯⲩⲭⲏ ϩⲓ ⲡϫⲟⲓ. 38ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲉⲓ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲣⲉ ⲡϫⲟⲓ ⲁⲥⲁⲓ. ⲉⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲙⲡⲉⲥⲟⲩⲟ ⲉⲧⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ.

39ⲛⲧⲉⲣⲉ ϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲡⲙⲁ ⲙⲉⲛ ⲙⲡⲉ ⲛⲛⲉⲉϥ ⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⲟⲩⲕⲟⲗⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓⲟⲣϩϥ ⲉⲩⲛ ⲟⲩⲙⲁ ⲙⲙⲟⲟⲛⲉ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲉⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲧⲟⲩϫⲉ ⲡϫⲟⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲙⲁⲩ. 40ⲁⲩⲧⲉⲕⲙ ⲛϩⲁⲩϭⲁⲗ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ⲉⲩⲁϣⲉ ϩⲛ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ϩⲁⲙⲁ ⲁⲩⲕⲁ ϫⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛϩⲓⲏⲩ ⲁⲩϥⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲧϭⲓⲥⲗⲁⲩⲟ ⲁⲩⲣϩⲱⲧ ⲙⲡⲧⲏⲩ ⲉⲧⲛⲃⲟⲗ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ. 41ⲁⲩⲧⲱⲙⲛⲧ ⲇⲉ ⲉⲩⲙⲁ ⲉϥⲟ ⲛϩⲱⲛ ϩⲛ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲁⲩⲙⲁⲛⲉ ⲡϫⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲡⲉϥⲑⲏ ⲙⲉⲛ ⲧⲁϫⲣⲟ ⲁϥϭⲱ ⲉⲛϥⲕⲓⲙ ⲁⲛ ⲡⲉϥⲡⲁϩⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉⲛϣⲟⲧ ⲙⲡⲧⲏⲩ. 42ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ϭⲉ ⲁⲩϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲉϩⲉⲧⲃ ⲛⲉⲧⲙⲏⲣ. ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛⲧⲉⲟⲩⲁ ⲛⲏⲏⲃⲉ ⲛϥⲣⲃⲟⲗ. 43ⲡϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲟⲩϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲕⲱⲗⲩ ⲙⲡⲉⲩϣⲟϫⲛⲉ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲛⲏⲃⲉ ⲛⲥⲉϥⲟϭⲟⲩ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲥⲉⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ. 44ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲉⲛ ϩⲛ ϩⲉⲛⲡⲁⲧⲥⲉ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϩⲓ ϩⲉⲛϩⲛⲁⲁⲩ ⲛⲧⲉ ⲡϫⲟⲓ. ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲧⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ.

Copyright information for CopSahidica